Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Beton, șapă de ciment, sau din asfalt, de asemenea finisaje rigide și elastice compatibile.
Stratul suportul trebuie să fie portant, cu formă stabilă, fără zone neaderente, praf, uleiuri, grăsimi, urme de cauciuc şi alte substanţe cu efect separator.
Suprafeţele cu conţinut de ciment, respectiv cele cu mase de egalizare îmbunătăţite cu materiale sintetice, se verifică dacă pot fi finisate, eventual se aplică mostre de testare.
Rezistenţa la smulgere a suprafeţei care urmează a fi finisată, trebuie să fie în medie de 1,5 N/mm2. Valoarea minimă măsurată nu are voie să fie sub 1,0 N/mm2. Suprafeţele trebuie să ajungă la umiditatea de echilibru înainte de aplicarea produsului (beton şi şapele de ciment max. 4% greutate). Trebuie exclusă umiditatea ascendentă. Şapele din asfalt trebuie să corespundă cel puțin clasei de duritate IC 40 şi nu este permisă să se deformeze sub acţiunea temperaturilor şi solicitărilor mecanice existente.

Pregătirea suprafețelor suport

Straturile suport trebuie pregătite prin măsuri adecvate, de ex. sablare cu bile sau frezare, astfel încât să respecte cerinţele enumerate. Finisajele mono, sau bi-componente fără aderență se îndepărtează. Finisajele rigide bi-componente se curăță, se șlefuiesc și se grunduiesc cu produsul Disbon 481 2K-EP-Universalprimer. Straturile elastice, aderente, se curăță.

Rețineți: Pentru evaluarea aderenței pe finisaje pe bază de poliester, se impune executarea unor suprafețe de probă înainte de aplicarea produsului.

În cazul șapelor din asfalt, trebuie să fie vizibilă min. 75 % din agregat după pregătire suprafeței. Golurile, defectele din suprafaţă se repară cu mortarele din gama DisboCRET-PCC, sau cu mortarele epoxidice din gama DisboXID.

Modul de preparare

Materialul este gata preparat pentru utilizare. Se omogenizează bine înainte de aplicare.
Produsul poate fi diluat cu max. 5 - 10 %, numai în cazul stratului de grund. Pentru diluare se va utiliza numai solventul DisboADD 499  Verdünner. În cazul utilizării altor tipuri de solvenţi vor apărea inevitabil zone lipicioase. Se va folosi întreaga cantitate de produs din ambalaj, în caz contrar se va forma un strat solidificat deasupra materialului rămas în găleată. Materialul deja solidificat nu se va putea folosi nici prin adaos de solvent.

Procedeul de aplicare

În funcție de utilizare, cu fierul de glet, rolă Mohair, sau cu rola cu fir scurt și rezistentă la solvenți.

Compoziția straturilor

Strat de grund
Suporturi minerale normal absorbante, netede
Se grunduiesc cu DisboTHAN 449 1K-PU-Balkonbeschichtung diluat cu 5 - 10% DisboADD 499. Produsul se va aplica într-un strat subţire şi se va distribui uniform cu ajutorul unei role Mohair.

Suporturi minerale poroase, rugoase:
Se grunduiesc cu DisboXID 420. Timpii de aşteptare până la aplicarea următorului strat sunt min. 12 și max. 24 de ore. Eventual se aplică suplimentar o masă de șpaclu conform fișei tehnice DisboXID 420.

Asfalt:
Asfaltul se grunduieşte cu Disbon 481 2K-EP-Universalprimer. Timpii de aşteptare până la aplicarea următorului strat sunt de min. 16 ore și max. 3 zile.

Finisaje vechi din rășini epoxidice sau poliuretanice:
Se şlefuiesc/sablează până la obținerea unei suprafețe cu aspect mat.

Strat intermediar şi final
Se aplică materialul nediluat, într-un strat gros cu ajutorul unei role cu fir scurt. În cazul renovărilor pe finisaje intacte, de regulă este de ajuns aplicarea unui singur strat de material.

Decorarea suprafeţelor
Se vor presăra fulgii DisboADD 8255 Farbchips în stratul final proaspăt aplicat.
Alternativ:
Se vor presăra fulgii DisboADD 948 Farbchips în stratul final proaspăt aplicat și se va sigila neted sau antiderapant cu produsul DisboTHAN 446 sau DisboPUR 309.

Sigilare
Se aplică produsul DisboTHAN 446 (lucios) sau DisboPUR 309 (mat-mătăsos) într-un strat subțire, cu ajutorul unei role cu fir scurt, rezistente la solvenți.

Ca și sigilare antiderapantă lucioasă, produsul DisboTHAN 446 în combinație cu DisboADD 947 Glasperlen, rough și DisboADD 499 Verdünner, se întinde la grosimea granulei cu ajutorul unei gletiere din polietilenă (în cazul timpilor de așteptare mai lungi, materialul se va omogeniza repetat). Ulterior se finisează în cruce cu o rolă de Moltopren (diametru pori de 5 mm).

Ca și sigilare antiderapantă mat-mătăsoasă, produsul DisboPUR 309 în combinație cu DisboADD 947 Glasperlen, fine se aplică într-un strat subțire, cu ajutorul unei role cu fir scurt, rezistente la solvenți.

Consum

Start de grund

Suporturi minerale normal absorbante, netede

DisboTHAN 449 1K-PU-Balkonbeschichtung

DisboADD 499 Verdünner/Reiniger für PU-Harze

cca 150 - 200 g/m2

cca 10 - 20 ml/m2

Suporturi minerale poroase, rugoase

DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium*

cca 300 g/m2

Asfalt, finisaje vechi rigide

Disbon 481 2K-EP-Universalprimer

cca 150 g/m2

Strat intermediar şi final

DisboTHAN 449 1K-PU-Balkonbeschichtung

cca 400 - 500 g/m2/strat

Sigilare finală pe DisboROOF 412 1K-Acryl-Dachbeschichtung

DisboTHAN 449 1K-PU-Balkonbeschichtung

cca 400 - 500 g/m2

Decorarea suprafeţelor

Presărare cu fulgi decorativi, fără sigilare

DisboADD 8255 Farbchips 1 – 2 mm (Fast Chips)

 

cca 20 g/m2

Presărare cu fulgi decorativi, cu sigilare antiderapantă

(lucioasă, R10)

DisboADD 948 Farbchips 2 – 4 mm

DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung

DisboADD 947 Glasperlen, rough (cca 10 %)

DisboADD 499 Verdünner (cca 6 %)

 

 

cca 30 g/m2

cca 150 g/m2

cca 15 g/m2

cca 9 ml/m2

Presărare cu fulgi decorativi, cu sigilare antiderapantă

(mat-mătăsoasă, R10)

DisboADD 948 Farbchips 2 – 4 mm

DisboPUR 309 2K-PU-Versiegelung

DisboADD 947 Glasperlen, fine (cca 4 %)

 

 

cca 30 g/m2

cca 120 g/m2

cca 5 g/m2

Presărare cu fulgi decorativi, cu sigilare netedă

(lucioasă)

DisboADD 948 Farbchips 2 – 4 mm

DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung

 

 

cca 30 g/m2

cca 150 g/m2

Presărare cu fulgi decorativi, cu sigilare netedă

(mat-mătăsoasă, R9)

DisboADD 948 Farbchips 2 – 4 mm

DisboPUR 309 2K-PU-Versiegelung

 

 

cca 30 g/m2

cca 120 g/m2

Valorile exacte ale consumului se stabilesc prin aplicarea unor mostre la faţa locului.
* eventual se aplică suplimentar o masă de șpaclu conform fișei tehnice nr. 420.

Condiții de aplicare

Temperatura materialului, a mediului de lucru şi a stratului suport:
Min. +5°C, max. +30°C.
A nu se aplica pe timp de ploaie, în condiții de pericol de îngheț, sau pe straturi suport foarte încălzite. Umiditatea relativă a aerului trebuie să fie între 35 % - 80 %. Temperatura stratului suport trebuie să fie întotdeauna mai mare cu min 3°C ca și temperatura punctului de rouă.

Timpii de așteptare

Timpii de aşteptare între etapele de lucru trebuie să fie de min. 6 ore, la +20°C.
Intervalul de timp dat se scurtează în cazul temperaturilor mai înalte şi se prelungeşte în cazul temperaturilor mai reduse.

Uscarea/Timpii de uscare

În condițiile unei temperaturi de +20°C: poate fi solicitat la trafic pietonal (în scopul refinisării) după cca 6 ore, poate fi solicitată mecanic după 3 zile și este solidificat în întregime după cca 7 zile.
La temperaturi mai reduse, timpii de uscare se prelungesc. Pe durata solidificării (cca 6 ore la +20°C) suprafața se va proteja împotriva umidității, în caz contrar pot apărea defecte pe suprafaţă şi probleme de aderenţă.

Curățarea instrumentelor de lucru

Imediat după utilizare, sau în cazul pauzelor de lucru mai lungi, cu DisboADD 499 Verdünner.