Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Beton, mase de șpaclu din gama DisboCRET, tencuieli minerale sau finisaje vechi.
Rezistenţa la smulgere a stratului suport trebuie să fie în medie ≥ 1,0 N/mm2, valoarea cea mai mică trebuie să fie de min. 0,5 N/mm2.

Pregătirea suprefețelor suport

Straturi suport minerale:
Suportul trebuie să fie cu capacitate portantă, curat, fără zone neaderente. Substanţele cu efect separator (de ex. uleiuri, grăsimi), impuritățile (de ex. mușchi și alge), de asemenea laptele de ciment fără capacitate portantă se îndepărtează prin măsuri adecvate (de ex. prin sablare). Stratul suport trebuie să fie fără substanţe ce facilitează apariţia coroziunii (de ex. cloruri).

Suporturi vopsite în prealabil:
Se va verifica aderenţa la stratul suport a finisajelor vechi.
Cele neaderente și cele elastice pe bază de dispersii și cu capacitate portantă se îndepărtează prin procedee adecvate (de ex. sablare). Finisajele vechi, aderente, cu capacitate portantă, fără zone cretoase, se curăţă (de ex. prin spălare cu apă, sau aburi sub presiune). Din cauza faptului că în practică pot fi întâlnite multe tipuri de finisaje vechi, compoziția straturilor planificate trebuie verificată la funcţionalitate prin executarea unor suprafețe de mostre.

Fisuri, pori şi găuri:
Pentru obţinerea unui strat uniform de vopsea cu o grosime suficientă, este necesară repararea fisurilor, denivelărilor, golurilor, porilor, și găurilor cu produse din gama DisboCRET, conform indicațiilor din fișele tehnice.

Modul de preparare

Materialul este gata pregătit de aplicare, se omogenizează bine înainte de utilizare.
În funcţie de modul de aplicare, stratul suport și condiţiile meteo, poate fi diluat cu max. 5 % apă. Pentru aplicare prin pulverizare, în funcţie de necesităţi, se diluează cu max. 2 % apă.

Mod de aplicare

Materialul poate fi aplicat cu bidinea, cu rola sau prin pulverizare.
În cazul aplicării cu aparate Airless trebuie curăţate periodic filtrele pentru a evita înfundarea duzei (duză de 0,018-0,021 inch).
Materialul nu se va aplica în cazul expunerii directe la soare, ploi, vânt puternic sau pe suporturi încălzite.
Se vor utiliza plase de protecție, dacă este cazul. Se va respecta normativul DIN 18 363, alineat 3 (VOB capitolul C).

Grosimea stratului

Pentru obținerea unei protecții adecvate, este necesară obținerea unei grosimi de 80 µm a stratului uscat.

Construcţia straturilor

 

Strat suport

Strat de grund

Suporturi minerale absorbante, (beton, tencuială)

DisboXAN 450

Suport şpăcluit parţial cu DisboCRET 506

Capasol Konzentrat diluat 1 : 4 cu apă

Suport şpăcluit integral cu DisboCRET 505

nu este cazul

Suport şpăcluit cu DisboCRET 510

nu este cazul

Straturi de vopsele rigide, vechi și cu capacitate portantă

CapaGrund Universal

Straturi de lac cu capacitate portantă

Disbon 481 2K-EP-Universalprimer

Suprafețele orizontale ale balustradelor de balcoane, nefinisate, trebuie să fie fără goluri și trebuie să dispună de o pantă adecvată pentru eliminarea apei. Aceste suprafețe se grunduiesc cu produsul DisboXID 420 și se presară nisipul DisboADD 942. Ulterior se aplică 2 straturi de DisboCRET 515.

Consum

Cca. 200 ml/m2 pe strat.

Temperatura de prelucrabilitate

Temperatura materialului, a mediului de lucru şi a stratului suport:
 Min. +5°C, max. +40°C.

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, este uscat la suprafaţă după cca 4 ore, rezistă la ploi după cca 6 ore și revopsibil după cca 12 ore.

Rețineți:
În cazul straturilor suport dense, cu temperaturi reduse, sau în cazul uscării îngreunate din cauza condițiilor meteo, este posibil ca din cauza solicitării la umiditate (ploi, condens, ceață) să apară scurgeri de aditivi, de culoare galbenă/transparentă cu suprafață lipicioasă.
Aceste urme de aditivi sunt diluabile cu apă și dispar automat după solicitarea la ploi repetate. Calitatea finisajului uscat nu este influențată de acest fenomen. Dacă se dorește finisarea suplimentară ale cestor suprafețe, atunci aceste urme se umezesc și se spală după un timp scurt de așteptare. Se va executa o grunduire suplimentară cu produsul CapaGrund Universal.
La aplicarea produsului în condiții climatice adecvate nu apar aceste scurgeri.

Curăţarea instrumentelor de lucru

Imediat după utilizare, cu apă.