Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Suporturile recomandate şi pregătirea acestora

Suporturile trebuie să fie curate, cu capacitate portantă, fără impurități,fără substanţe cu efect de separare, uscate şi absorbante. A se respecta VOB, Cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței suport 

Gresie de calcar:
Se curăță bine suprafața, se îndepărtează zonele neaderente. Tencuieli din grupele de mortare PI, PII și PII:
Suprafaţa se curăţă bine.

Nu este adecvat pentru utilizarea pe straturi suport afectate de umiditate și săruri. În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Procedeu de aplicare

Cu bidinea, în reprize de cca. 10 minute până la saturarea stratului suport.
Trebuie evitat neapărat surplusul de material pe suprafață, dacă totuși apare, se îndepărtează prin ștergere cu o cârpă.

Consum 

În cazul gresiei de calcar de regulă  500-700 ml/m2.
Consumul depinde în mare măsură de capacitatea de absorbție și gradul de afectare de intemperii a stratului suport, în unele cazuri sunt posibile și niște valori de consum > 2 L/m2.
Un consum exact se determină după efectuarea unor probe pentru fiecare obiectiv în parte.

Condiții de aplicare

Temperatura minimă la aplicarea produsului:
Minim + 5°C pentru suport, material şi aer.

Timp de uscare 

La o temperatură de +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, este revopsibil după 14 zile.
La temperaturi mai reduse şi umiditatea mai mare, aceşti timpi se prelungesc.

Curăţarea instrumentelor de lucru 

Se face cu Disbocolor 499 Verdünner, imediat după utilizare.

Rețineți

Măsuri de protecție:
Împrejurimile suprafeţelor ce se vopsesc se acoperă cu grijă având în vedere în special sticla, ceramica, suprafeţele lăcuite, clincherul, piatra naturală, metalul şi lemnul.