Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Sistemul Disboxid EP-Antistatik-System servește la construcția acoperirilor de pardoseli conductive. Sistemul este compus din 5 produse din care se construiesc variantele de acoperiri în funcţie de rezistența la solicitările mecanice şi de gradul de aderenţă solicitată.
Toate componentele sistemului sunt conforme cu cerinţele Sindicatului Profesional a Industriei Chimice pentru acoperiri conductive de pardoseli.

Construcţie

Produs

Strat de grund*

Disbopox 462 EP-Siegel

Bandă conductivă din cupru

Disbon 973 Kupferband

Strat intermediar conductiv

Disboxid 471 AS-Grund

Strat final pentru pardoseli cu
solicitări mecanice mari

Disboxid 472 AS-Deckschicht

Strat final antiderapant pentru
pardoseli cu solicitări mecanice medii

Disboxid 467 Hartkornschicht

*Alternativ pot fi utilizate Disboxid 461 EP-Grund TS, Disboxid 463 EP-Grund SR sau Disboxid 420 E.MI Primer

Destinația sistemului

Pentru suprafeţe de pardoseli minerale – din interior – la care valoarea rezistenţei conductive de împământare RE solicitate este sub 106 Ω, ca de ex.: Încăperi în care se produc respectiv se depozitează substanţe predispuse la explozii;
Hale de fabrici din industria semiconductorilor;
Laboratoare şi încăperi destinate domeniului medical cu aparate electrice;
Hale de întreţinere ale avioanelor;
Încăperi cu vehicule de transport acţionate electric;
Încăperi ESD;

Material de bază

Disbopox 462 EP-Siegel:
Răşină epoxidică bicomponentă, cu viscozitate scăzută, A/F, total solid conf. Deutscher Bauchemie. Disbopox 467 E.MI Hartkornschicht:
Răşină epoxidică bicomponentă, pigmentată, cu adaosuri de materiale fine, A/F, total solid conf. Deutscher Bauchemie. Disbopox 471 AS-Grund:
Răşină epoxidică bicomponentă diluabilă cu apă, conductivă, pigmentată, A/F, total solid conf. Deutscher Bauchemie. Disbopox 472 AS-Deckschicht:
Răşină epoxidică bicomponentă, pigmentată, A/F, total solid conf. Deutscher Bauchemie.

Grad de luciu

Lucios (straturile finale)

Date tehnice

 

Disbopox 462

EP-Siegel

Disbopox 467

Hartkornschicht

Disbopox 471

AS-Grund

Disbopox 472

AS-Deckschicht

Densitate

cca. 1,1 g/cm3

cca. 1,7 g/cm3

cca. 1,1 g/cm3

cca. 1,5 g/cm3

Grosimea stratului uscat

câte 100 g/m2

cca. 95 µm

în medie cca. 250 µm

la un consum de 600 g/m2

cca. 25 µm

cca. 60 µm

Raport de amestec

Masa de bază:

Întăritor:

 

3 părţi greutate

1 parte greutate

 

2 părţi greutate

1 parte greutate

 

9 părţi greutate

1 parte greutate

 

4 părţi greutate

1 parte greutate

Durata de prelucrabilitate*

cca. 40 min.

cca. 40 min.

cca. 90 min.

cca. 45 min.

Consum

cca. 200-400 g/m2

cca. 600 g/m2

cca. 100 g/m2

cca. 1,5-max. 2 kg/m2

Timp de uscare*

Poate fi mers peste

Poate fi solicitat mecanic

Întărit integral

 

cca. 1 zi

-

-

 

cca. 1 zi

cca. 3 zile

cca. 7 zile

 

cca. 1 zi

-

-

 

cca. 1 zi

cca. 3 zile

cca. 7 zile

Uzura conform Taber

(CS 10/1000 U/1000 g)

 

-

 

nu poate fi măsurat

 

-

 

50 mg/30 cm2

* Valori orientative la +20°C şi 60% umiditate relativă a aerului.

Tabel cu valori de rezistenţă la substanțe chimice

Tabel cu valori de rezistenţă la substanțe chimice cu referire la DIN EN ISO 2812-3:2007 la 20oC

Mediu

Disboxid

 

472

467

Acid acetic, 5% concentraţie
Acid lactic, 10% concentraţie
Acid fosforic, 50% concentraţie
Acid azotic, 5% concentraţie
Acid clorhidric, 30-32% concentraţie
Acid sulfuric, 35% concentraţie
Acid citric, 10% concentraţie
Amoniac, 25% concentraţie (Clorură de amoniu)
Peroxid de hidrogen, 30% concentraţie
Etanol
Xilen (dimetilbenzen)
Benzină, super și normal
Biodiesel
Ulei de motor
Skydrol (lichid hidraulic)
Lichide de răcire pentru transformatoare

+ (V)
+/-
+/-
+ (V)

+ (V)
+ (V)
+

+

+/-
+
+
+ (V)
+ (V)
+
+

+

+ (V)
+/-
+/-
+ (V)

+ (V)
+ (V)
+

+

+/-
+
+
+ (V)
+
+
+ (V)

+

Explicarea semnelor:

+ = rezistent timp de 7 zile, +/- = rezistent timp de 1 zi, (V) = colorare

Dimensiuni ambalaj / Nuanțe culori

Produs

Mărimi de ambalaj

Nuanţe

Disbopox 462 EP-Siegel

Găleată 25 kg:

Găleată 18,75 kg (masa)

Găleată 6,25 kg (întăritor)

Găleată combi din tablă 10 kg

Găleată combi din tablă 5 kg

Transparent

Disbopox 467 E.MI Hartkornschicht

Găleată 40 kg:**

Găleată 26,7 kg (masa)

Găleată 13,3 kg (întăritor)

Găleată combi din tablă 15 kg

Kieselgrau*

Steingrau*

 

Disbopox 471 AS-Grund

Găleată combi din plastic 10 kg

Negru

Disbopox 472 AS-Deckschicht

Găleată 30 kg:**

Găleată 24 kg (masa)

Găleată 6 kg (întăritor)

Kieselgrau*

Steingrau*

Disbon 973 Kupferband

3 role a câte 16,5 m

-

Set conexiune Disboxid 975

Pentru 15 puncte de contact

 

*   Nuanţe speciale gri la cerere sau în nuanţele din colecția FloorColor pentru acoperiri pardoseli
** În cazul utilizării găleţilor de 40 respectiv 30 kg materialul trebuie prelucrat încontinu din cauza timpului scurt de găleată şi pentru evitarea apariţiei urmelor de adaos.

Indicaţie: În funcție de adaosul de fibre de carbon conductive, acesta poate influenţa culorile în special în cazul utilizării nuanţelor speciale. În cazul nuanțelor deschise, se vor efectua suprafețe de testare deoarece materialul de umplutură influențează efectul de colorare și capacitatea de acoperire.

Datorită efectului radiaţiilor UV şi a intemperiilor, este posibilă apariţia zonelor cretoase sau schimbarea nuanţei. Coloranții organici (ex. cafea, vin roşu sau frunze) sau diferitele chimicale (ex. soluţii de dezinfecţie, acizi, etc.) pot schimba nuanţa culorii. Solicitările prin şlefuire pot lăsa urme de zgâriere pe suprafețe. Prin acesta, nu este influenţat funcţionalitatea produselor.

Depozitare

Produs

Tip depozitare

Durata

Disbopox 462 EP-Siegel

La răcoare, uscat, ferit de îngheţ

2 ani, ambalaj sigilat din fabrică

Disbopox 467 Hartkornschicht

La răcoare, uscat, ferit de îngheţ

1 an, ambalaj sigilat din fabrică

Disbopox 471 AS-Grund

La răcoare, uscat, ferit de îngheţ

1 an, ambalaj sigilat din fabrică

Disbopox 472 AS-Deckschicht

La răcoare, uscat, ferit de îngheţ

2 ani, ambalaj sigilat din fabrică

Disbon 973 Kupferband

În loc uscat

Nelimitat

Set conexiune Disboxid 975

În loc uscat

Nelimitat

În cazul temperaturilor scăzute, produsul se depozitează la cca. +20°C înainte de utilizare.