Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Pardoseli epoxidice si protectia betonului

Suporturi recomandate

Straturile suport minerale (de ex. beton, șapă de ciment, șapă anhidridă).
Stratul suportul trebuie să fie portant, cu formă stabilă, fără zone neaderente, praf, uleiuri, grăsimi, urme de cauciuc şi alte substanţe cu efect separator. Masele de egalizare pe bază de ciment, îmbunătăţite cu materiale sintetice, se verifică dacă pot fi finisate, se vor executa suprafețe de testare. Șapele din materiale dure, de asemenea suprafețele tratate cu substanțe chimice, trebuie pregătite prin procedee mecanice. Eventual se aplică suprafețe de testare.

Rezistenţa la smulgere a suprafeţei care urmează a fi acoperită, trebuie să fie în medie de 1,5 N/mm2. Valoarea minimă măsurată nu are voie să fie sub 1,0 N/mm2. Suprafeţele trebuie să ajungă la umiditatea de echilibru înainte de aplicarea produsului:
Beton şi şapele de ciment: trebuie să fie uscate la suprafață, nu este permisă existența unei pelicule de apă.
Şape anhidride: max. 1,0 % greutate (metoda CM)
Metodele de verificare pentru valorile prezentate conform DAfStb, Directiva pentru Reparații Capitolul 3.

Pregătirea suprafețelor suport

Straturile suport trebuie pregătite prin măsuri adecvate, de ex. sablare cu bile sau frezare, astfel încât să respecte cerinţele enumerate.

Suprafețele fără capacitate portantă, respectiv cele puternic murdărite cu uleiuri, grăsimi, urme de cauciuc, etc. sau suprafețele cu rezistență mecanică redusă, respectiv cele cu strat de sinter (lapte de ciment) trebuie pregătite prin procedee mecanice adecvate. Petele de ulei se tratează cu soluții uzuale de îndepărtare a uleiurilor.

Straturile vechi mono-componente şi cele bi-componente neaderente se îndepărtează.

Finisajele epoxidice rigide se curăță bine, se şlefuiesc, respectiv se șlefuiesc până când se obţine o suprafaţă mată. Nu este admisă existența resturilor de material, a soluțiilor de întreținere sau a substanțelor similare pe suprafața ce urmează a fi finisată. La finisarea vopselelor vechi cu capacitate de difuzie, trebuie verificat dacă sistemul obținut după aplicare dispune de o capacitate de difuzie adecvată.

Golurile, defectele din suprafaţă se repară cu mortarele PCC din gama DisboCRET, sau cu mortarele epoxidice din gama DisboXID.

Materialele siliconice nu pot fi utilizate înainte și pe durata aplicării materialului, în caz contrar acestea vor influența negativ calitate suprafețelor obținute.

Se va ține cont de fișa de lucru BEB a KH-0/U a fișei de lucru BEB KH2* de asemenea de Tabelul 2.5 din Directiva pentru reparația, Cap. 2 a “Comitetului German pentru beton armat”.

* Asociația Federală Șape și Finisaje, 53842 Troisdorf-Oberlar, Germania.

Modul de preparare

Inițial, masa de bază și întăritorul se omogenizează separat, fiecare în parte. Ulterior se adaugă întăritorul în masa de bază și se omogenizează bine cu un malaxor electric cu viteză redusă (max. 400 rot./min.), până la obţinerea unei nuanţe omogene, fără dungi.
Se toarnă într-un alt recipient curat şi se omogenizează din nou, adăugând nisip, sau apă în amestec, dacă este cazul.

Raport de amestec

Comp. A (Masă de bază) : Comp. B (Întăritor) = 9 : 1 părți greutate.

Procedeu de aplicare

Se aplică fie cu fierul de glet, fie cu o racletă adecvată (de ex. racletă din cauciuc cu dinți).

Compoziția straturilor

Strat de grund
Starturile suport minerale se grunduiesc cu produsul DisboPOX W 443. Acesta se va aplica cu o bidinea de sigilare.

Masă de șpaclu
Materialul pregătit ca o masă de șpaclu se toarnă pe suportul grunduit. Se distribuie uniform cu ajutorul unui fier de glet, sau cu o racletă și se întinde la granulă.

Mortar pentru reparații
Mortarul de reparații se toarnă pe suportul proaspăt grunduit cu DisboPOX W 453, aplicat cu bidinea, și se compactează cu un fier de glet sau o gletieră din plastic.
Ulterior suprafața se nivelează cu ajutorul fierului de glet.

Strat final
Strat autonivelant:
Finisajul autonivelant se toarnă pe suportul pregătit şi se întinde uniform cu o racletă cu dinţi (dinți triunghiulari, min. 8 mm). După un timp de aşteptare de cca 10 minute se elimină bulele de aer cu ajutorul unei role cu ţepi.

Sigilare (opțional):
Pentru îmbunătățirea posibilității de curățare, se recomandă sigilarea suprafeței cu produsul DisboPOX W 447.

Strat presărat (antiderapant)
Materialul pregătit cu nisip (mortar autonivelant) se toarnă peste suportul grunduit respectiv şpăcluit şi se întinde uniform cu o racletă cu dinţi (dinţi triunghiulari, min. 8 mm). Stratul proaspăt aplicat se presară ulterior pe întreaga suprafaţă cu nisipul DisboADD 943 Quarzsandmischung 0,4 - 0,8 mm sau DisboADD 944 Quarzsandmischung 0,8 - 1,2 mm. După solidificarea stratului presărat, se îndepărtează surplusul de nisip prin măturare şi se aplică, cu rola, un strat intermediar şi final cu produsul DisboPOX W 447, sau DisboPOX W 442.

Consum

Strat de grund

DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung*

 

cca 200 g/m2

Masă de şpaclu

DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufbeschichtung**

DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 – 0,4 mm

 

cca 1.500 g/mm/m2

cca 300 g/mm/m2

Mortar pentru reparații

Mortar pentru reparații

DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufbeschichtung

DisboADD 946 Quarzsandmischung 0,01 – 2,0 mm

 

cca 300 g/mm/m2

cca 1.500 g/mm/m2

Strat autonivelant DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufbeschichtung***

Min. 2 mm, max. 5 mm grosime a stratului umed

cca 2 mm (racletă cu dinți de 8 mm****)

cca 3 mm

cca 4 mm

cca 3,5 - 4,0 kg/m2

cca 5,0 - 6,0 kg/m2

cca 7,0 - 8,0 kg/m2

Strat presărat (antiderapant)

Strat presărat

DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufbeschichtung**

DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 – 0,4 mm Presărare

DisboADD 943/944 Quarzsandmischung

Sigilare finală

DisboPOX W 447 2K-EP-Universalharz

sau

DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel

 

cca 3,0 kg/m2

cca 600 g/m2

 

cca 3 - 4 kg/m2

 

 

 

2 x cca 250 g/m2

*     Alternativ este posibilă grunduirea suprafeței cu produsul DisboPOX W 453 (diluat cu 2 % greutate apă). Consum cca 500 – 700 g/m2.
**     Materialul poate fi diluat cu max. 2 % greutate apă pentru reglarea consistenței (nu și în cazul straturilor autonivelante).
***   Nu este permis un consum mai mic de 3,5 kg/m2, în caz contrar pot apărea defecte de suprafață a materialului autonivelant.
**** Acesta este o recomandare. Dimensiunea dinţilor depinde de rezistenţa la uzură a racletei, temperatură, gradul de umplere şi proprietăţile suportului. Consumul straturilor de sigilare, aplicate pe suprafețe presărate, poate varia în funcţie de temperatură, metoda de aplicare, uneltele utilizate şi de materialele de presărare utilizate. Valorile exacte ale consumului se stabilesc prin efectuarea unor mostre la faţa locului.

Durata de prelucrabilitate

Cca 30 min. la temperatura de +20°C şi 60% umiditatea relativă a aerului. Temperaturile mai înalte reduc, temperaturile mai redus prelungesc timpul de găleată.

Condiții de aplicare

Temperatura materialului, a mediului de lucru şi a stratului suport:
Min. +10°C, max. +25°C.
Umiditate relativă a aerului trebuie să fie de între 40% și max. 80 %. Valorile în afara acestui domeniu pot duce la deteriorarea suprafeței. Este posibilă creșterea umidității relative datorită evaporării apei din compoziția produsului. Temperatura stratului suport trebuie să fie întotdeauna mai mare cu min 3°C ca și temperatura punctului de rouă.
Se va asigura o ventilație adecvată pe durata aplicării și solidificării materialului, în caz contrar pot apărea diferențe de nuanță datorate uscării neuniforme. A se evita curenții de aer.

Timpii de așteptare

Timpii de aşteptare între etapele de lucru trebuie să fie de min. 12 ore, la +20°C. În cazul timpilor de aşteptare mai lungi, suprafața trebuie şlefuită în prealabil înainte de aplicarea noului strat. Intervalul de timp dat se scurtează în cazul temperaturilor mai înalte şi se prelungeşte în cazul temperaturilor mai reduse.

Uscarea/Timpul de uscare

În condițiile unei temperaturi de +20°C şi a unei umidități relative a aerului de 60 %: poate fi solicitat la trafic pietonal (în scopul refinisării) după cca 12 de ore și poate fi solicitat mecanic și chimic după cca 7 zile. În cazul temperaturilor reduse, timpii prelungesc corespunzător. Pe durata solidificării (cca 12 ore la +20°C) suprafața se va proteja împotriva umidității, în caz contrar pot apărea defecte pe suprafaţă şi probleme de aderenţă.

Curățarea instrumentelor de lucru

Imediat după utilizare, sau în cazul pauzelor de lucru mai lungi, cu apă sau apă caldă și săpun.