Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Cu ajutorul Disbopox WEP-Antistatik-System se realizează acoperiri de pardoseli conductive. Este compus din 6 produse de sistem. Toate componentele sistemului sunt răşini epoxidice diluabile cu apă şi cu, capacitate de difuzie a vaporilor de apă - datorită acestui fapt se potrivesc foarte bine pentru acoperirea şapelor magnezite şi de anhidrite.

Construcţie

Produs

Strat de grund*

Disbopox 443 EP-Imprägnierung

Masă de șpaclu în caz de strat suport rugos

Disbopox 453 Verlaufschicht

Bandă conductivă din cupru

Disbon 973 Kupferband

Strat intermediar

conductiv

Disboxid 471 AS-Grund

Strat final

Strat final roluit pentru pardoseli cu solicitări mecanice normale

Disbopox 477 AS-Siegel

Strat final autonivelant pentru pardoseli cu solicitări mecanice ridicate

Disbopox 454 Verlaufschicht AS

* În cazul unui strat suport rugos și cu denivelări, acesta se va egaliza cu o masă de șpaclu suplimentar din produsul Disbopox 453 Verlaufschicht

Destinația sistemului

Pentru suprafeţe de pardoseli minerale și pardoseli ceramice – din interior – la care valoarea rezistenţei conductive de împământare RE solicitate este sub 106 Ω, ca de ex.: Încăperi în care se produc respectiv se depozitează substanţe predispuse la explozii;
Hale de fabrici din industria semiconductorilor;
Laboratoare şi încăperi destinate domeniului medical cu aparate electrice;
Hale de întreţinere ale avioanelor;
Încăperi cu vehicule de transport acţionate electric;

Produse sistem

Disbopox 443 EP-Imprägnierung:
Răşină epoxidică bicomponentă, diluabilă cu apă, A/F Disbopox 453 Verlaufschicht:
Răşină epoxidică bicomponentă, pigmentată, diluabilă cu apă, A/F Disbopox 454 Verlaufschicht AS:
Răşină epoxidică bicomponentă, pigmentată, diluabilă cu apă, A/F Disboxid 471 AS-Grund:
Răşină epoxidică bicomponentă, conductivă și pigmentată, A/F Disbopox 477 AS-Siegel:
Răşină epoxidică bicomponentă, pigmentată, diluabilă cu apă, A/F

Grad de luciu

Straturi finale de acoperire:
Disbopox 477 AS-Siegel:             Lucios
Disbopox 454 Verlaufschicht AS: Mat-mătăsos

Date tehnice 

 

Disbopox 443

EP-Imprägnierung

Disbopox 453

Verlaufschicht

Disbopox 471

AS-Grund

Disbopox 454

Verlaufschicht AS

Disbopox 477

AS-Siegel

Densitate

cca. 1,0 g/cm3

cca. 2,0 g/cm3

cca. 1,1 g/cm3

cca. 2,0 g/cm3

cca. 1,4 g/cm3

Grosimea stratului uscat

câte 100 g/m2

cca. 30 µm

cca. 40 µm

cca. 25 µm

cca. 40 µm

cca. 35 μm

Coeficient de rezistență

la difuzie μ H2O

cca. 38.000

cca. 6.000

-

cca. 6.000

cca. 20.000

Raport de amestec

Masa de bază:

Întăritor:

 

4 părţi greutate

1 parte greutate

 

9 părţi greutate

1 parte greutate

 

9 părţi greutate

1 parte greutate

 

9 părţi greutate

1 parte greutate

 

84 părți greutate

84 părți greutate

Durata de

prelucrabilitate*

cca. 90 min.

cca. 30 min.

cca. 90 min.

cca. 30 min.

cca. 90 Min.

Consum

cca. 200 g/m2

cca. 1.040–1200 g/mm/m2

+ cca. 210–240 g/mm/m2

Disboxid 942 Mischquarz

cca. 100 g/m2

cca. 1,7-max. 2,0 kg/m2

cca. 100–200 g/m2/1.strat

cca. 200 g/m2/2.strat

Timp de uscare*

Poate fi mers peste

Poate fi solicitat mecanic

Întărit integral

 

cca. 1 zi

cca. 3 zile

cca. 7 zile

 

cca. 1 zi

cca. 3 zile

cca. 7 zile

 

cca. 1 zi

-

-

 

cca. 1 zi

cca. 3 zile

cca. 7 zile

 

cca. 1 Zi

cca. 3 Zile

cca. 7 Zile

Uzura conform Taber

(CS 10/1000 U/1000 g)

nu poate fi măsurat

80 mg/30 cm2

nu poate fi măsurat

75 mg/30 cm2

66 mg/30 cm2

*   Valori orientative la +20°C şi 60% umiditate relativă a aerului.
** A nu se depășii un consum de 3,5 kg/m2 la o grosime minimă de 2 mm

Tabel cu valori de rezistenţă la substanțe chimice

Tabel de rezistenţă chimică cu referire la DIN EN ISO 2812-3:2007 la +20°C și peste 7 zile   

Mediu

Disbopox

454

477

Grupa 1*

benzine super şi normal conf. DIN 51600 şi DIN EN 228

 

Grupa 4a*

toate hidrocarburile inclusiv 2 şi 3 exclusiv 4a şi 4 de asemenea uleiuri de motor şi de transmisie folosite

 

Grupa 5*

alcooli mono- şi polivalenţi (cu max. 48% metanol), etilen-glicol (inclusiv 5B)

 

Grupa 7*

toate tipurile organice de esteri şi cetone (inclusiv 7a)

 

Grupa 8*

soluţiile apoase ale aldehidelor alipatice, max. 40%

 

Grupa 9*

soluţiile apoase ale acizilor organice (acizi carboxilici), max. 10%, de asemenea sărurile acestora (în soluţii apoase)

 

Grupa 10*

acizi mineralice, max. 20%, de asemenea săruri anorganice slab hidrolizante în soluţii apoase (pH<6), cu excepţia acidului fluorhidric şi a acizilor cu efect oxidant şi sărurile acestora

+

 

 

 

+

 

+ (E)

 

 

 

+ (E)

 

 

+ (E)

 

 

+/-

 

 

 

 

+ (V)

 

Acid acetic, 5% concentraţie

 

Acid lactic, 5% concentraţie

 

Acid azotic, 10% concentraţie

 

Acid clorhidric, 30% concentraţie

 

Acid sulfuric, 20% concentraţie

 

Amoniac, 25% concentraţie (Clorură de amoniu)

 

Hidroxid de sodiu, 50% concentraţie

 

Sol. de clorură cu fier III, saturat

 

Sol. de clorură de magneziu, 35% concentraţie

 

Apă distilată

 

Soluţie de clorură de sodiu, saturat

 

Benzină super

 

Combustibili pt. încălzire, motorină

 

Coca-Cola

 

Cafea

 

Vin roşu

 

Sol. De Lysoform, 2% concentraţie

 

Skydrol (lichid hidraulic)

 

Lichide de răcire pentru transformatoare

+/-

 

+ (V)

 

+ (V)

 

+ (V)

 

+ (V)

 

+

 

+

 

+ (V)

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+ (V)

 

+ (V)

 

+ (V)

 

+

 

+

 

+

 

+ (V)

 

+ (V)

 

+ (V)

 

+ (V)

 

+ (V)

 

+

 

+

 

+ (V)

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+ (V)

 

+ (V)

 

+ (V)

 

+ (V)

 

+

 

+

Explicarea semnelor:

+ = rezistent, (V) = colorare
* Corespunde principiilor de construcţie şi de verificare pentru protecţia apelor a DIBt. În cazul lichidelor din clasa de pericol A I, A II şi B a VbF (Verordnung über brennbare Flüssigkeiten – Ordonanţa despre lichide inflamabile) este necesară aplicarea unei vopsitorii conductive.

 Dimensiuni ambalaj / Nuanțe culori

Produs

Mărimi de ambalaj

Nuanţe

Disbopox 443 EP-Imprägnierung

Găleată combi din plastic, 5 şi 10 kg

Transparent

Disbopox 453 Verlaufschicht

Găleată, 40 kg:

Găleată din plastic, 36 kg (masa)

Găleată din tablă, 4 kg (întăritor)

Găleată combi din plastic, 10 kg

Kieselgrau*

Steingrau*

Disbopox 454 Verlaufschicht AS

Găleată, 40 kg:

Găleată din plastic, 36 kg (masa)

Găleată din tablă, 4 kg (întăritor)

Kieselgrau*

Steingrau*

Disbopox 471 AS-Grund

Găleată combi din plastic, 10 kg

Negru

Disbopox 477 AS-Siegel

Găleată combi din plastic, 10 kg

Găleată, 40 kg:

Găleată din plastic, 33,6 kg (masa)

Găleată din tablă, 6,4 kg (întăritor)

Kieselgrau*

Steingrau*

Disbon 973 Kupferband

3 role a 16,5 m

-

Disboxid 975 Set conductori

15 puncte de împământare

-

 * Nuanţe speciale gri la cerere sau în nuanţele din colecția FloorColor pentru acoperiri pardoseli

Indicaţie: În funcție de adaosul de fibre de carbon conductive, acesta poate influenţa culorile în special în cazul utilizării nuanţelor speciale. În cazul nuanțelor deschise, se vor efectua suprafețe de testare deoarece materialul de umplutură influențează efectul de colorare și capacitatea de acoperire.

Datorită efectului radiaţiilor UV şi a intemperiilor, este posibilă apariţia zonelor cretoase sau schimbarea nuanţei. Coloranții organici (ex. cafea, vin roşu sau frunze) sau diferitele chimicale (ex. soluţii de dezinfecţie, acizi, etc.) pot schimba nuanţa culorii. Solicitările prin şlefuire pot lăsa urme de zgâriere pe suprafețe. Prin acesta, nu este influenţat funcţionalitatea produselor.

Depozitare

Produs

Tip depozitare

Durată

Disbopox 443

EP-Imprägnierung

La răcoare, uscat, ferit de îngheţ

1 an sigilat din fabrică

Disbopox 453 Verlaufschicht

La răcoare, uscat, ferit de îngheţ

6 luni sigilat din fabrică

Disbopox 454 Verlaufschicht AS

La răcoare, uscat, ferit de îngheţ

6 luni sigilat din fabrică

Disbopox 471 AS-Grund

La răcoare, uscat, ferit de îngheţ

1 an sigilat din fabrică

Disbopox 477 AS-Siegel

La răcoare, uscat, ferit de îngheţ

1 an sigilat din fabrică

Disbon 973 Kupferband

La uscat

Nelimitat

Disboxid 975 Set conductori

La uscat

Nelimitat

În cazul temperaturilor scăzute, produsul se depozitează la cca. +20°C înainte de utilizare.