Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Domeniu de utilizare

Pentru realizarea marcajelor în zonele de parcări finisate cu sistemele pentru parcări OS 8, OS 10 și OS 11 a+b, OS 13.
Pentru marcaje lucioase, pigmentate, aplicate pe finisaje PU și EP presărate, atât la interior, cât și la exterior.

Proprietăți

  • rezistă bine la uzură
  • cu capacitate de acoperire foarte bună
  • rezistentă la radiații UV și la substanțe chimice
  • cu rezistență bună la lovituri și șocuri
  • rezistă la intemperii

Liant

Poliuretan alifatic bi-component, cu conținut de solvent.

Ambalaj/Capacitate recipient

Ambalaj combi la 5 kg, ambalaj la 25 kg (Masa de bază: recipient metalic la 21,25 kg, Întăritor: găleată metalică la 3,75 kg).

Culoare

Disponibilă în majoritatea nuanțelor RAL.  

Coloranții organici (ex. cafea, vin roșu sau frunze) sau diferitele substanțe chimice (ex. soluții de dezinfecție, acizi, etc.) pot schimba nuanța vopselei. Solicitările mecanice prin șlefuire pot zgâria suprafața acesteia. Prin acestea, nu este influențată funcționalitatea produsului. În cazul nuanțelor mai deschise poate fi necesară aplicarea a 2 straturi pentru asigurarea unui grad de acoperire corespunzător.
Nuanțe speciale la cerere.

Grad de luciu

Lucios.

Depozitare

La răcoare, în mediu uscat, ferit de îngheț.
Poate fi depozitat min. 18 luni în recipientul original, etanș. În cazul depozitării la temperaturi mai reduse materialul se va depozita la cca. 20°C înainte de utilizare.

Date tehnice 

  1. Densitate:                                                             
  2. Grosimea stratului uscat:                          
  3. Uzura conf. Taber (CS 10/1000 U/1000 g):  

cca. 1,25 – 1,3 g/cm3

cca. 30 µm/ 100 g/m2

cca. 66 mg/30 cm2

Rezistență la agenți chimici

Tabel de rezistență chimică cu referire la DIN EN ISO 2812-3:2007, la +20°C

Grupe de verificare conform principiilor de construcții și verificare a DIBt, Berlin

24 de ore

Grupa 1: benzine

+(E)

Grupa 3: păcură (conform DIN 51 603-1)

+(E)

Grupa 4: toate hidrocarburile

+/-

Grupa 5: alcooli mono- și polivalenți

+(V,E)

Grupa 7b: biodiesel (conform DIN EN 14214)

+

Grupa 9: soluțiile apoase ale acizilor anorganice (acizi carboxilici), max. 10% concentrație

+(V)

Grupa 10: acizi minerale, max. 20% concentrație

+(V)

Grupa 11: baze anorganice

+(V)

Skydrol

+(V)

Xilen

+/-(E)

Amoniac, 25% concentrație

+

Etanol, 96% concentrație

+/-(E)

Acid clorhidric, 10 % concentrație

+(V)

Lichid de frână

+/-(V)

Soluție salină, saturată

+

Explicarea semnelor: + = rezistent, +/- = parțial rezistent, (V) = colorare, E = înmuiere ușoară