Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Straturi suport recomandate

Toate suporturile minerale.
Suportul trebuie să fie portant, fix, cu formă stabilă, fără zone neaderente, praf, uleiuri, grăsimi, urme de cauciuc şi alte substanţe cu efect separator.
Masele de egalizare cu liant de ciment, respectiv cele îmbunătăţite cu materiale sintetice, se verifică dacă pot fi acoperite sau se efectuează suprafețe de încercare.

Pe suporturi de pardoseli rezistenţa la tracţiune a suprafeţei care urmează a fi acoperită, trebuie să fie ≥ 1,5 N/mm2. Valoarea minimă măsurată nu are voie să fie sub 1,0 N/mm2. Suprafeţele trebuie să ajungă la umiditatea de echilibru înainte de aplicarea produsului:
Beton şi şapele de ciment : max. 4% greutate
Şape anhidride: max. 0,5 % greutate
Şape magnezite: 2-4 % greutate
Şapă de xilolit: 4-8 % greutate
La șapele anhidride și magnezite trebuie exclusă umiditatea ascendentă prin hidroizolare.

Pregătirea suprafețelor suport

Straturile suport trebuie pregătite prin măsuri adecvate, de ex. sablare cu bile sau frezare, astfel încât să respecte cerinţele enumerate. 
Golurile, defectele din suprafaţă se repară cu mortarele din gama Disbocret®-PCC, sau cu mortarele epoxidice din gama Disboxid.

Modul de preparare

Se adaugă întăritorul în masa de bază. Se omogenizează bine cu un malaxor electric cu viteză redusă (max. 400 rot./min.). Se toarnă într-un alt recipient curat şi se omogenizează din nou.
Dacă materialul se dorește a fi pigmentat, mai întâi se amestecă pasta de colorare cu masa de bază (1 ambalaj de Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpaste la 25 kg Disboxid 463 EP-Grund NEU).
Opțional, pentru accelerarea întăririi respectiv pentru reducerea timpilor de așteptare, la întăritor se poate adăuga produsul Disboxid 903 EP-Rapid, max. 5,5 % (raportată la greutatea totală: masa de bază + întăritor), după care se omogenizează foarte bine. Doar după această etapă, produsul rezultat se va adăuga la masa de bază.
Acceleratorul Disboxid 903 EP-Rapid nu este certificat conform principiilor AgBB.

Raport de amestec

Masă de bază : Întăritor = 2 : 1 părți greutate.
Masă de bază : Întăritor = 1,8 : 1 părți volum.

Procedeul de aplicare

În funcţie de destinaţie, poate fi aplicată cu racleta din cauciuc, bidinea de sigilare, rola cu lungime medie a firului, sau cu fierul de glet.

Construcţia straturilor

Strat de grund
Materialul omogenizat se toarnă pe suprafaţa pardoselii şi se distribuie uniform cu ajutorul unei raclete din cauciuc. Ulterior, pentru evitarea apariţiei zonelor lucioase, suprafața se prelucrează cu o rolă cu lungime medie a părului sau cu o perie. Stratul de grund proaspăt poate fi presărat cu nisip (dacă se impune). Dacă se dorește un strat final antiderapant aplicat prin roluire, grundul se presară cu nisip de diferite granulații. Dacă grundul se acoperă ulterior cu un mortar autonivelant, acesta se presară mai întâi cu  Disboxid 943 Einstreuquarz, în situația finisării ulterioare cu mortare, acesta se presară mai întâi cu  Disboxid 944 Einstreuquarz. Pentru aplicarea ulterioară a finisajelor autonivelante (prin șpăcluire), stratul de grund se presară cu Disboxid 942 Mischquarz. Pentru suprafețe structurate aplicate cu șpaclul, grundul nu se presară. Grundul nepresărat trebuie acoperit în termen de 8-24 de ore.

Sigilare
Se aplică materialul în 1-2 etape de lucru conform descrierii de la „Strat de grund”. Pentru obţinerea unei suprafeţe antiderapante, primul strat  proaspăt aplicat se presară cu Disboxid 943/944 Einstreuquarz, sau alte materiale adecvate ca de ex. Durop, granit sau carbură de siliciu, în funcţie de rugozitatea dorită a suprafeţei.

Masă de șpaclu
Suporturi uniforme, uşor rugoase:
Se realizează masa de şpaclu din
Disboxid 463 EP-Grund NEU, 1 parte greutate
Disboxid 942 Mischquarz, 1,5 părţi greutate

Suporturi neuniforme, rugoase:
Se realizează masa de şpaclu din
Disboxid 463 EP-Grund NEU, 1 parte greutate
Nisip de cuarţ:      1,5 părţi greutate (Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943 Einstreuquarz amestecat în raport 1 : 1).
Masa de şpaclu se toarnă pe suprafaţa grunduită și se distribuie uniform cu fierul de glet. Ulterior se elimină aerul cu ajutorul rolei cu ţepi. Stratul din masa de șpaclu se presară în funcţie de necesitate.
Înainte de aplicarea masei de şpaclu, straturile suport foarte poroase şi rugoase se grunduiesc cu Disboxid 463 EP-Grund NEU.

Finisaj structurat
După ce produsul se toarnă într-un nou recipient, la acesta se adaugă cca. 3% Disboxid 952 Stellmittel în timp ce produsul se omogeniză cu mixerul. Materialul tixotrop astfel obținut se toarnă pe suprafaţa grunduită sau şpăcluită şi se distribuie uniform cu ajutorul unei raclete cu dinţi din cauciuc (dinţi triunghiulari de 2 mm*).
Ulterior, suprafaţa se roluieşte cu o rolă structurată Moltopren (pori – Ø cca. 2 mm) prin mişcări în cruce.

Rețineți: Pentru obţinerea unei nuanţe uniforme, nuanţa suprafeţei grunduite sau şpăcluite trebuie să fie aceeaşi cu nuanţa finală a suprafeţei.

Mortar autonivelant
După ce produsul se toarnă într-un alt recipient, la acesta se adaugă (în timpul funcţionării mixerului) cantitatea de nisip de cuarț conform indicațiilor din tabelul de consumuri. Mortarul autonivelant astfel obţinut se toarnă pe suprafaţa grunduită sau şpăcluită şi se distribuie uniform cu ajutorul unei raclete din cauciuc dur (cu dinţi triunghiulari de min. 5 mm)*. După un timp de aşteptare de cca. 10 minute se elimină aerul cu ajutorul unei role cu ţepi. În cazul temperaturilor sub +15°C, cantitatea de nisip de cuarţ trebuie redusă.

Rețineți: În funcție de temperatură și gradul de umplere, la lumina tangențială pot fi vizibile urmele lăsate de rola cu țepi.

Mortar presărat
După ce produsul se toarnă într-un alt recipient, la acesta se adaugă 150% greutate Disboxid 942 Mischquarz (0,1-0,4 mm) în timpul funcţionării mixerului. Mortarul autonivelant astfel obţinut se toarnă pe suprafaţa grunduită și presărată sau şpăcluită şi se distribuie cu ajutorul unei raclete dințate din cauciuc dur.
Întreaga suprafaţă a stratului proaspăt aplicat se presară cu Disboxid 943 Einstreuquarz (0,3-0,8 mm), respectiv cu Disboxid 944 Einstreuquarz (0,7-1,2 mm).
După întărirea stratului presărat, surplusul de nisip se îndepărtează și se aplică un strat roluit de Disboxid 463 EP-Grund NEU, nuanțat în culoare dorită. Consumul variază în funcție de gradul de antiderapanță dorit.

Strat de mortar
Pardoseala se grunduieşte conform descrierilor de la „Strat de grund”. Mortarul se realizează din
Disboxid 463 EP-Grund NEU,1 parte greutate
Disboxid 946 Mörtelquarz, 10 părţi greutate
Nisipul de mortar se introduce într-un mixer şi în timpul funcţionării acestuia se adaugă și liantul. Acest amestec de materiale se omogenizează bine timp de 3 minute. Mortarul se aplică ud-pe-ud pe stratul de grund proaspăt aplicat, sau pe suprafaţa de grund presărată și întărită, se presează şi ulterior se netezeşte cu un fier de glet din plastic sau din oţel inoxidabil. Grosimea straturilor de mortar se stabileşte cu ajutorul lerelor. Pentru obţinerea suprafeţelor etanşe sau antiderapante, stratul se sigilează conform descrierii de la punctul ”Sigilare”. Înainte de un eventual finisaj suplimentar a stratului de mortar, acesta trebuie grunduit, respectiv porii din strat trebuiesc umplute cu Disboxid 463 EP-Grund NEU, cu adaos de cca. 2% greutate Disboxid 952 Stellmittel.

Disboxid MultiColor-System (interior)
A se consulta fișa de sistem. Disboxid ColorQuarz-System
A se consulta fișa de sistem.

* Aceste sunt nişte recomandări. Mărimea dinţilor depinde de rezistenţa la uzură a racletei, temperatură, gradul de umplere şi proprietăţile suportului. Valorile exacte se stabilesc prin efectuarea unor încercări la faţa locului.

Consum

Strat de grund

cca. 200 - 400 g/m2

Sigilare **

cca. 250 - 350 g/m2 pe strat

Masă de șpaclu **

Pentru suporturi uniforme, ușor rugoase:

Disboxid 463 EP-Grund NEU

Disboxid 942 Mischquarz

 

 

cca. 660 g/mm/m2

cca. 1.000 g/mm/m2

Pentru suporturi neuniforme, rugoase:

Disboxid 463 EP-Grund NEU

Disboxid 942 Mischquarz

Disboxid 943 Einstreuquarz

 

cca. 660 g/mm/m2

cca. 500 g/mm/m2

cca. 500 g/mm/m2

Finisaj structurat **

Disboxid 463 EP-Grund NEU

Disboxid 952 Stellmittel

 

cca. 500 - 600 g/m2

cca. 15 - 18 g/m2

Mortar autonivelant **

Grosime de 1 mm

Disboxid 463 EP-Grund NEU

Disbon 941 Füllsand

 

 

cca. 900 g/mm/m2

cca. 360 g/mm/m2

Grosime de 1,5 - 3 mm

Disboxid 463 EP-Grund NEU

Disbon 942 Mischquarz

 

cca. 900 g/mm/m2

cca. 900 – 1.350 g/mm/m2

Pentru suprafețe de calitate

Disboxid 463 EP-Grund NEU

Disbon 942 Mischquarz

Disbon 941 Füllsand

 

cca. 900 g/mm/m2

cca. 450 g/mm/m2

cca. 450 g/mm/m2

Grosimi de peste 3 mm

Disboxid 463 EP-Grund NEU

Disbon 942 Mischquarz

 

cca. 900 g/mm/m2

cca. 1.350 g/mm/m2

Strat presărat

Grosime de 2 mm

Disboxid 463 EP-Grund NEU

Disboxid 942 Mischquarz

 

 

cca. 900 g/mm/m2

cca. 1.350 g/mm/m2

Presărare

Disboxid 943/944 Einstreuquarz

 

cca. 5 – 6 kg/m2

Sigilare suprafață antiderapantă

Disboxid 463 EP-Grund NEU

cca. 500 - 800 g/m2

Mortar/plinte**

Disboxid 463 EP-Grund NEU

Disboxid 946 Mörtelquarz

 

cca. 190 g/mm/m2

cca. 1,9 kg/mm/m2

*  Valorile exacte ale consumului se stabilesc prin efectuarea unor mostre la faţa locului. Consumul stratului de sigilare aplicat pe suprafețele presărate, variază în funcție de temperatură, tipul de aplicare, uneltele utilizate și de tipul materialului de presărare.
** Nuanțarea se face prin stațiile ne nuanțare computerizată ColorExpress (cu pigmenți epoxidici) sau manual, cu pastele de nuanțare Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpaste, prin adăugarea unui ambalaj de 800 g de pastă la 25 kg de liant. Sunt posibile deviațiile de nuanță de la nuanța de bază datorită diferitelor materiale de umplutură și a diferitelor cantități adăugate.

Durata de prelucrabilitate

Cca. 25 min. la temperatura de +20°C şi 60% umiditatea relativă a aerului. La utilizarea acceleratorului Disboxid 903 EP-Rapid, timpul de găleată se scurtează până la 15 de minute. Temperaturile mai mari scurtează, temperaturile mai mici prelungesc durata de prelucrabilitate.

Condiții de aplicare

Temperatura materialului, a mediului de lucru şi a stratului suport:
Min. +10°C, max. +30°C.
Umiditate relativă a aerului trebuie să fie de max. 80 %. Temperatura stratului suport trebuie să fie întotdeauna mai mare cu min 3°C ca temperatura punctului de rouă. 

Timpi de aşteptare

Timpii de aşteptare între straturi trebuie să fie de min. 14 şi max. 24 ore la o temperatură de +20°C. La depășirea timpilor de așteptare, se impune șlefuirea suprafeței anterior aplicate, în cazul în care aceasta nu a fost presărată cu nisip. La utilizarea acceleratorului Disboxid 903 EP-Rapid se recomandă întotdeauna presărarea suprafeței (dacă următorul strat nu se aplică în același zi, după max. 12 de ore).

Timpi de așteptare la utilizarea acceleratorului Disboxid 903 EP-Rapid

Ambalaj Disboxid 463 EP-Grund NEU

Nr. ambalaje la 0,5 L de Disboxid 903 EP-Rapid

La +10°C

La +20°C

25 kg

-

31 ore

14 ore

25 kg

1 ambalaj

17 ore

7 ore

25 kg

2 ambalaje

14 ore

5 ore

25 kg

3 ambalaje

12,5 ore

3 ore

Intervalul de timp dat se scurtează în cazul temperaturilor mai mari şi se prelungeşte în cazul temperaturilor mai scăzute.
Pe durata întăririi suprafața se va proteja împotriva umidității, în caz contrar pot apărea defecte pe suprafaţă şi probleme de aderenţă.

Uscarea/Timpul de uscare

În condițiile unei temperaturi de +20°C şi a unei umidități relative a aerului de 60 %: poate fi solicitat mecanic după cca. 3 zile și este întărit în întregime după cca. 7 zile. Temperaturile reduse prelungesc timpii de uscare. Temperaturile ridicate, respectiv utilizarea acceleratorului Disboxid 903 EP-Rapid scurtează timpii de uscare.

Curăţarea instrumentelor de lucru

Imediat după utilizare, sau în cazul pauzelor de lucru mai lungi, cu Disboxid 419 Verdünner.