Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Șape de beton și de ciment.
Suportul trebuie să fie uscat, portant, cu formă stabilă, fără zone neaderente, praf, uleiuri, grăsimi, urme de cauciuc şi alte substanţe cu efect separator.
Rezistența la compresiune a stratului suport trebuie să fie de minim 25 N/mm2.
Masele de egalizare pe bază de ciment, îmbunătăţite cu materiale sintetice, se verifică dacă pot fi finisate, eventual se vor executa suprafețe de testare.
Rezistenţa la smulgere a suprafeţei ce urmează a fi finisată, trebuie să fie în medie de 1,5 N/mm2. Valoarea minimă măsurată nu are voie să fie sub 1,0 N/mm2.
În cazul utilizării, ca și masă de șpaclu de grund, în cadrul sistemelor OS 8, este obligatorie ca rezistența la smulgere a suportului să fie în medie de 2,0 N/mm2. Valoarea minimă măsurată trebuie să fie de 1,5 N/mm2.
Suprafeţele trebuie să ajungă la umiditatea de echilibru:
Beton şi şapele de ciment : max. 4% greutate (măsurată prin metoda CM).
Metodele de verificare pentru valorile prezentate conform DAfStb, Directiva pentru Reparații Capitolul 3.

Trebuie exclusă umiditatea ascendentă, se impune existența unui strat de impermeabilizare față de sol.

Pregătirea suprafețelor suport

Straturile suport pe bază de ciment trebuie pregătite prin măsuri adecvate, de ex. sablare cu bile și aspirare. Gradul de curățare/îndepărtare a straturilor neaderente depinde de presiunea de lucru și de tipul și cantitatea materialului abraziv aplicat. Șlefuirea este permisă numai pe zone reduse, la margini, excepție fiind frezarea cu cap diamantat.
Se va ține cont de fișa de lucru BEB a KH-0/U* și de fișa de lucru BEB KH 3*, de asemenea de Tabelul 2.5 din Directiva de reparații, Cap. 2 a “Comitetului German pentru beton armat”.
Golurile, defectele din suprafaţă se repară cu mortarele PCC din gama DisboCRET, sau cu mortarele epoxidice din gama DisboXID.
Materialele siliconice nu pot fi utilizate înainte și pe durata aplicării materialului, în caz contrar acestea vor influența negativ calitate suprafețelor obținute.
Suporturile cu conținut de fibre (din oțel, sau din materiale sintetice) trebuie șlefuite, după aplicarea grundului, și se grunduiesc suplimentar (după șlefuire și curățare), cu scopul evitării efectului de capilaritate.

* Asociația Federală Șape și Finisaje, 53842 Troisdorf-Oberlar, Germania.

Modul de preparare

Se adaugă întăritorul în masa de bază. Se omogenizează bine cu un malaxor electric cu viteză redusă (max. 400 rot./min.). Se toarnă într-un alt recipient curat şi se omogenizează din nou (nu se va aplica direct din ambalajul în care s-a livrat produsul).
Opțional, pentru accelerarea solidificării, respectiv pentru reducerea timpilor de așteptare, la întăritor se poate adăuga acceleratorul DisboADD 903 Beschleuniger für EP-Harze, max. 5,5 % greutate (raportată la greutatea totală: masa de bază + întăritor), după care se omogenizează foarte bine. Doar după această etapă, amestecul rezultat se va adăuga la masa de bază.
Pastele de nuanțare nu sunt incluse în certificările OS. Acceleratorul DisboADD 903 Beschleuniger für EP-Harze face parte din sistemul OS 8 Rapid.

Raport de amestec

Comp. A (Masă de bază) : Comp. B (Întăritor) = 7 : 3 părți greutate.

Procedeul de aplicare

În funcţie de destinaţie, poate fi aplicată cu racleta din cauciuc, bidinea de sigilare, rola cu lungime medie a firului, sau cu fierul de glet.

Compoziția straturilor

Strat de grund
Materialul omogenizat se toarnă pe suprafaţa pardoselii şi se distribuie uniform cu ajutorul unei raclete/mătură din cauciuc, în contrasens pentru închiderea porilor. Ulterior, pentru evitarea apariţiei zonelor defectuoase, suprafața se prelucrează cu o rolă cu lungime medie a firului (finisare în cruce). În cazul suporturilor puternic absorbante (grundul se absoarbe rapid, nu rămâne strat de peliculă) este necesară aplicarea unui strat de grund suplimentar. Stratul de grund trebuie finisat în maxim 24 de ore. În cazul unor timpi de așteptare mai lungi, grundul proaspăt aplicat se presară ușor cu nisip de cuarț. Mortare autonivelante, straturile autonivelante se presară cu nisipul DisboADD 943, mortarele se presară cu nisipul DisboADD 944 (a se citi fișa tehnică a produsului utilizat pentru finisare). În cazul finisajelor cu grosimi < 1 mm, grundul nu se presară. Grundul nepresărat trebuie finisat în termen de maxim 24 de ore.

Masă de șpaclu
Cu rugozitate de maxim 1,0 mm (măsurată prin metoda nisip-suprafață*):
Se realizează masa de şpaclu din
DisboXID 460 2K-EP-Grundierung: 1 parte greutate,
DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 – 0,4 mm: 1,5 părți greutate.

Cu rugozitate mai mare de 1,0 mm (măsurată prin metoda nisip-suprafață*):
Se realizează masa de şpaclu din
DisboXID 460 2K-EP-Grundierung: 1 parte greutate,
Nisip de cuarț: 1,5 părți greutate
(DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 – 0,4 mm +
DisboADD 943 Quarzsandmischung 0,4 – 0,8 mm, amestec 1 : 1).

Masa de şpaclu se toarnă pe suprafaţa grunduită și se distribuie uniform cu fierul de glet (sau cu racleta dreaptă, cu lățime de max. 600 mm), materialul se întinde la grosimea granulei. Ulterior se elimină bulele de aer cu ajutorul rolei cu ţepi. Stratul din masa de șpaclu se presară în funcţie de necesitate.

* Conform directivei de reparații (DAfStb.), Cap. 3: determinarea rugozității.

Plinte (cu raza de 5 cm)
Pe stratul suport se aplică grundul conform descrierii de la „Strat de grund”. Mortarul se pregătește din
DisboXID 460 2K-EP-Grundierung: 1 parte greutate,
DisboADD 946 Quarzsandmischung 0,01 – 2,0 mm: 10 părți greutate.
Materialul proaspăt obținut se aplică cu o unealtă corespunzătoare, ca de ex. mistrie pentru plinte cu o rază de 5 cm.

Consum

Sistemele pentru parcări OS 8, vă rugăm consultați fișele de sistem aferente.

Strat de grund*

cca 200 - 400 g/m2

Presărarea grundului

DisboADD 943

 

cca 800 g/m2

Masă de șpaclu*

Pentru suporturi uniforme, ușor rugoase

cu rugozitate de maxim 1,0 mm:

DisboXID 460

DisboADD 942

cca 660 g/mm/m2

cca 1000 g/mm/m2

Pentru suporturi neuniforme, rugoase

cu rugozitate de peste 1,0 mm:

DisboXID 460

DisboADD 942

DisboADD 943

cca 660 g/mm/m2

cca 500 g/mm/m2

cca 500 g/mm/m2

Presărarea masei de șpaclu

DisboADD 943

 

cca 1000 g/m2

Plinte*

DisboXID 460

DisboADD 946

cca 150 g/m

cca 1500 g/m

*Consumul poate varia în funcție de temperatură, tipul aplicării, uneltele utilizate, precum și în funcție de materialele utilizate la presărare. Valorile exacte ale consumului se stabilesc prin aplicarea unor mostre la faţa locului.
Valorile exacte ale consumului se stabilesc prin efectuarea unor mostre la faţa locului.

Durata de prelucrabilitate

Cca 30 min. la temperatura de +20°C şi 60% umiditatea relativă a aerului. La utilizarea acceleratorului DisboADD 903 Beschleuniger für EP-Harze, timpul de găleată se scurtează până la 17 de minute. Temperaturile mai înalte reduc, temperaturile mai reduse prelungesc durata de prelucrabilitate.

Condiții de aplicare

Temperatura materialului, a mediului de lucru şi a stratului suport:
Min. +10°C, max. +30°C.
Umiditate relativă a aerului trebuie să fie de max. 80 %. Temperatura stratului suport trebuie să fie întotdeauna mai mare cu min 3°C ca și temperatura punctului de rouă.

Timpii de aşteptare

Timpii de aşteptare între straturi trebuie să fie de min. 14, max. 24 ore la o temperatură de +20°C. La depășirea timpilor de așteptare, se impune șlefuirea suprafeței anterior aplicate, în cazul în care aceasta nu a fost presărată cu nisip (la șlefuire se va evita deteriorarea stratului de grund). La utilizarea acceleratorului DisboADD 903 se recomandă întotdeauna presărarea suprafeței (dacă următorul strat nu se aplică în același zi, după max. 12 de ore).

Timpi de așteptare la utilizarea acceleratorului DisboADD 903 Beschleuniger für EP-Harze

Ambalaj DisboXID 460

Nr. ambalaje la 0,5 L de DisboADD 903

La +10°C

La +20°C

25 kg

-

36 ore

14 ore

25 kg

1 ambalaje

21 ore

6,5 ore

25 kg

2 ambalaje

17 ore

4,5 ore

25 kg

3 ambalaj

14 ore

3 ore

Intervalul de timp dat se reduce în cazul temperaturilor mai înalte şi se prelungeşte în cazul temperaturilor mai reduse.
Pe durata solidificării, suprafața se va proteja împotriva umidității, în caz contrar pot apărea defecte pe suprafaţă şi probleme de aderenţă.

Uscarea/Timpii de uscare

În condițiile unei temperaturi de +20°C şi a unei umidități relative a aerului de 60 %: poate fi solicitat la trafic pietonal (în scopul refinisării) după cca 14 ore, poate fi solicitat mecanic după cca 3 zile și poate fi solicitata mecanic în întregime după cca 7 zile. La temperaturile reduse, timpii de solidificare se prelungesc corespunzător. Temperaturile înalte, respectiv utilizarea acceleratorului DisboADD 903 reduc timpii de solidificare.

Curățarea instrumentelor de lucru

Imediat după utilizare, sau în cazul pauzelor de lucru mai lungi, cu DisboADD 419.