Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Beton și șape pe bază de ciment, finisaje vechi rigide și portante.

Suportul trebuie să fie uscat, portant, cu formă stabilă, fără zone neaderente, praf, uleiuri, grăsimi, urme de cauciuc şi alte substanţe cu efect de separare.
Rezistența al compresiune trebuie să fie de min. 25 N/mm2.
Suprafeţele cu conţinut de ciment, respectiv cele cu mase de egalizare îmbunătăţite cu materiale sintetice, de asemenea finisajele vechi se verifică dacă pot fi finisate, eventual se aplică suprafețe de testare.

Rezistenţa la smulgere a stratului suport trebuie să fie în medie 1,5 N/mm2. Valoarea minimă măsurată trebuie să fie de cel puţin 1,0 N/mm2. Suprafeţele trebuie să ajungă la umiditatea de echilibru înainte de aplicarea produsului:
Beton şi şapele de ciment: max. 4% greutate
Metodele de verificare pentru valorile prezentate conform DAfStb, Directiva pentru Reparații Capitolul 3.

Pregătirea suprafețelor suport

Straturile suport trebuie pregătite prin măsuri adecvate, de ex. sablare cu bile sau frezare, astfel încât să respecte cerinţele enumerate. Gradul de curățare/îndepărtare a straturilor neaderente depinde de presiunea de lucru și de tipul și cantitatea materialului abraziv aplicat. Șlefuirea este permisă numai pe zone reduse, la margini, excepție fiind frezarea cu cap diamantat.
Se va ține cont de fișa de lucru BEB a KH-0/U și de fișa de lucru BEB KH 3* de asemenea de Tabelul 2.5 din Directiva Protecția și Reparația Construcțiilor din Beton, Cap. 2 a “Comitetului German pentru beton armat”.
Finisajele epoxidice rigide se curăță bine, se şlefuiesc, respectiv se sablează până când se obţine o suprafaţă mată, fără urme de soluții de întreținere, sau alte substanțe.
Golurile, defectele din suprafaţă se repară cu mortarele PCC din gama DisboCRET, sau cu mortarele epoxidice din gama DisboXID.
Materialele siliconice nu pot fi utilizate înainte și pe durata aplicării materialului, în caz contrar acestea vor influența negativ calitate suprafețelor obținute.

* Asociația Federală Șape și Finisaje, 53842 Troisdorf-Oberlar, Germania.

Modul de preparare

Se adaugă Componenta B (întăritor) în Componenta A (masa de bază), se omogenizează bine cu un malaxor electric cu viteză redusă (max. 400 rot./min.), până la obţinerea unei nuanţe omogene, fără dungi. Se toarnă într-un alt recipient curat şi se omogenizează din nou.

Raport de amestec

Masă de bază : Întăritor = 4 : 1 părți greutate.

Procedeul de aplicare

Cu racleta din cauciuc dur (cu dinți de 2 mm) și se finisează în cruce cu o rolă structurată.

Construcția straturilor

Strat de grund

Suporturi minerale
Se grunduieşte cu DisboPOX W 443. Suporturile rugoase se egalizează suplimentar cu o masă de şpaclu.

Suporturile uşor rugoase se egalizează cu:
DisboPOX W 468: 1 parte greutate
DisboADD 942 Quarzsandmischung: 0,2 părți greutate

Suporturile neuniforme, rugoase se egalizează cu:
DisboPOX W 453: 1 parte greutate
DisboADD 942 Quarzsandmischung: max. 0,2 părți greutate

Alternativ:
Straturile suport minerale se grunduiesc cu DisboXID 420 pentru umplerea porilor. Straturile suport rugoase, poroase se netezesc/egalizează cu o masă de şpaclu (grund amestecat cu nisip de cuarț) aplicată cu racleta. Pentru informații suplimentare consultați fișa tehnică nr. 420.

Rețineți: Pentru garantarea unui grad de acoperire adecvat, se recomandă aplicarea unei mase de șpaclu sau a unui strat intermediar pigmentat în nuanța stratului final.

Finisaje vechi rigide
Suprafeţele se prelucrează conform indicaţiilor de la „Pregătirea suprafețelor suport”.

Montajul conexiunilor la împământare
Pe stratul de grund întărit se lipeşte banda de cupru DisboADD 973 Kupferband (lungime cca. 50 cm) - pe perimetrul pereţilor (vezi schița), cu distanţa maximă dintre benzi de 20 m. Se vor monta minim 2 conexiuni la împământare. În acest scop se vor utiliza punctele de contact din setul de conexiuni DisboADD 975 Leitset. Suprafeţele separate prin rosturi se vor conecta separat la împământare. În cazul suprafeţelor foarte mari și continue, trebuie respectată distanţa maximă dintre benzile de cupru (≤ 20 m), prin montarea de conexiuni suplimentare la împământare pe stâlpi, sau alte elemente de construcții. După lipire, suprafaţa benzilor de cupru se curăţă cu o cârpă îmbibată cu solventul DisboADD 419 Reiniger/Verdünner. După aplicarea finisajelor, benzile de cupru se conectează la împământare de către un electrician. Din cauza grosimii reduse a finisajului, este posibil ca conturul benzii de cupru să rămână vizibil. Din acest motiv, banda de cupru se va monta în zone protejate/ferite de solicitări mecanice.

Planul conexiunilor la împământare:      

1. DisboADD 973 Kupferband
2. Fir de cupru cu secțiune de 4 mm2 pentru conexiunea la împământare (centură de împământare)

Strat structurat
Se aplică DisboPOX W 971 cu ajutorul unei raclete din cauciuc dur, cu dinți şi ulterior se finisează cu o rolă Moltopren (diametrul porilor de cca. 2 mm) prin mişcări în cruce. La finisarea cu rola, suprafaţa proaspăt aplicată poate fi accesată cu ajutorul pantofilor cu cuie. Pe durata aplicării, rola se uscă repetat pe suprafeţe neutre.
În cazul prelucrării suprafeţelor mai mari, rola se schimbă după cca 100 m2.

Consum

Strat de grund

DisboPOX W 443

(pe bază de apă), alternativ

DisboXID 420 (total solid)

 

cca 200 g/m2

 

cca 200 - 400 g/m2

Masă de șpaclu (pe bază de apă)

Suporturi ușor rugoase

DisboPOX W 468

cca 1,3 kg/mm/m2

DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 – 0,4 mm

cca 260 g/mm/m2

Suporturi neuniforme, rugoase

DisboPOX W 453

cca 1,04 - 1,2 kg/mm/m2

DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 – 0,4 mm

cca 210 - 240 g/mm/m2

Masă de șpaclu (total solid)

DisboXID 420

DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 – 0,4 mm

 

cca 660 g/mm/m2

cca 1000 g/mm/m2

Start final

cca 400 g/m2

Valorile exacte ale consumului se stabilesc prin aplicarea unor suprafețe de testare la fața locului.

Durata de prelucrabilitate

Cca 60 de minute la temperatura de +20°C și 60 % umiditate relativă a aerului. Temperaturile mai ridicate scurtează, cele scăzute prelungesc timpul de găleată.

Condiții de aplicare

Temperatura materialului, a mediului de lucru şi a stratului suport:
Min. +12°C, max. +30°C.
Umiditate relativă a aerului trebuie să fie de max. 80 %. Temperatura stratului suport trebuie să fie întotdeauna mai mare cu min 3°C ca temperatura punctului de rouă.

Timpii de așteptare

Timpii de așteptare între straturi trebuie să fie de min. 16 ore și max. 24 de ore la o temperatură de +20°C.
În cazul timpilor mai lungi de aşteptare, suprafața trebuie şlefuită în prealabil înainte de aplicarea noului strat. Timpii indicați se reduc la temperaturi mai înalte și se prelungesc la temperaturi mai reduse.

Uscarea/Timpul de uscare

În condițiile unei temperaturi de +20°C şi a unei umidități relative a aerului de 60 %: poate fi solicitat la trafic pietonal (în scopul prelucrării) după cca 24 de ore și poate fi solicitat mecanic după cca 3 zile și este solidificat în întregime după cca 7 zile. La temperaturi mai scăzute, timpii de uscare se prelungesc. Pe durata procesului de întărire (cca. 16 ore la +20°C) materialul aplicat trebuie protejat împotriva umidității, în caz contrar se poate deteriora suprafața și pot apărea probleme de aderență.

Curățarea instrumentelor de lucru

Imediat după utilizare, sau în cazul pauzelor de lucru mai lungi, cu apă, sau apă caldă și săpun.