Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Toate suporturile minerale - la interior și exterior. Stratul suportul trebuie să fie portant, cu formă stabilă, fără zone neaderente, praf, uleiuri, grăsimi, urme de cauciuc și alte substanțe cu efect separator. Se va evita utilizarea produselor siliconice, sau a altor materiale cu efect separator, înainte, pe durata aplicării și până la solidificarea produselor.
Suprafețele dense cum ar fi de ex. finisaje din materiale dure, utilizarea substanțelor de tratament ulterior, sau măsurile similare pot influența negativ aderența sistemului pe suport, eventual se vor executa suprafețe de testare. Masele de egalizare pe bază de ciment aditivate cu materiale sintetice, se verifică dacă pot fi finisate, eventual se vor executa niște suprafețe de testare.
Rezistența la smulgere a suprafeței ce urmează a fi finisată, trebuie să fie în medie de 1,5 N/mm2. Valoarea minimă măsurată nu are voie să fie sub 1,0 N/mm2.
Suporturile trebuie să ajungă la umiditatea de echilibru.
Beton și șapele de ciment: max. 4% greutate.

Pregătirea suprafețelor suport

Straturile suport trebuie pregătite prin măsuri adecvate, de ex. sablare cu bile sau frezare, astfel încât să respecte cerințele enumerate. Golurile, defectele din suprafață se repară cu mortarele PCC din gama DisboCRET, sau cu mortarele epoxidice din gama DisboXID.

Modul de preparare

DisboXID 461, DisboXID 462:
Se introduce întăritorul în masa de bază, se omogenizează bine cu un malaxor electric cu viteză redusă (max. 400 rot./min.), până la obținerea unei nuanțe omogene, fără dungi. Se toarnă într-un alt recipient și se omogenizează din nou (a nu se prelucra din ambalajul original).

DisboPUR 921 și DisboPUR 922:
Se introduce întăritorul în masa de bază, se omogenizează bine cu un malaxor electric cu viteză redusă (max. 400 rot./min.), până la obținerea unei nuanțe omogene, fără dungi. Se toarnă într-un alt recipient curat și se omogenizează din nou. Nisipul se introduce treptat numai după turnarea amestecului într-un alt recipient. Pentru suprafețe înclinate sau verticale (rampe, căi de acces, etc.), în funcție de gradul de înclinare, la materialul omogenizat se adaugă 1 - 5 % greutate agent de tixotropizare DisboADD 952.

DisboPUR 924 și DisboXID 926:
Înainte de amestecarea celor două componente, se omogenizează masa de bază în prealabil. Se introduce întăritorul în masa de bază, se omogenizează bine cu un malaxor electric cu viteză redusă (max. 400 rot./min.), până la obținerea unei nuanțe omogene, fără dungi. Se toarnă într-un alt recipient și se omogenizează din nou.

Construcția straturilor

Strat de grund
Strat suport mineral absorbant:
Se toarnă produsul DisboXID 462 respectiv DisboXID 461 omogenizat pe suprafață și se întinde cu o racletă din cauciuc. Pentru evitarea suprafețelor lucioase (surplus de material), suprafața se prelucrează cu rola cu lungime medie a firului, sau cu peria de sigilare.
Consum:
DisboXID 462 sau DisboXID 461: cca 300 - 500 g/m2
Straturile de grund proaspăt aplicate se vor presăra uniform cu nisipul DisboADD 943. După solidificarea stratului de grund, surplusul de nisip se îndepărtează.
Consum:
DisboADD 943: cca 800 g/m2

Masă de șpaclu (dacă este necesar)
Suprafețele rugoase, poroase se egalizează cu o masă de șpaclu (grosime strat 0,5 – 2,0 mm).
Consum:
DisboXID 462: cca 660 g/mm/m2 aditivat cu
DisboADD 942: cca 1.000 g/mm/m2
sau
DisboXID 461: 1.000 g/mm/m2 aditivat cu
DisboADD 942: cca 600 g/mm/m2
Stratul de masă de șpaclu proaspăt aplicat se presară uniform cu nisipul DisboADD 943. După solidificarea stratului din masă de șpaclu, surplusul de nisip se îndepărtează.
Consum:
DisboADD 943: cca 800 – 1.500 g/m2

Strat intermediar:
Se toarnă produsul DisboPUR 921 pe suport și se distribuie uniform cu ajutorul unei raclete din cauciuc cu dinți. După cca 10 minute se elimină bulele de aer cu ajutorul unei role cu țepi. Se va ține cont de adaosurile de rugozitate.
Consum:
DisboPUR 921: cca 1.900 g/m2

Adaos de rugozitate:
- 0,5 mm               dz de 0,6 kg/m2
- 1,0 mm               dz de 1,1 kg/m2
Se va ține cont de aceste consumuri suplimentare în cazul unor suprafețe rugoase.

Strat de uzură:
Se toarnă amestecul din DisboPUR 922 cu 40 % greutate nisip DisboADD 942 (Mischquarz 0,1 – 0,4 mm) pe suport și se distribuie uniform cu ajutorul unei raclete din cauciuc cu dinți.
Stratul proaspăt aplicat se presară, în repetate rânduri, cu nisip de cuarț DisboADD 943 (Einstreuquarz 0,3 – 0,8 mm). După solidificarea suprafeței se îndepărtează surplusul de nisip. Se va ține cont de adaosurile de rugozitate.
Consum la o rugozitate (RT) de 0,2:
DisboPUR 922: cca 1.700 g/m2
DisboADD 942: cca 680 g/m2
DisboADD 943 în exces: cca 4 - 6 kg/m2, în exces.

Strat final
Peste stratul de uzură presărat se va aplica uniform produsul DisboPUR 924 sau DisboXID 926, cu o racletă din cauciuc prin mișcări în contrasens și se prelucrează ulterior în cruce cu ajutorul unei role cu lungime medie a firului. În cazul utilizării produsului DisboPUR 924 se vor folosi unelte rezistente la solvent.
Consum:
DisboXID 926: cca 600 – 800 g/m2, sau
DisboPUR 924: cca 600 – 800 g/m2

Marcaje
Pentru realizarea marcajelor, peste sistemul de finisaj se va aplica produsul DisboTHAN 885. Pentru aplicare și consum vă rugăm citiți fisa tehnică nr. 885.

Rețineți: Racordul la suprafețele ascendente/verticale se execută sub forma unor plinte (a se vedea imaginea 1 și 2). Rosturile se execută conform detaliilor prezentate în imaginile 3 și 4. 

          

Imaginea 1: Racordul la suprafețele ascendente prin plinte

(1) Placă din beton

(2) Plintă din DisboXID 415 sau mortar epoxidic DisboXID

(3) Finisaj Disbon Parkhaus-System

Imaginea 2: Racordul la suprafețele
ascendente prin plinte și rosturi

(1) Placă din beton

(2) DisboXID 415 sau mortar epoxidic DisboXID

(3) Finisaj Disbon Parkhaus-System

(4) Etanșare rosturi cu DisboFUG 240

 

           

Imaginea 3:

Execuția rosturilor din pardoseli.

Dimensionarea și realizarea rosturilor conform fișei nr. 1 a IVD

(1) Finisaj Disbon Parkhaus-System

(2) Profil de umplere a rosturilor

(3) Etanșarea rosturilor cu DisboFUG 240

Imaginea 4:

Execuția rosturilor din pardoseli cu profil de umplere a rosturilor prefabricat

(1) Profil de umplere a rosturilor prefabricat

(2) Plintă din DisboXID 415 sau mortar epoxidic DisboXID

(3) Finisaj Disbon Parkhaus-System

Timpii de așteptare

În condițiile unei temperaturi de +20°C și umiditatea relativă de 60 %, timpul de așteptare între stratul de grund și cel intermediar va fi de min. 14 ore și max. 24 de ore, între stratul intermediar și cel de uzură de min 15, max. 24 de ore și între stratul de uzură și cel de sigilare de min. 12 ore.

Condiții de aplicare

Temperatura materialului, a mediului de lucru şi a stratului suport:
Min. +10°C, max. +30°C.
Umiditate relativă a aerului trebuie să fie de max. 80 %. Se va lucra întotdeauna la temperaturi descrescătoare. Se va monitoriza neapărat punctul de rouă.

Rețineți: în cazul temperaturilor mai reduse a stratului suport, a aerului ambiental și a materialului, consumul poate să crească cu cca 200 - 300 g/m2.

Uscarea/Timpii de uscare

În condițiile unei temperaturi de +20°C şi a unei umidități relative a aerului de 60 %: poate fi solicitat la trafic pietonal (în scopul refinisării) după cca 24 de ore și poate fi solicitat ușor mecanic după cca 3 - 4 zile și este solidificat integral după 7 zile.
Temperaturile mai reduse prelungesc (la 10°C poate fi accesat în scopul refinisării după cca 48 - 72 de ore), temperaturile mai înalte reduc (la 30°C poate fi accesat în scopul refinisării după cca 16 ore) durata procesului de solidificare.
Pe durata solidificării (cca 24 de ore la +20°C) suprafața se va proteja împotriva umidității, în caz contrar pot apărea defecte pe suprafață și probleme de aderență.

Curățarea instrumentelor de lucru

Imediat după utilizare, sau în cazul pauzelor de lucru mai lungi, cu solventul adecvat (a se consulta tabelul de mai jos).

Produs

Solvent

DisboXID 461

DisboXID 462

DisboXID 926

DisboADD 419

DisboPUR 921

DisboPUR 922

DisboPUR 924

DisboADD 499