Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Straturi suport recomandate

Toate straturile suport minerale (de ex. șape de beton, ciment și anhidride), la interior.
Stratul suportul trebuie să fie portant, cu formă stabilă, fără zone neaderente, praf, uleiuri, grăsimi, urme de cauciuc şi alte substanţe cu efect separator. Suprafeţele cu conţinut de ciment, respectiv cele cu mase de egalizare îmbunătăţite cu materiale sintetice, se verifică dacă pot fi acoperite sau se aplică suprafețe de testare.
Rezistenţa la tracţiune a suprafeţei care urmează a fi acoperită, trebuie să fie ≥1,5 N/mm2. Valoarea minimă măsurată nu are voie să fie sub 1,0 N/mm2. Suprafeţele trebuie să ajungă la umiditatea de echilibru înainte de aplicarea produsului.
Șape de beton și de ciment: max. 4 % greutate (metoda CM)
Şape anhidride: max. 1,0 % greutate (metoda CM)
Metodele de verificare pentru valorile prezentate conform DAfStb, Directiva pentru Reparații Capitolul 3.

Pregătirea suprafețelor suport

Straturile suport trebuie pregătite prin măsuri adecvate, de ex. sablare cu bile sau frezare, astfel încât să respecte cerinţele enumerate.
Suporturile fără capacitate portantă, sau cele puternic murdărite de ex. cu uleiuri, grăsimi, urme de cauciuc, etc., respectiv cele cu rezistență mecanică redusă,s au cu suprafețe sticloase, se pregătesc prin procedee mecanice. Petele de ulei se curăță cu soluții uzuale de îndepărtare a uleiurilor. Straturile vechi monocomponente şi cele bicomponente neaderente se îndepărtează.
Finisajele epoxidice rigide se curăță bine, se şlefuiesc, respectiv se sablează până când se obţine o suprafaţă mată. Alternativ se șlefuiește suprafața cu o pâslă abrazivă până la obținerea unui aspect mat și se grunduiește cu Disbon 481 EP-Uniprimer. Nu este admisă existența resturilor de material, a soluțiilor de întreținere sau a substanțelor similare pe suprafața ce urmează a fi finisată. La finisarea vopselelor vechi cu capacitate de difuziune, trebuie verificat dacă sistemul obținut după aplicare dispune de o capacitate de difuziune adecvată.
Golurile, defectele din suprafaţă se repară cu mortarele din gama Disbocret®-PCC, sau cu mortarele epoxidice din gama Disboxid.
Materialele siliconice nu pot fi utilizate înainte și pe durata aplicării materialului, în caz contrar acestea vor influența negativ calitate suprafețelor obținute.
Se va ține cont de fișa de lucru DEB a KH-0/U și de fișa de lucru DEB KH2* de asemenea de Tabelul 2.5 din Directiva Protecția și Reparația Construcțiilor din Beton, Cap. 2 a “Comitetului German pentru beton armat”.
* Asociația Federală Șape și Finisaje, 53842 Troisdorf-Oberlar, Germania.

Modul de preparare

Inițial, masa de bază și întăritorul se omogenizează separat, fiecare în parte. Ulterior, masa de bază se amestecă și se adaugă întăritorul. Se omogenizează bine cu un malaxor electric cu viteză redusă (max. 400 rot./min.), până la obţinerea unei nuanţe omogene, fără dungi.
Se toarnă într-un alt recipient curat şi se omogenizează din nou.

Raportul de amestec

Masă de bază : Întăritor = 84 : 16 părți greutate.

Procedeul de aplicare

Se aplică cu bidinea, sau cu rola.
Materialul se va aplica întotdeauna ud-pe-ud cu scopul obținerii unei suprafețe cu aspect uniform. Produsul se aplică uniform (a se respecta consumul indicat) și se finisează cu rola, în cruce. Suprafețele mai mari se finisează de către mai multe persoane, eventual suprafața se împarte în mai multe zone de lucru. Pe suprafețe unitare se va aplica întotdeauna material din același șarjă de producție.

Compoziția straturilor

Strat de grund
Starturile suport minerale se grunduiesc cu produsul Disbopox 443 EP-Imprägnierung.
Consum*: Disbopox 443 EP-Imprägnierung cca. 200 g/m2Masă de șpaclu (dacă este cazul)
Suporturile rugoase, poroase se nivelează, după grunduire, cu o masă de șpaclu adecvată.

Montajul conexiunilor la împământare
Pe stratul de grund/masă de șpaclu întărit se lipeşte banda de cupru Disbon 973 Kupferband (lungime cca. 50 cm) - pe perimetrul pereţilor (vezi schița), cu distanţa maximă dintre benzi de 20 m. Se vor monta minim 2 conexiuni la împământare. În acest scop se vor utiliza punctele de contact din setul de conexiuni Disboxid 975 Leitset. Suprafeţele separate prin rosturi se vor conecta separat la împământare.
În cazul suprafeţelor foarte mari și continue, trebuie respectată distanţa maximă dintre benzile de cupru (≤ 20 m), prin montarea de conexiuni suplimentare la împământare pe stâlpi, sau alte elemente de construcții. După lipire, suprafaţa benzilor de cupru se curăţă cu o cârpă îmbibată cu solventul Disboxid 419 Verdünner. După aplicarea finisajelor, benzile de cupru se conectează la împământare de către un electrician.

Planul conexiunilor la împământare: 1. Disbon 973 Kupferband
2. Fir de cupru cu secțiune de 4 mm2 pentru conexiunea la împământare (centură de împământare)

Strat intermediar conductiv
Se aplică cu ajutorul unei role un strat intermediar conductiv cu Disboxid 471 AS-Grund respectiv Disboxid 5022 WHG-Leitschicht pe stratul de grund/masă de șpaclu. Se va efectua verificarea conductivității după întărirea stratului intermediar și înainte de aplicarea stratului final. Rezistența la împământare trebuie să fie sub 5 x 104 Ohm. Distanța dintre electroda de măsurare și conexiune la împământare trebuie să fie între 8 și 10 m. Dacă se depășește această limită, se impune montajul unor conexiuni suplimentare la împământare.
Consum*:
Disboxid 471 AS-Grund: cca. 100 g/m2, sau
Disboxid 5022 WHG-Leitschicht: cca. 120 g/m2

Rețineți: Se va asigura o ventilație adecvată pe durata aplicării și întăririi produselor.

Strat final
Strat conductiv, aplicat cu rola, pentru pardoseli cu solicitări mecanice normale:
Strat nr. 1:
Disbopox 477 AS-Siegel, diluat cu 5 % greutate apă, aplicat uniform cu rola (în cruce).
Consum*:
Disbopox 477 AS-Siegel 100 - 200 g/m²

Strat nr. 2:
Disbopox 477 AS-Siegel, nediluat, aplicat uniform.
Consum*:
Disbopox 477 AS-Siegel 200 g/m² * Consumurile exacte se determină pe baza mostrelor aplicate la fața locului.

Rețineți: Nu este permisă depăşirea consumului max. de 400 g/m2 Disbopox 477 AS-Siegel (consum total pentru ambele straturi), în caz contrar nu este asigurată conductivitatea electrică. În cazul reparaţiilor sau a finisărilor suplimentare, este necesară aplicarea unui strat intermediar de Disboxid 471 AS-Grund, sau Disboxid 5022 WHG-Leitschicht inclusiv şi împământare (bandă de cupru nouă).

Sfârșitul timpului de găleată nu este vizibil. Depășirea acestui termen are drept consecință neuniformitatea gradului de luciu și a nuanței, de asemenea o rezistență mecanică mai redusă și probleme de aderență la stratul suport. Se va asigura o ventilaţie adecvată pe durat uscării şi întăririi produsului. Datorită metodei de aplicare (cu rola, în strat subțire), este posibil ca conturul benzii de cupru să rămână vizibil pe suprafața finală. 

Consum

Strat de grund

Disbopox 443 EP-Imprägnierung

cca. 200 g/m2

Strat intermediar conductiv

Disboxid 471 AS-Grund

sau

Disboxid 5022 WHG-Leitschicht

cca. 100 g/m2

 

cca. 120 g/m2

Strat final (Nr. 1)*

Disbopox 477 AS-Siegel +

5 % greutate apă

 

cca. 100 - 200 g/ m2

Strat final (Nr. 2)*

Disbopox 477 AS-Siegel

cca. 200 g/ m2

* Consumurile exacte se determină pe baza mostrelor aplicate la fața locului.

Durata de prelucrabilitate

Cca. 90 min. la temperatura de +20°C şi 60% umiditatea relativă a aerului. Temperaturile mai mari scurtează, temperaturile mai mici prelungesc timpul de găleată.

Condiții de aplicare

Temperatura materialului, a mediului de lucru şi a stratului suport:
Min. +10°C, max. +30°C.
Umiditate relativă a aerului trebuie să fie de max. 80 %. Temperatura stratului suport trebuie să fie întotdeauna mai mare cu min 3°C ca temperatura punctului de rouă. Se va asigura o ventilație adecvată pe durata aplicării și întăririi materialului, din cauza apei care se evaporă din material, umiditatea aerului poate crește considerabil. A se evita curenții de aer. 

Timpii de așteptare

Timpii de aşteptare între etapele de lucru trebuie să fie de min. 16 ore și max. 2 zile, la +20°C. Intervalul de timp dat se scurtează în cazul temperaturilor mai mari şi se prelungeşte în cazul temperaturilor mai scăzute.   

Uscarea/Timpii de uscare

În condițiile unei temperaturi de +20°C şi a unei umidități relative a aerului de 60 %, poate fi solicitat la trafic pietonal (în scopul prelucrării) după cca. 16 de ore și poate fi solicitat mecanic și chimic după cca. 7 zile. Timpii de uscare se prelungesc considerabil în cazul temperaturilor reduse.
Pe durata întăririi (cca. 24 de ore la +20°C) suprafața se va proteja împotriva umidității, în caz contrar pot apărea defecte pe suprafaţă şi probleme de aderenţă. 

Curățarea instrumentelor de lucru

Imediat după utilizare, sau în cazul pauzelor de lucru mai lungi, cu apă sau apă caldă și săpun.