Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Avize 

  • 1-1206: Verificarea clasei de reacție la foc conform DIN EN 13501-1, A2fl-s1
    MPA NRW, Erwitte

Fraze de pericol și de precauție (valabile la data publicării)

Provoacă iritarea pielii. Provoacă leziuni oculare grave. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu inspirați praful/ceața. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați voma. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Consultați medicul. Conține ciment portland.

Eliminare

Poate fi depozitat, după solidificare, conform prevederilor și reglementărilor locale. Ambalajele fără resturi de material se vor preda centrelor de eliminare a deșeurilor cu scopul reciclării sau eliminării acestora.

Giscode

ZP 1

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare.

Marcajul CE

CE

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50,

D-64372 Ober-Ramstadt

07

DIS-735-010205

EN 13813:2002

Mortare pe bază de ciment, pentru realizarea

straturilor de nivelare în clădiri

EN 13813:CT-A2fl s1-C25-F7

Clasa de reacție la foc

A2fl-s1

Emisii de substanțe cu efect corosiv

CT

Rezistența la uzură

NPD

Rezistența la compresiune

C  25

Rezistența la încovoiere-tracțiune

F 7

Rezistența la smulgere

NPD

Rezistența la lovituri

NPD

EN 13813
Normativul EN 13813 „Mortare de șapă, mase de șapă și șape – proprietăți și cerințe” stabilește cerințele asupra mortarelor de șapă, care se utilizează la realizarea pardoselilor la interior. Acest normativ include și acoperirile și sigilările pe bază de rășini sintetice.

Produsele care corespund normativului sus menționat, trebuie să dispună de marcaj CE.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   [email protected]