Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Beton, mase de șpaclu din gama Disbocret®. Tencuielile minerale trebuie verificate în ceea ce privește posibilitatea finisării lor, eventual se vor executa niște suprafețe de mostre.
Rezistenţa la smulgere a stratului suport trebuie să fie în cazul betonului în medie ≥ 1,0 N/mm2, valoarea minimă trebuie să fie de 0,5 N/mm2,.

Pregătirea suprafețelor suport

Straturile suport trebuie să fie curate, fără zone neaderente. Substanţele cu efect separator (cum ar fi uleiuri, grăsimi), murdărirea accentuată (de ex. mușchi și alge), de asemenea laptele de ciment neabsorbant, fără capacitate portantă se îndepărtează prin procedee adecvate (de ex. prin sablare). Stratul suport trebuie să fie fără conţinut de substanţe ce facilitează coroziunea (de ex. cloruri).
Pentru obținerea unui finisaj de protecție cu grosime uniformă și suficientă, este necesar ca defectele, fisurile, neuniformitățile, rugozitățile, porii și găurile să fie reparate în prealabil, potrivit descrierilor tehnice, cu materiale din gama Disbocret. Zonele reparate pot fi mai mult sau mai puțin vizibile, după finisarea lor cu lazura.

Modul de preparare

Materialul transparent se diluează cu 20 % apă pentru stratul de grund. Produsul diluat se omogenizează bine până la obținerea unui amestec omogen.

Strat intermediar și final
DisboCRET 535 este gata preparat pentru aplicare, se omogenizează bine înainte de utilizare. Materialul se nuanțează pe stațiile de colorare computerizată ColorExpress în scopul obținerii unui finisaj de protecție cu efect de lazură.

Mod de aplicare

Materialul poate fi aplicat cu bidinea sau cu rola.
Această lazură se recomandă a fi aplicată pe întreaga suprafață, cu o perie cu fir moale (de ex. perie ovală, respectiv bidinea). Aplicarea se va face prin mișcări scurte, în cruce. După un timp scurt de așteptare, materialul aplicat se prelucrează din nou cu o racletă în scopul obținerii unui aspect uniform, fără a lăsa urme vizibile de aplicare.
Nu se va aplica în condiții de soare, ploaie, sau vânt puternic, pe suprafețe încălzite. În caz de nevoie, se vor lua măsuri de tratamente suplimentare ulterior aplicării.
Se vor respecta indicațiile VOB Cap. C, DIN 18 363 aliniatul 3.

Compoziția straturilor

Strat de grund
Suprafețele de beton slab absorbante se grunduiesc cu DisboCRET 535 diluat cu 20 % apă.
Suporturile puternic sau neuniform absorbante se vor prelucra suplimentar (înainte de aplicarea grundului) cu produsul Caparol Dupa-grund.

Strat intermediar și final
Produsul DisboCRET 535 se aplică nediluat.
În funcție de nuanțele suportului, finisajele transparente pot avea un efect de accentuare a nuanței.
În cazul elementelor constructive din beton, în special din ciment alb, sau cu adaosuri de praf de marmură, se vor efectua suprafețe de testare, din cauza faptului că este posibilă modificarea nuanțelor.
De regulă nuanța lazurii trebuie să fie similară cu nuanța stratului suport, pentru a evita o nuanța neuniformă a suprafeței finisate.
Aplicarea produsului DisboCRET 535 se va face ud-pe-ud. Pentru a evita adăugirile vizibile, se recomandă prelucrarea de către minim 2 aplicatori.

Indicație de aplicare
Lazurile sunt produse care lasă nuanța și structura stratului suport vizibilă. Aspectul lazurii este semnificativ influențat de nuanța, gradul de absorbție și natura startului suport, cât și de grosimea aplicată, de unealta utilizată și de mâna aplicatorului. Alternativ, stratul suport se poate finisa cu produsul DisboCRET 515 (într-o nuanță similară betonului). Decorarea cu nuanțe intense a stratului de bază este de asemenea posibilă prin utilizarea produsului DisboCRET 515.
Din aceste cauze, se recomandă efectuarea unor suprafețe de testare înainte de lucrarea propriu zisă.

Consum

Strat de grund

DisboCRET 535 (transparent)

Caparol Dupa-grund*

 

cca 150 - 220 ml/m2

cca 150 - 300 ml/m2

Strat intermediar și final

cca 150 - 220 ml/m2

* A se consulta fișa tehnică a produsului Caparol Dupa-grund.
Valorile de consum sunt puternic influențate de către absorbția și structura stratului suport; este recomandată verificarea consumului prin aplicarea unor suprafețe de testare.

Condiții de prelucrare

Temperatura materialului, a mediului de lucru şi a stratului suport:
Min. +5°C, max. +40°C.

Timpul de uscare

La +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului este uscat la suprafaţă după cca 1 oră, rezistă la ploi după cca 6 ore și revopsibil după cca 12 ore.

Curățarea instrumentelor de lucru

Imediat după utilizare cu apă.