Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se asigura o ventilație adecvată pe durata aplicării și uscării. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau pielea, spălaţi imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare, ape sau sol. Curățarea uneltelor, imediat după utilizare, cu apă. A se utiliza filtre P2 la lucrările de șlefuire. Utilizați filtre combi A2/P2.

Conține: 2-Metil-2H-izothiazol-3-onă. Poate provoca o reacţie alergică. Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00).

Dezafectare

Conținutul și recipientul se dezafectează conform reglementărilor locale, regionale, naționale și internaționale. A nu se dezafecta deasupra apelor uzate. Resturile lichide se vor preda centrelor de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate se dezafectează ca și deșeuri rezultate din construcții și demolări sau ca și gunoi menajer.

Giscode

BSW20

Acest produs nu intră în incidența Ordonanței Deco-Paint (UE) 2004/42. Conținutul de compuși organici volatili (COV) este de max. 2 % (Conținut COV < 20 g/l).

Alte informații

La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Marcaj CE

CE

1119

 

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50

64372 Ober-Ramstadt

14

DIS-225-001340

EN 15651-1: 2012-12

Materiale de etanșare pentru elemente de fațade

EN 15651-1 2012-12 Tip F ext-int (12,5P)

Clasa de reacție la foc

Clasa E

Substanțe periculoase

evaluate

Rezistența la curgere (EN ISO 7390)

≤ 3 mm

Pierderi volumetrice

≤ 25 %

Comportament la aderență-coeziune după

imersie în apă

(EN ISO 10591)

≥ 100 %

Durabilitate

corespunde

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic, sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail: [email protected]