Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Beton, de asemenea suprafeţe reprofilate cu  mortare din gama DisboCRET.
Rezistența la smulgere a suprafeţei trebuie să fie în medie de 1,0 N/mm2, valoarea minimă nu are voie să fie sub 0,5 N/mm2.

Pregătirea suprafețelor suport

Defectele, golurile adânci se reprofilează cu mortare din gama DisboCRET.
Suprafeţele de beton trebuie să fie portante, curate, fără zone neaderente. Substanţele cu efect separator (de ex. finisaje vechi, ulei, grăsimi) se îndepărtează prin măsuri corespunzătoare.

Suportul trebuie curăţat de componente cu efect coroziv (de ex. cloruri). Laptele de ciment se îndepărtează până când masa de șpaclu are o aderență corespunzătoare la agregat. Suportul se umezeşte în prealabil. Suportul poate să fie mat-umed înainte de aplicarea masei de șpaclu.

Modul de preparare

Se toarnă cantitatea de apă măsurată într-o găleată. Se introduce treptat cantitatea corespunzătoare de mortar uscat în timpul funcţionării mixerului (max. 400 rot./min.), se omogenizează cca 3 minute până la obţinerea unui mortar uniform. După cca 2 minute se omogenizează din nou.

Raport de amestec

Mortar uscat

Apă

1 parte greutate

cca 0,17 - 0,18 părți greutate

Sac la 25 kg

4,25 - 4,5 l

Procedeul de aplicare

Masa de şpaclu se aplică cu unelte adecvate, cum ar fi fier de glet, mistria sau şpaclu, ulterior se presează și se netezește. Suporturile poroase se pre-şpăcluiesc în sens contrar. Masa de şpaclu poate fi aplicată şi prin procedee de pulverizare umedă (de ex. Inotec InoBEAM M8, sau Inotec InoBEAM Light După un timp de așteptare corespunzător, suprafața se poate drișcui uscat cu o placă de burete, fără adaos de apă. Uscarea rapidă datorită razelor solare, temperaturilor înalte sau a curentului de aer trebuie evitată prin măsuri corespunzătoare (de ex. stropire cu apă, acoperire cu folie).
Aplicare mecanizată: A se consulta “ Disbon – sfaturi de aplicare”

Grosimea stratului

Min. 0,5 mm, max. 3,0 mm.

Consum

CCca 1,7 kg/m2/mm mortar uscat.

Durata de prelucrabilitate

Cca 60 de minute, la temperatura de +20°C.

Condiții de aplicare

Temperatura materialului, a mediului de lucru şi a stratului suport:
Min. +5°C, max. +30°C.

Uscarea/Timp de uscare

Înainte de vopsirea suprafețelor, trebuie respectați următorii timpi de așteptare, la o temperatură de +20°C:
DisboCRET 515: 6 ore
DisboCRET 518: 12 ore
Aplicarea altor tipuri de finisaje este posibilă numai după o zi.

Curăţarea instrumentelor de lucru

Imediat după utilizare, cu apă.