Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol şi sfaturi de securitate (valabil la data imprimării).

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu inspiraţi vaporii – A se utiliza filtru de protecție A2/P2. A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. Evitaţi dispersarea în mediu.

Dezafectare

Numai ambalajele fără resturi de material pot fi reciclate. Resturile de material lichid se vor preda centrelor de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile de material uscat se vor dezafecta ca și deșeuri rezultate din construcții, sau demolări, respectiv ca și gunoi menajer.

Valori-limită admise de UE pentru COV

al acestor produse (categoria A/h): 50 g/l (2007)/30 g/l (2010). Acest produs conţine max. 10 g/l COV.

Giscode

M-GF01

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   [email protected]