Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Pentru indicațiile de pericol și recomandările de securitate, giscodurile și dezafectarea produselor, precum și marcajul COV și CE conform EN 13813 pentru fiecare produs în parte din sistem: Vă rugăm parcurgeți fișa tehnică aferentă produsului:
Disboxid 421 E.MI Coat
Disboxid 420 E.MI Primer

Avize 

  • 1-1233  Certificat de testare Sistem de acoperire pardoseli OS 8
    Polymer-Institut, Flörsheim.
  • 1-1212  Certificat conținut de substanțe poluante Disboxid 421 E.MI Coat,
    TÜV Nord
  • 1-1211  Certificat conținut de substanțe poluante  Disboxid 420 E.MI Primer,
    TÜV Nord

Indicații suplimentare

Vezi fişa tehnică de securitate.
La prelucrarea materialului trebuie respectate indicaţiile de prelucrare Disbon precum și indicațiile Caparol referitoare la curățarea și protecţia pardoselilor.

Suport Tehnic 

În acest document nu pot fi prezentate toate suporturile şi acoperirile întâlnite în practică. În cazul în care se prelucrează straturi suport, care nu sunt prezentate în această fişă tehnică, este necesară să luaţi legătura cu departamentul tehnic. Vă stăm la dispoziţie să vă ajutăm cu sfaturi detaliate şi specifice cazului Dvs. individual.

Centru Suport Tehnic

Tel.:     0800.800.600
E-mail: [email protected]