Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Toate suporturile minerale.
Suportul trebuie să fie portant, cu stabilitate dimensională, fix, fără zone neaderente, praf, uleiuri, grăsimi, urme de cauciuc și alte substanțe cu efect separator. Șapele din beton și ciment trebuie să fie aplicate cu min. 28 de zile înainte de aplicarea produsului. Rezistența la smulgere a suprafeței trebuie să fie în medie de 1,5 N/mm2. Valoarea minimă trebuie să fie de 1,0 N/mm2. Suporturile trebuie să ajungă la umiditatea de echilibru:
Beton și șape de ciment: max. 4 % greutate
Șape anhidride: max. 0,5 % greutate
Șape anhidride cu încălzire în pardoseală: max. 0,3 % greutate

În cazul lipsei etanșării față de sol sau în cazul existenței posibilități apariției umidității ascendente, finisajele ulterior aplicate trebuie să fie deschise la difuzia vaporilor de apă. În cazul sistemelor etanșe este necesară etanșarea suportului față de sol.
În cazul șapelor noi, cu încălzire în pardoseală, se verifică posibilitatea finisării prin intermediul unui protocol de încălzire.

Pregătirea suprafețelor suport

Suportul se pregătește prin măsuri adecvate, de ex. prin sablare sau frezare, astfel încât să corespundă cerințelor enumerate. Se îndepărtează golurile din stratul suport, golurile din stratul suport se repară cu mortarele PCC din gama DisboCRET și se nivelează suprafața.

Rețineți: Calitatea stratului de nivelare depinde de particularitățile stratului suport. Suporturile puternic absorbante influențează în mod negativ capacitatea de autonivelare; din acest motiv straturile suport se pregătesc, se curăță și se grunduiesc cu grijă!

Suporturi absorbante, pe bază de ciment:
Se aplică un strat de grund pentru umplerea porilor, cu produsul DisboCRET 734 Nivelliergrund, cu ajutorul unei role de blană de miel, pe suportul pregătit în prealabil și se introduce bine în suprafață cu o bidinea. Trebuie evitate aglomerările de material sub forma unor bălți. Consum: se va consulta fișa tehnică a produsuluiDisboCRET 734 Nivelliergrund.

Suporturi dense:
De ex. gresie intactă, pregătită în prealabil, se aplică un strat de grund cu produsul DisboXID 420, cu ajutorul unei raclete drepte din cauciuc și cu o rolă. Ulterior suprafața se presară cu nisipul DisboADD 943.
Consum:
DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium: cca 300 g/m2
DisboADD 943 Quarzsandmischung 0,4 – 0,8 mm: cca 2 kg/m2
Pe această suprafață se aplică grundul DisboCRET 734 conform descrierilor de la aliniatul “Suporturi absorbante, pe bază de ciment”.

Strat de grund pe șapele magnezite și anhidride:
Se aplică două straturi de grund cu produsul DisboCRET 734, la un interval de 5 - 6 ore, la temperatura de +20°C. Suprafața poate fi accesată în acest scop cu pantofi cu cuie.
Consum: cca 250 ml/m2 aplicat în 2 straturi.

Suprafața de DisboCRET 734 poate fi finisată după 12 ore, la o temperatură de +20°C.
La șapele anhidride și magnezite trebuie așteptat min. 16 ore. Timpii de așteptare se reduc în cazul temperaturilor mai înalte și se prelungesc la temperaturi mai reduse.

Rețineți: În cazul suporturilor puternic absorbante, de natură necunoscută, trebuie aplicate suprafețe de mostră.

Modul de preparare

Cantitatea de apă măsurată se introduce într-un recipient. În timpul omogenizării cu un mixer adecvat (max. 600 rot./min) se introduce treptat cantitatea aferentă de mortar uscat și se amestecă cca 3 minute până la obținerea unui mortar omogen și lichid, fără cocoloașe.
Între timp materialul care se lipește pe peretele recipientului se introduce repetat în amestec. Se amestecă din nou, scurt, după un timp de așteptare de cca 3 minute.

Raport de amestec

Mortar uscat

Apă

1 parte greutate

Sac la 25 kg

0,24 părți greutate

6 l

Procedeul de aplicare

După uscarea stratului de grund, mortarul proaspăt preparat se toarnă pe stratul suport, fără a depăși timpul de prelucrabilitate și se distribuie, în grosimea necesară, cu ajutorul unui fier de glet sau a unei raclete cu dinți sau cu știfturi.
Pentru eliminarea bulelor de aer, suprafața rezultată se prelucrează cu ajutorul unei role cu țepi.

În zonele de îmbinare dintre perete, stâlpi, scurgeri, puțuri și pardoseală se vor utiliza benzi adecvate pentru reducerea tensiunilor și a fisurilor, de asemenea cu scop de fonoizolare. Rosturile de margine, de separare și cele dinamice nu se acoperă.

Rețineți: Se vor respecta descrierile tehnice din fișa TKB Nr. 9, Aprilie 2008, cu privire la prelucrarea maselor de șpaclu pe bază de ciment, pentru pardoseli.

Prelucrarea mecanizată:
Pentru pompare sunt adecvate pompele uzuale cu piston sau cu melc (de ex. PFT G4 cu mixare suplimentară, sau M-tec Duomix) și pompele de amestec cu funcționare continuă (de ex. PFT Ritmo cu mixare suplimentară).
Lungime furtun: min. 25 m, diametru furtun 25 - 35 mm.
Stabilirea adaosului de apă, la aplicarea mecanizată, se efectuează prin verificarea măsurii de extindere. În acest scop se prepară produsul DisboCRET 735 conform aliniatului “Modul de preparare” și se toarnă 200 ml de material preparat pe un suport neted. După ce materialul nu mai curge, se măsoară cu precizie diametrul materialului DisboCRET 735. Acesta trebuie să fie de cca 28 cm la o temperatură de +20°C și 50 % umiditate relativă a aerului. Această valoare poate varia în funcție de particularitățile suprafeței și a mediului. Adaosul de apă se va seta astfel, încât să se obțină o măsură de extindere similară. La diametre mai mari trebuie redus adaosul de apă, la diametre mai mici adaosul de apă se mărește.

Măsura de extindere se verifică la fiecare mutare a mașinii, de asemenea după pauzele de lucru. O cantitate de apă prea mică duce la proprietăți de autonivelare reduse și la formarea de bule de aer, care influențează în mod negativ finisajele ulterior aplicate. De asemenea, în această situația nu se obține nici rezistența mecanică dorită. La un adaos exagerat de apă, va rezulta o suprafață neuniformă cu rezistență mecanică neadecvată. Aceste straturi trebuie îndepărtate după uscare.

Grosimea straturilor

Min. 1,5 mm până la max. 20 mm. În cazul șapelor anhidride și magnezite, grosimea maximă va fi de 10 mm.

Compoziția straturilor

Pregătirea suportului pentru finisaje ulterioare

Suprafața solidificată de DisboCRET 735 se pregătește prin măsuri adecvate, de ex. prin sablare sau șlefuire, astfel încât să respecte cerințele finisajului aplicat ulterior. La șlefuire nu este permisă lustruirea suprafeței; se șlefuiește cu granulație mare, de preferință  cât mai repede după aplicare (de regulă în același zi).
Pentru verificarea posibilității de aplicare a finisajelor, se va verifica întotdeauna rezistența la smulgere (min. 1,5 N/mm2) respectiv umiditatea.

Pregătirea suportului pentru acoperiri ulterioare
Materialul are caracter autonivelant pe durata aplicării, din acest motiv de regulă nu este necesară o șpăcluire sau șlefuire ulterioară.

Produsul DisboCRET 735 nu se utilizează ca și masă deșpaclu aparentă.

Consum

Mortar uscat: cca 1,6 kg/mm/m2.

Durata de prelucrabilitate

Cca 30 de minute la o temperatură de +20°C.

Timpii de așteptare

Timpii de așteptare pentru aplicarea gresiei este de min. 6 ore, la +20°C, finisarea cu produse etanșe la difuzia vaporilor de apă se poate realiza după cca 3 - 5 zile, și aplicarea finisajelor cu difuzie poate fi efectuată după cca 1 - 2 zile, respectiv după verificarea umidității și a rezistenței la smulgere admise. Aceste valori sunt valabile în cazul aplicării la o grosime de 10 mm.
Grosimile mai mari, suporturile dense și temperaturile mai reduse prelungesc timpii de așteptare. Timpul maxim de așteptare, înainte de finisare sau acoperire, este de 14 zile.

Uscarea/Timpii de uscare

În condițiile unei temperaturi de +20°C și a unei umidități relative a aerului de 60 %: poate fi solicitat la trafic pietonal (în scopul prelucrării) după cca 2 de ore și poate fi solicitat mecanic după cca 2 zile și este solidificat în întregime după cca 28 de zile. Temperaturile reduse prelungesc timpii de uscare. Este necesară asigurarea unei ventilări adecvate a zonei de lucru. Pe durata procesului de solidificare (cca 2 de ore la +20°C) suprafața se va proteja împotriva umidității, razelor solare, curenților de aer, îngheț și temperaturi excesive (> +25°C).

Uscarea și posibilitatea de finisare sunt influențate, printre altele, de grosimea aplicată, condițiile climatice din încăpere și temperatura stratului suport. Umiditatea relativă înaltă și/sau temperaturile reduse prelungesc, umiditatea relativă redusă și/sau temperaturile înalte accelerează timpul de uscare.

Curăţarea instrumentelor de lucru

Imediat după utilizare, cu apă. După solidificarea produsului, acesta poate fi îndepărtat numai prin procedee mecanizate.