Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La aplicarea prin pulverizare, se evită inhalarea vaporilor.  În timpul aplicării și la uscare, se  va asigura  o ventilație corespunzătoare. La contactul cu ochii  sau cu pielea, se va clăti imediat cu apă din abundență. A nu se deversa la canalizare, în ape sau sol. Conține Cobaltcarboxylate. Poate cauza reacții alergice. Fișa cu datele de securitate este disponibilă la cerere.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajele goale pot fi date spre reciclare. Resturile lichide se predau la centrele de colecta-re de vopsele și lacuri; resturile uscate de material se vor evacua ca și gunoi menajer.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

Categoria (A/d): 130 g/l (2010). Acest produs conţine max. 130 g/l VOC.

Cod produs Vopsele și lacuri

M-LW01

Detalii suplimentare

Consultați fișa cu datele de securitate

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  [email protected]