Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Hidroizolații și întreținerea pardoselilor

Avize

  • Clasificare în conformitate cu normativele EN 15814, DIN EN 13501-1 și pentru clasele de solicitare la apă W1-E, W2.1-E, W3-E, W4-E în conformitate cu normativul DIN 18533 respectiv ÖNORM 3692.

Indicații de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Eliminare

Se va preda centrelor de incinerare a deșeurilor speciale, sau centrelor de colectare a deșeurilor problematice. A nu se elimina ca și gunoi menajer. A nu se arunca în canalizare, sol sau ape. Ambalajul cu resturi de produs se elimină ca și produsul.

Valori-limită admise de UE pentru COV

Pentru această grupă de produse nu există limite stabilite de către UE. Acest produs conține < 1 g/l COV (RL 2004/42/CE).

Giscode

BBP 10

Marcaj CE

CE

1119

0432

Avenarius-Agro GmbH

4600 Wels, Industriestraße 51

20

11722

EN15814-:2011+A2:2014

Strat gros de acoperire cu bitum modificat cu polimeri (PMB) pentru etanșarea elementelor constructive

aflate în contact cu pământul

EN 15814:2011+A2:2014 ZA.1

Etanșeitatea la apă

Clasa W2A

Capacitatea de acoperire a fisurilor

Clasa CB2

Rezistența la apă

îndeplinită

Flexibilitatea la temperaturi scăzute

îndeplinită

Constanța dimensională la temperaturi înalte

îndeplinită

Clasa de reacție la foc

Clasa E

Rezistența la compresiune

Clasa C2A

Durabilitatea etanșeității la apă și a clasei de reacție la foc

îndeplinită

Normativul EN 15814 “Straturi groase de acoperire cu bitum modificate cu polimer pentru hidroizolația construcțiilor – noțiuni și cerințe“ (2011) stabilește cerințele pentru produsele de hidroizolație.

Produsele care corespund cu normativul menționat mai sus, vor fi prevăzute cu marcajul CE.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic, sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic 

Tel.:     0800.800.600
E-mail: [email protected]