Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Beton.
Rezistenţa la smulgere a suportului trebuie să fie în medie ≥ 1,5 N/mm2, valoarea minimă măsurată nu are voie să fie sub 1,0 N/mm2.

Pregătirea suprafețelor suport

Oțelul de armare se protejează cu produsul DisboCRET 502, conform reglementărilor în vederea protecției anticorozive. Betonul se acoperă cu pasta de aderență DisboCRET 502. Ulterior se prelucrează produsul DisboCRET 545 PCC II-Feinmörtel ud-pe-ud în pasta de aderență proaspăt aplicată. La utilizarea prin procedee de aplicare mecanizată umedă nu este necesară utilizarea pastei de aderență.

Betonul trebuie să fie portant, curat, fără zone neaderente și praf. Substanțele cu efect separator (de ex. finisaje vechi, uleiuri, grăsimi) trebuie îndepărtate prin metode adecvate.
Straturile de sinter trebuie să fie fără conţinut de substanţe corozive (de ex. cloruri) şi trebuie îndepărtată până când mortarul de reparaţii poate să adere pe suport. Canturile defectelor trebuie teşite la un unghi de 45 - 60°. Betonul se umezește în prealabil. Acesta poate să fie mat-umed la aplicarea mortarului.

Modul de preparare 

Se toarnă aproape toată cantitatea de apă indicată într-o găleată. Se introduce treptat cantitatea corespunzătoare de mortar uscat în timpul funcţionării mixerului (max. 400 rot./min.) şi se omogenizează cca 3 minute până la obţinerea unui mortar omogen. Ulterior se toarnă restul de apă și se omogenizează 2 minute până la obținerea unui mortar omogen.

Raport amestec

Mortar uscat

Apă

1 parte greutate

cca. 0,12 părți greutate

Sac la 25 kg

3,00 L

Procedeu de aplicare

Materialul se va aplica ud-pe-ud pe pasta de aderenţă, ulterior se finisează prin compactare. Defectele adânci pe suprafețele verticale se reprofilează din mai multe straturi. Mortarul fin poate fi aplicat și prin procedee de aplicare mecanizată umedă (de ex. InoBeam F 21 Firma Inotec).
Pentru aplicarea mecanizată conform TL/TP BE-SPCC se va utiliza produsul DisboCRET 548 SPCC-Mörtel.

Pentru prevenirea unei uscări prea rapide, materialul aplicat se protejează de intemperii cum ar fi: expunerea la soare, temperaturi mari și curenți de aer prin măsuri adecvate (tratamente ulterioare) adecvate.

Cofrajele se vor utiliza conform regulilor tehnice cunoscute.

Pentru aplicarea mecanizată se va consulta documentul „Disbon protecția construcțiilor – Recomandări cu privire la aplicare”.

Grosimea stratului

Minim 6 mm, maxim 40 mm. Este posibilă obținerea unor grosimi mai mari prin aplicarea în mai multe straturi.

Consum

Mortar uscat cca 2,0 kg/mm/m2.

Durata de prelucrabilitate

Cca 60 de minute, la temperatura de +20°C.

Condiții de aplicare

Temperatura materialului, a mediului de lucru şi a stratului suport:
Min. +5°C, max. +35°C.

Curățarea instrumentelor de lucru

Imediat după utilizare, cu apă.