Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Produsul este destinat numai aplicatorilor profesioniști.  Inflamabil.
Nociv: poate provoca leziuni la plămâni în cazul ingerării. Contactul repetat poate provoca uscarea pielii.
Recipientul se depozitează etanș, într-un loc bine ventilat. În cazul unei ventilații insuficiente, s evor utiliza aparate de protecție respiratorie. A se utiliza numai în zone bine ventilate.
A se feri de surse inflamabile – Fumatul interzis. A nu se inhala vaporii/aerosolii produsului.
A nu se deversa în ape, canalizare sau sol.
În cazul ingerării nu se va provoca voma. Se cere imediat ajutorul medicului și se arată eticheta produsului.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile de material se vor preda centrelor de colectare a lacurilor/vopselelor vechi. 

Cod produs vopsele și lacuri

M-GF02

Indicații suplimentare

A se citi fișa cu datele de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  [email protected]