Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Avize

Avize actualizate, la cerere.

Fraze de pericol și de precauție (valabile la data publicării)

Provoacă iritarea pielii. Provoacă leziuni oculare grave. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu inspirați praful/ceața. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Consultați medicul. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați voma. Conține: ciment portland, substanțe chimice.

Eliminare

Poate fi depozitat, după solidificare, conform reglementărilor locale. Ambalajele fără resturi de material se vor preda centrelor de eliminare a deșeurilor cu scopul reciclării sau eliminării acestora.

Giscode

ZP1

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului. La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Marcaj CE

CE

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50,

64372 Ober-Ramstadt

09

DIS-544-004144

EN 1504-3:2005

Produs de înlocuire a betonului pentru reparații relevante și irelevante din

punct de vedere static

EN 1504-3: ZA.1a

Rezistența la compresiune

Clasa R4

Conținut de ioni de cloruri

≤ 0,05 %

Aderența

≥ 2,0 MPa

Contracție/dilatare redusă

≥ 2,0 MPa

Rezistența la carbonatare

NPD

Modul de elasticitate

≥ 20 GPa

Clasa de reacție la foc

Clasa E

EN 1504-3
Normativul EN 1504-3 “Produse și sisteme pentru protecția și repararea suprafețelor portante din beton - Capitolul 3: Reparații relevante și irelevante din punct de vedere static” definește cerințele asupra procedeelor de protecție a suprafețelor.
Produsele care corespund cu normativul sus menționat, trebuie să dispună de marcaj CE. Acest marcaj apare pe ambalajul produsului. Acest marcaj apare pe ambalajul produsului, de asemenea în anexa declarației de performanță conform BauPVO, ce pot fi accesate prin pagina www.disbon.de.
Pentru utilizarea în Germania în zone relevante din punct de vedere static, sunt valabile alte norme suplimentare. Conformitatea produsului este certificată prin marcajul Ü de pe ambalaj. Suplimentar, conformitatea produsului se asigură și prin sistemul de certificare al conformității 2+ prin intermediul unor controale și certificări atât din partea producătorului, cât și din partea unui institut de certificare omologat (Notified Body).

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic, sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail: [email protected]