Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Domeniu de utilizare

Pentru închiderea porilor şi a cavităţilor şi şpăcluirea parţială a defectelor şi golurilor cu adâncime de până la 1 mm.
Ca și egalizare pentru suprafețe neuniforme şi rugoase, la repararea betoanelor.
Masă de modelare pentru egalizarea și refacerea betonului vizibil sau structurat.

Proprietăţi

 • gata pentru aplicare
 • prelucrabilă cu bidinea
 • acoperă fisurile capilare (< 0,2 mm)
 • prelucrare raţională şi facilă
 • plasto-elastică
 • cu rezistență la substanţe alcaline
 • permeabilă la difuzia vaporilor de apă
 • barieră împotriva noxelor (CO2 şi SO2)
 • poate fi întinsă la grosimea granulă, fără urme
 • corespunde cerințelor normativului EN 1504-2 și DIN V 18026: Sisteme de protecție a suprafețelor din beton

Este certificată conform principiilor OS 4 (OS-C) în combinație cu produsul DisboCRET 515, sau cu DisboCRET 530 și conform principiilor OS 5a (OS D-II) în combinație cu produsul DisboCRET 518, conform directivelor de reparații ZTV-ING.

Liant

Dispersie pe bază de stirol-acrilat, cu aditivi.

Mărimi de ambalaj

Găleată din plastic la 15 l.

Nuanţe

Alb.
Nuanţe speciale la cerere.

Grad de luciu

Mat conform DIN EN 1062.

Depozitare

La răcoare, în condiții uscate, ferit de îngheț.
Poate fi depozitată min. 12 luni, în ambalajul original, etanș.

Date tehnice

 • Densitate:
 • Conținut de substanțe solide:
 • Grosimea stratului uscat:
 • Coeficient de rezistența la difuziune µ (H2O):
 • Coeficient de rezistența la difuziune µ (CO2)
 • Echivalentul difuziei grosimii de strat
 • de aer sd H2O:
 • Echivalentul difuziei grosimii de strat
 • de aer sd CO2:

cca 1,6 g/cm3

cca 74 % greutate

cca 65 µm/100 ml/m2

2.600

680.000

cca 1,80 m (la 700 µm

grosime strat uscat)

cca 480 m (la 700 µm

grosime strat uscat)