Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Straturi suport recomandate

Toate straturile suport minerale, metalice şi şape din asfalt, la interior.
Stratul suportul trebuie să fie portant, fix, cu formă stabilă, fără zone neaderente, praf, uleiuri, grăsimi, urme de cauciuc şi alte substanţe cu efect separator.
Rezistența al compresiune a stratului suport trebuie să fie > 25 N/mm2.
Suprafeţele cu conţinut de ciment, respectiv cele cu mase de egalizare îmbunătăţite cu materiale sintetice, se verifică dacă pot fi acoperite sau se efectuează suprafețe de încercare.

Rezistenţa la smulgere a suprafeţei care urmează a fi acoperită, trebuie să fie în medie 1,5 N/mm2. Valoarea minimă măsurată nu are voie să fie sub 1,0 N/mm2. Suprafeţele trebuie să ajungă la umiditatea de echilibru înainte de aplicarea produsului, astfel:
Beton şi şapele de ciment: max. 4% greutate (metoda CM)
Metodele de verificare pentru valorile prezentate conform DAfStb, Directiva pentru Reparații Capitolul 3.

În cazul în care există posibilitatea apariției umidității ascendente, grunduirea trebuie efectuată neapărat cu produsul DisboXID 420, respectiv DisboXID 462.
În această situație, rezistenţa la smulgere a suprafeţei care urmează a fi finisată, trebuie să fie în medie ≥ 2,0 N/mm2. Valoarea minimă măsurată nu are voie să fie sub 1,5 N/mm2.

Şapele din asfalt trebuie să corespundă clasei de duritate IC 10 sau IC 15 şi nu au voie să se deformeze sub acţiunea condiţiilor date de temperatură şi solicitări mecanice.

Pregătirea suprafețelor suport

Suporturi minerale și șape din asfalt, la interior:
Straturile suport trebuie pregătite prin măsuri adecvate, de ex. sablare cu bile sau frezare, astfel încât să respecte cerinţele enumerate. Gradul de curățare/îndepărtare a straturilor neaderente depinde de presiunea de lucru și de tipul și cantitatea materialului abraziv aplicat. Șlefuirea este permisă numai pe zone reduse, la margini, excepție fiind frezarea cu cap diamantat.
Se va ține cont de fișa de lucru BEB a KH-0/U și de fișa de lucru BEB KH3* de asemenea de Tabelul 2.5 din Directiva Protecția și Reparația Construcțiilor din Beton, Cap. 2 a “Comitetului German pentru beton armat”. Finisajele epoxidice rigide se curăță bine, se şlefuiesc, respectiv se sablează până când se obţine o suprafaţă mată, fără urme de soluții de întreținere, sau alte substanțe.
Golurile, defectele din suprafaţă se repară cu mortarele PCC din gama DisboCRET, sau cu mortarele epoxidice din gama DisboXID.
Materialele siliconice nu pot fi utilizate înainte și pe durata aplicării materialului, în caz contrar acestea vor influența negativ calitate suprafețelor obținute.

* Asociația Federală Șape și Finisaje, 53842 Troisdorf-Oberlar, Germania.

Suporturi metalice:
Suprafaţa metalică se pregăteşte prin măsuri corespunzătoare, de ex. curăţare (îndepărtarea grăsimilor și a coroziunii) astfel încât să corespundă cerinţelor enumerate.
Suprafeţele din oţel se sablează până la obţinerea gradului de pregătire a suprafeţei Sa 2½ conf. DIN EN ISO 12944-4 respectiv ISO 8501-1. Ulterior se îndepărtează bine praful şi se aplică imediat un prim strat de DisboXID 476.

Modul de preparare

Componenta A (masa de bază) se amestecă și se adaugă Componenta B (întăritorul), se omogenizează bine cu un malaxor electric cu viteză redusă (max. 400 rot./min.), până la obţinerea unei nuanţe omogene, fără dungi. Se toarnă într-un alt recipient curat şi se omogenizează din nou (nu se va aplica direct din ambalajul în care s-a livrat produsul).

Raportul de amestec

Componenta A (masă de bază) : Componenta B (întăritor) = 88 : 12 părți greutate.

Procedeul de aplicare

Produsul poate fi aplicat cu o rolă cu lungimea scurtă sau medie a firului. Produsul are caracteristici tixotrope, poate fi aplicat în straturi cu grosimi mai mari. Dacă este necesar, se întinde cu o racletă cu dinți mici.

Compoziția straturilor

1. Strat de grund
Suporturile minerale se grunduiesc cu DisboXID 462 pentru umplerea porilor. Suporturile rugoase se egalizează cu mase de şpaclu (amestec de grund cu nisip de cuarț). În funcţie de solicitări, ca și alternativă pot fi utilizate următoarele produse:
DisboXID 420
DisboXID 460
DisboXID 461
Pentru informaţii detaliate, se vor consulta fişele tehnice ale produselor.
Suporturile din asfalt nu trebuie grunduite în mod special. În cazul pardoselilor de asfalt rugoase sau sablate, primul strat poate fi aplicat ca o masă de şpaclu confecţionat din DisboXID 476 şi nisipul de cuarț cca 20% greutate DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1 – 0,4 mm).

2. Compoziția straturilor pentru solicitări mecanice medii (neted)
Se aplică primul strat de DisboXID 476 după min. 16 şi max. 24 ore. Aplicarea următorului strat trebuie efectuat după max. 24 ore.

3. Compoziția straturilor pentru solicitări mecanice medii (antiderapant)
Se execută conform descrierilor de la punctul 2 cu diferența că, primul strat se presară cu nisip de cuarț DisboADD 943 Quarzsandmischung 0,4 – 0,8 mm, respectiv DisboADD 944 Quarzsandmischung 0,7 – 1,2 mm, sau granit cu granulație de 0,5 - 1,0 mm pe întreaga suprafaţă, recent aplicată. Ziua următoare se îndepărtează nisipul neaderent și se aplică stratul final de DisboXID 476, se întinde uniform cu ajutorul unei raclete din cauciuc și ulterior se finisează cu rola, în cruce.

Compoziţia straturilor pentru solicitări mecanice ridicate (numai pe suporturi minerale)
Se toarnă pe stratul de grund, presărat cu nisip, un strat de mortar autonivelant confecţionat din:
DisboXID 464, 100% greutate și
DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 – 0,4 mm, 50% greutate
şi se întinde uniform cu o racletă din cauciuc dur, cu dinți. După cca 10 minute, se elimină aerul din stratul recent aplicat, cu ajutorul unei role cu ţepi. Pentru informaţii detaliate se va consulta fişa tehnică nr. 464. În final, suprafaţa se vopseşte cu DisboXID 476, conform descrierilor de la punctele 2 sau 3.

Compoziţia straturilor pentru solicitări mecanice extreme (numai pe suporturi minerale)
Se confecţionează mortarul din
DisboXID 462, 1 parte greutate
DisboADD 946 Quarzsandmischung 0,01 – 2,0 mm, 10 părţi greutate
Liantul din găleata de 5 kg este potrivit pentru prepararea a 2 saci de 25 kg de DisboADD 946. Se introduce nisipul DisboADD 946 în malaxor şi se adaugă liantul omogenizat în timpul funcţionării mixerului. Amestecul obţinut se omogenizează bine timp de 3 minute. Mortarul se aplică ud pe ud pe stratul de grund recent aplicat, sau pe stratul de grund presărat cu nisip şi solidificat, se compactează şi ulterior se nivelează cu racletă din plastic sau din oţel inoxidabil.

Pentru informaţii detaliate se va consulta fişa tehnică nr. 462. Ulterior se şpăcluieşte suprafaţa cu DisboXID 476 aditivat cu 1 - 2% greutate agent de tixotropizare DisboADD 952 Stellmittel.
Al doilea strat se aplică cu rola. Pentru obţinerea unei suprafeţe antiderapante se presără cu nisip de cuarț DisboADD 943 Quarzsandmischung 0,4 – 0,8 mm în stratul al doilea şi ulterior se aplică un strat final cu produsul DisboXID 476.

Consum

Finisaj aplicat cu rola

Suprafață netedă*

cca 500 g/m2 pe strat

Suprafață antiderapantă*

Primul strat cca 500 g/m2

Presărare: cca 3 kg/m2

DisboADD 943 Quarzsandmischung 0,4 – 0,8 mm, sau DisboADD 943 Quarzsandmischung 0,7 – 1,2 mm, sau granit 0,5-1,0 mm

Al doilea strat cca 600 - 800 g/m2

Masă de șpaclu (pe suporturi din asfalt)

DisboXID 476

DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 – 0,4 mm

cca 1.400 g/mm/m2

cca 280 g/mm/m2

*Consumul poate varia în funcţie de temperatură, tipul de aplicare, uneltele utilizate şi materialele de presărare. Valorile exacte ale consumului se stabilesc prin efectuarea unor mostre la faţa locului.
Consumurile date în certificate sunt obținute în condiții de laborator (fără pierderi). Astfel este posibil ca să existe diferențe față de consumurile reale.

Durata de prelucrabilitate

Cca 35 de minute la temperatura de +20°C și 60 % umiditate relativă a aerului. Temperaturile ridicate scurtează, temperaturile scăzute prelungesc timpul de găleată.

Condiții de aplicare

Temperatura materialului, a mediului de lucru şi a stratului suport:
Min. +10°C, max. +30°C.
Umiditate relativă a aerului trebuie să fie de max. 80 %. Temperatura stratului suport trebuie să fie întotdeauna mai mare cu min 3°C ca temperatura punctului de rouă.

Timpii de așteptare

Timpii de aşteptare între etapele de lucru trebuie să fie de min. 12 şi max. 24 ore, la +20°C.
În cazul timpilor mai lungi de aşteptare, suprafața trebuie şlefuită în prealabil înainte de aplicarea noului strat. Intervalul de timp dat se reduce în cazul temperaturilor mai înalte şi se prelungeşte în cazul temperaturilor mai reduse.

Uscarea/Timpii de uscare

În condițiile unei temperaturi de +20°C şi a unei umidități relative a aerului de 60 %: poate fi solicitat la trafic pietonal (în scopul prelucrării) după cca 12 ore și poate fi solicitat mecanic și chimic după cca 7 zile.
La temperaturi mai scăzute, timpii de uscare se prelungesc.
Pe durata solidificării (cca 12 ore la +20°C) suprafața se va proteja împotriva umidității, în caz contrar pot apărea defecte pe suprafaţă şi probleme de aderenţă.

Curățarea instrumentelor de lucru

Imediat după utilizare, sau în cazul pauzelor de lucru mai lungi, cu solventul DisboADD 419 Verdünner.