Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol şi sfaturi de securitate (valabil la data imprimării)

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.
Poate provoca o reacţie alergică a pielii. Conține 1,2-Benzizothiazol-3(2H)-onă, amestec din 5-Clor-2-metil-2H-izothiazol-3-onă [Nr. CE 247-500-7] și 2-Metil-2H-izothiazol-3-onă [Nr. CE 220-239-6], 2-Metil-2H-izothiazol-3-onă.
Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00).

Dezafectare

Resturile lichide se vor preda centrelor de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate se dezafectează ca și deșeuri rezultate construcții sau demolări, respectiv ca și gunoi menajer. Conținutul și recipientul se dezafectează în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale în vigoare. A nu se dezafecta deasupra apelor reziduale.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

al acestor produse (categoria A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conţine max. 25 g/l COV.

Cod produs vopsele şi lacuri

M-DF 02

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare.

Marcaj CE

CE

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50,

64372 Ober-Ramstadt

09

DIS-510-001192

EN 1504-2:2004

Produs de protecție a suprafețelor - Strat de finisare

EN 1504-2: ZA.1d și ZA.1e

DIN EN 1504-2:2004

Test de tăiere în grilă

≤GT2

Permeabilitate la CO2

Sd > 50 m

Permeabilitatea la vaporii de apă

Clasa I

Absorbţia capilară a apei şi permeabilitatea la apă

w < 0,1 kg/m2 x h0,5

Rezistența la schimbările de temperatură

≥ 1,0 (0,7) N/mm2

Test de smulgere pentru evaluarea aderenței

≥ 1,0 (0,7) N/mm2

Clasa de reacție la foc

Clasa E

Testări la intemperii

Fără deteriorări vizibile

EN 1504-2
Normativul EN 1504-2 “Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea suprafeţelor portante din beton - Capitolul 2: Sisteme de protecţie a suprafeţelor din beton” definește cerințele asupra procedeelor de protecție a suprafețelor. Pentru utilizarea în Germania în zone relevante din punct de vedere static, sunt valabile alte norme suplimentare. Conformitatea produsului este certificată prin marcajul Ü de pe ambalaj. Suplimentar, conformitatea produsului se asigură și prin sistemul de certificare al conformității 2+ prin intermediul unor controale și certificări atât din partea producătorului, cât și din partea unui institut de certificare omologat (Notified Body).

Produsele care corespund cu normativul EN 1504-2, trebuie să dispună de marcaj CE. Acest marcaj apare pe ambalajul produsului. Acest marcaj apare pe ambalajul produsului, de asemenea în anexa declarației de performanță conform BauPVO, ce pot fi accesate prin pagina www.disbon.de.

Asistenta tehnică

În acest document nu pot fi prezentate toate suporturile şi acoperirile întâlnite în practică. În cazul în care se prelucrează straturi suport, care nu sunt prezentate în această fişă tehnică, este necesară să luaţi legătura cu departamentul tehnic. Vă stăm la dispoziţie să vă ajutăm cu sfaturi detaliate şi specifice cazului Dvs. individual

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600

E-mail:   [email protected]