Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Pardoseli epoxidice si protectia betonului

Suporturi recomandate

Șape de beton și de ciment.

Suportul trebuie să fie portant, fix, cu formă stabilă, fără zone neaderente, praf, uleiuri, grăsimi, urme de cauciuc și alte substanțe cu efect separator. Rezistența la smulgere a suprafeței care urmează a fi acoperită, trebuie să fie în medie min. 1,5 N/mm2. Valoarea minimă măsurată nu are voie să fie sub 1,0 N/mm2.
Suprafețele trebuie să ajungă la umiditatea de echilibru înainte de aplicarea produsului.

Betonul cu o umiditate > 4 % trebuie să fie de o calitate de min. C25/30, rezistența la smulgere a suprafeței trebuie să fie în medie de min. 2 N/mm2. Valoarea minimă măsurată nu are voie să fie sub 1,5 N/mm2. Pentru stabilirea exactă a umidității, se va utiliza metoda Darr. Umiditatea maximă admisă este de 6 %. Procurați acceptul societății noastre pentru obiectiv. Grundul nu poate fi presărat cu nisip.

Pregătirea stratului suport

Straturile suport trebuie pregătite prin măsuri mecanizate adecvate, de ex. sablare cu bile sau frezare. Straturile fără capacitate portantă adecvată și impuritățile trebuie îndepărtate. Porii, golurile trebuie deschise, suportul trebuie să prezinte o structură fin-rugoasă.

Modul de preparare

Se adaugă componenta B în componenta A, se omogenizează bine cu un malaxor electric cu viteză redusă (max. 400 rot./min.). Se toarnă într-un alt recipient curat și se omogenizează din nou (a nu se utiliza din recipientul original).

Raport de amestec

Componenta A : Componenta B = 7 : 3 părți greutate.

Procedeul de aplicare

În funcție de destinație, poate fi aplicată cu racleta din cauciuc, bidinea de sigilare, rola cu lungime medie a firului, sau cu fierul de glet.

Construcția straturilor

Strat de grund

Materialul omogenizat se toarnă pe suprafața pardoselii și se distribuie uniform cu ajutorul unei raclete din cauciuc. Ulterior, pentru evitarea apariției zonelor lucioase, suprafața se prelucrează cu o rolă cu lungime medie a firului. În cazul suporturilor puternic absorbante (grundul se absoarbe repede, nu se formează un strat de peliculă) poate fi necesară aplicarea unui strat suplimentar de grund. Stratul de grund se va finisa în maxim 24 de ore. În cazul unui timp de așteptare mai prelungit, stratul de grund proaspăt aplicat se presară ușor cu nisip de cuarț. Pentru straturi ulterior aplicate sub formă autonivelantă, grundul se presară cu nisipul DisboADD 943 Quarzsandmischung (0,4 - 0,8 mm), pentru aplicarea ulterioară a mortarelor de reparații, stratul de grund se presară cu DisboADD 944 Quarzsandmischung (0,8-1,2 mm) (a se consulta fișa tehnică a finisajului ce urmează a fi aplicat ulterior). În cazul finisajelor ulterioare cu grosime < 1 mm, grundul nu se va presăra cu nisip.  
Grundul nepresărat trebuie finisat în termen de 24 de ore.

Sigilare
Se aplică materialul în 1-2 etape de lucru conform descrierii de la „Strat de grund”. Pentru obținerea unei suprafețe antiderapante, primul strat  proaspăt aplicat se presară cu nisipul DisboADD 943/944, sau alte materiale adecvate ca de ex. Durop, granit sau carbură de siliciu, în funcție de rugozitatea dorită a suprafeței.

Masă de șpaclu
Pentru suporturi cu rugozitate de max. 1,0 mm (măsurată cu metoda nisip-suprafață):
Se realizează masa de șpaclu din
DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung: 1 parte greutate
DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1 - 0,4 mm): 1,5 părți greutate

Pentru suporturi cu rugozitate de peste 1,0 mm (măsurată cu metoda nisip-suprafață):
Se realizează masa de șpaclu din
DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung: 1 parte greutate
Nisip de cuarț:      1,5 părți greutate (DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1 - 0,4 mm)+ DisboADD 943 Quarzsandmischung (0,4 - 0,8 mm), amestecat în raport 1 : 1).

Masa de șpaclu se toarnă pe suprafața grunduită. Materialul se întinde cu fierul de glet (sau racleta metalică fără dinți, cu lățime maximă de 60 cm) la grosimea granulei pentru egalizarea denivelărilor. Masa de șpaclu se poate presăra cu nisip de cuarț la nevoie.

Strat de egalizare
Pentru suprafețe nobile, cu aspect de calitate superioară. Se aplică grundul și eventual masa de șpaclu conform descrierilor de mai sus.
Se realizează masa de șpaclu din
DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung: 1 parte greutate
DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1 - 0,4 mm): 1 parte greutate
Materialul amestecat se toarnă pe suprafață și se distribuie uniform cu o racletă din cauciuc, cu dinți (dinți triunghiulari de 4 mm). După cca 10 minute se elimină bulele de aer cu o rolă cu țepi, acționată în două direcții perpendiculare.
Stratul de egalizare nu se presară cu nisip.

Mortar
Se aplică grundul pe stratul suport conform descrierii de la “Strat de grund”. Se realizează un mortar din:
DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung: 1 parte greutate
DisboADD 946 Quarzsandmischung (0,01 - 2,0 mm): 10 părți greutate
Materialul din ambalajul de 5 kg este potrivit pentru amestecarea cu doi saci de 25 kg de nisip DisboADD 946. Se introduce nisipul DisboADD 946 în malaxor și în timpul funcționării acestuia se adaugă și liantul (DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung) omogenizat. Amestecul obținut se omogenizează bine timp de 3 minute.
Mortarul se aplică ud pe ud pe stratul de grund proaspăt aplicat sau pe stratul de grund solidificat dar presărat. Se compactează și se nivelează cu o racletă din plastic sau din oțel inoxidabil. În final, mortarul se verifică (la grosime) cu un calibru. Pentru obținerea unei suprafețe etanșe la lichide sau antiderapante, aceste straturi se sigilează conform procedurii prezentate la „Sigilare”.  Dacă stratul de mortar va fi finisat ulterior, acesta se șpăcluiește pentru închiderea porilor, cu DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung, cu adaos de 2% greutate DisboADD 952 Stellmittel für EP-Harze.

Plinte (cu raza de 5 cm)
Pe stratul suport se aplică grundul conform descrierii de la „Strat de grund”. Mortarul se pregătește din
DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung: 1 parte greutate
DisboADD 946 Quarzsandmischung (0,01 - 2,0 mm): 10 părți greutate
Materialul proaspăt obținut se aplică cu o unealtă corespunzătoare, ca de ex. mistrie pentru plinte cu o rază de 5 cm.

Protecția betonului proaspăt turnat
Pentru reducerea evaporării apei și pentru protecția împotriva uscării rapide a betonului, produsul trebuie aplicat cât mai repede posibil: Momentul oportun în acest sens o reprezintă situația în care betonul dispune de o valoare de apă/ciment (a/c) < 0,55 și poate fi solicitat la trafic pietonal (la +20°C deja după câteva ore de la turnare) fără să rămână urme.
Materialul se va aplica numai pe suprafețele ce au fost prelucrate în prealabil cu drișca astfel încât să nu existe substanțe cu efect negativ asupra aderenței (de ex. strat de sinter – lapte de ciment). Nu este permisă existența unei pelicule de apă pe suprafață, la aplicarea produsului.
Suprafața se va curăța cu o mătură de oțel sau de plastic înainte de aplicarea produsului, pentru îndepărtarea eventualelor urme de lapte de ciment și pentru îmbunătățirea capilarității prin deschiderea porilor.
Materialul se aplică cu ajutorul unei raclete din cauciuc în direcții opuse. După un timp de așteptare de cca 10 - 15 min. (la +20°C) se va distribui materialul în cruce, cu ajutorul unei role.
Se va aplica cantitatea maximă de DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung, ce se absoarbe în beton. Nu este permisă formarea băltoacelor de material.
Materialul aplicat se verifică la pori, dacă mai există, se repetă operațiunea de aplicare. Ulterior se presară cu nisipul DisboADD 943 Quarzsandmischung (0,4 - 0,8 mm).

Consum

Strat de grund

cca 200 - 400 g/m2

Sigilare

cca 200 - 400 g/m2 pe strat

Masă de șpaclu

pentru suporturi uniforme, ușor rugoase

cu rugozitate de max. 1 mm:

DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung

DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1 - 0,4 mm)

cca 660 g/mm/m2

cca 1 kg/mm/m2

pentru suporturi neuniforme, rugoase

cu rugozitate de peste 1 mm:

DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung

DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1 - 0,4 mm)

DisboADD 943 Quarzsandmischung (0,4 - 0,8 mm)

cca 660 g/mm/m2

cca 500 g/mm/m2

cca 500 g/mm/m2

Strat de egalizare

pentru suprafețe nobile

DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung

DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1 - 0,4 mm)

cca 800 g/m2

cca 800 g/m2

Plinte (cu rază de 5 cm)

DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung

DisboADD 946 Quarzsandmischung (0,01 - 2,0 mm)

cca 150 g/m

cca 1,5 kg/m

Mortar*

DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung

DisboADD 946 Quarzsandmischung (0,01 - 2,0 mm)

cca 190 g/mm/m2

cca 1,9 kg/mm/m2

Protecția betonului proaspăt turnat

DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung

DisboADD 943 Quarzsandmischung (0,4 - 0,8 mm)

cca 300 - 600 g/m2

cca 1 kg/m2

Valorile exacte ale consumului se stabilesc prin efectuarea unor mostre la fața locului.

* Pot fi efectuate reparații pe zone parțiale pe suprafețe de terase/balcoane. Din cauza diferențelor în ceea ce privește coeficientul de dilatare între mortarele epoxidice și beton, nu este posibilă aplicarea mortarelor epoxidice pe întreaga suprafață, în caz contrar există riscul ca acesta să fisureze.

Durata de prelucrabilitate

Cca 30 min. la temperatura de +20°C și 60% umiditatea relativă a aerului.
Temperaturile mai mari scurtează, temperaturile mai mici prelungesc durata de prelucrabilitate.

Condiții de aplicare

Temperatura materialului, a mediului de lucru și a stratului suport:
Min. +10°C, max. +30°C.
Umiditate relativă a aerului trebuie să fie de max. 80 %. Temperatura stratului suport trebuie să fie întotdeauna mai mare cu min 3°C ca temperatura punctului de rouă.

Timpii de așteptare

Timpii de așteptare între straturi trebuie să fie de min. 12 și max. 24 ore la o temperatură de +20°C. La depășirea timpilor de așteptare, se impune șlefuirea suprafeței anterior aplicate (la șlefuire trebuie evitată deteriorarea stratului de grund), în cazul în care aceasta nu a fost presărată cu nisip. Intervalul de timp dat se scurtează în cazul temperaturilor mai mari și se prelungește în cazul temperaturilor mai reduse.

Rețineți: În cazul utilizării ca și protecție a betonului proaspăt turnat, la +20°C, este posibilă aplicarea finisajelor subțiri (sigilări, straturi aplicate cu rola) după 2 zile, se pot aplica straturile groase (straturi autonivelante, mortare autonivelante și mortare presărate) după 5 zile.

Uscarea/Timpul de uscare

În condițiile unei temperaturi de +20°C și a unei umidități relative a aerului de 60 %: poate fi solicitat la trafic pietonal (cu scopul refinisării) după cca 12 ore, poate fi solicitat mecanic după cca 3 zile și este solidificat în întregime după cca 7 zile.
Temperaturile reduse prelungesc timpii de uscare. Se va proteja suprafața pe durata procesului de solidificare (cca 12 ore la temperatura de +20°C) de umiditate, în caz contrar pot apărea defecte pe suprafață și probleme de aderență.

Curățarea instrumentelor de lucru

Imediat după utilizare, sau în cazul pauzelor de lucru mai lungi, cu DisboADD 419 Verdünner/Reiniger für EP-Harze.