Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Hidroizolații și întreținerea pardoselilor

Avize

  • Clasificare în conformitate cu normativele EN 15814, DIN EN 13501-1 și pentru clasele de solicitare la apă W1-E, W2.1-E, W3-E, W4-E în conformitate cu normativul FIN 18533 respectiv ÖNORM 3692.

Componenta A:

Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Componenta B:

Provoacă leziuni oculare grave. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. Conține: ciment, portland, substanțe chimice. Amestecurile cu apă au efect alcalin.

Eliminare

Se va preda centrelor de incinerare a deșeurilor speciale, sau centrelor de colectare a deșeurilor problematice. A nu se elimina ca și gunoi menajer. A nu se arunca în canalizare, sol sau ape. Ambalajul cu resturi de produs se elimină ca și produsul.

Predați resturile de material lichid la centrele de colectare a vopselelor/lacurilor vechi și eliminați resturile de material uscate ca reziduuri de construcții și din demolări sau ca reziduuri urbane, respectiv deșeuri menajere. După solidificare, poate fi depozitată cu respectarea reglementărilor locale ale autorităților.

Valori-limită admise de UE pentru COV

Pentru această grupă de produse nu există limite stabilite de către UE. Acest produs conține < 1 g/l COV.

Giscode

Componenta A: BBP 10

Componenta B: ZP1

Marcaj CE

CE

1119

0432

Avenarius-Agro GmbH

4600 Wels, Industriestraße 51

20

11741

EN15814-:2011+A2:2014

Strat gros de acoperire cu bitum modificat cu polimeri (PMB) pentru etanșarea elementelor constructive

aflate în contact cu pământul

EN 15814:2011+A2:2014 ZA.1

Etanșeitatea la apă

Clasa W2A

Capacitatea de acoperire a fisurilor

Clasa CB2

Rezistența la apă

îndeplinită

Flexibilitatea la temperaturi scăzute

îndeplinită

Constanța dimensională la temperaturi înalte

îndeplinită

Clasa de reacție la foc

Clasa E

Rezistența la compresiune

Clasa C2A

Durabilitatea etanșeității la apă și a clasei de reacție la foc

îndeplinită

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic, sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

A se respecta toate prevederile din Fișa Tehnică, referitoare la modul de depozitare, pregătire a suprafeței, aplicare a produsului.

Suport tehnic 

Tel.:     0800.800.600
E-mail: [email protected]