Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Oțel de armare și beton. Rezistența la smulgere a suprafeţei trebuie să fie în medie de 1,5 N/mm2, valoarea minimă nu are voie să fie mai puțin de 1,0 N/mm2.

Pregătirea suprafețelor suport

Oţelul de armare se curăţă de coroziune până la obţinerea gradului de pregătire a suprafeței Sa 2½ conform DIN EN ISO 12944-4 (înlocuire pt. DIN 55 928, Cap. 4), respectiv ISO 8501-1. Oţelul curăţat trebuie să fie fără urme de praf şi grăsimi.

Suprafeţele de beton trebuie să fie portante, curate, fără zone neaderente. Substanţele cu efect separator (de ex. finisaje vechi, ulei, grăsimi) se îndepărtează prin măsuri corespunzătoare.

Laptele de ciment trebuie curăţat de componente cu efect coroziv (de ex. cloruri) şi se îndepărtează până când pastele de aderenţă şi mortarele de reparații au o aderență corespunzătoare la agregat.
Colțurile golurilor trebuie teşite la un unghi de 45 - 60°. Suportul se umezeşte în prealabil. Suportul poate să fie mat-umed înainte de aplicarea pastelor de aderenţă.

Modul de preparare  

Se toarnă cantitatea de apă măsurată într-o găleată. Se introduce cantitatea corespunzătoare de mortar uscat în timpul funcţionării mixerului (max. 400 rot./min.) şi se omogenizează cca 3 minute până la obţinerea unei mase uniforme, aplicabile cu bidinea.

Raport de amestec

În cazul utilizării ca și protecție anticorozivă:

Mortar uscat

1 parte greutate

Sac la 25 kg

Găleată la 10 kg

Apă

0,16 părți greutate

4,0 l

1,6 l

În cazul utilizării ca și punte de aderență:

Mortar uscat

1 parte greutate

Sac la 25 kg

Găleată la 10 kg

Apă

0,18 părți greutate

4,5 l

1,8 l

Procedeul de aplicare

Ca și protecţie anticorozivă:
Primul strat gros de protecţie anticorozivă se aplică cu o pensulă, imediat după îndepărtarea coroziunii. Al doilea strat trebuie aplicat după min. 4, max. 48 de ore.
Oţelul de armare trebuie acoperit pe toată suprafaţa. După solidificarea ultimului strat (după cca 24 ore) poate fi aplicată puntea de aderenţă.

Ca și punte de aderenţă:
Materialul se aplică uniform cu o bidinea, pe suportul pregătit în prealabil, pentru umplerea porilor. Mortarul de reprofilare se aplică ud pe ud.
În cazul în care pasta de aderenţă se solidifică (de ex. din cauza unei pauze de lucru) înainte de aplicarea mortarului de reparații, trebuie aşteptat până când se usucă integral și se repetă aplicarea unui strat proaspăt de punte de aderenţă.

Grosimea stratului 

Min. 1 mm (protecție anticorozivă). 

Consum

Protecție anticorozivă:
Cca 160 g/m mortar uscat pe strat, aplicare pe armătură cu Ø 16 mm.

Punte de aderență:
Cca 1,6 – 2,0 kg/m2 mortar uscat, în funcție de tipul stratului suport.

Durata de prelucrabilitate

Cca 60 de minute la temperatura de +20°C.

Condiții de aplicare

Temperatura materialului, a mediului de lucru şi a stratului suport:
Min. +5°C, max. +35°C.

Curăţarea instrumentelor de lucru

Imediat după utilizare, cu apă.