Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără substanţe de separare. În Germania: respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Tipul de pregătire a suprafețelor suport depinde de substrat și de starea sa actuală. Acest lucru este descris în fişa tehnică a fiecărui produs Sylitol® aplicabil ulterior.

Mod de aplicare

În cazul în care materialul se foloseşte ca diluant, se vor respecta indicațiile din fişa tehnică a produsului Sylitol® ce se diluează. Folosit ca grund respectiv tratament anti-porozitate (egalizare a absorbției stratului suport pentru evitarea uscării premature), materialul se diluează 2 părţi Sylitol® Konzentrat 111 cu o parte de apă şi se aplică până la saturarea totală a suprafeţei, dacă este necesar „ud pe ud”, bine prelucrat cu pensula sau bidineaua.

Măsuri de protecţie:

Se acoperă cu grijă suprafeţele alăturate zonei de vopsit, în special suprafeţele lăcuite, clincherul, piatra naturală, metalul, lemnul natural sau lazurat. Petele de vopsea se curăţa imediat cu multă apă. În cazul vântului puternic, suprafaţa se protejează prin fixarea de prelate pe schele.

Consum

Cca. 100-350 ml/m² (diluat 2:1 cu apă), în funcţie de absorbția și structura suportului.
Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare: + 8°C pentru substrat şi aer.

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore.
În cazul temperaturilor mai scăzute și umiditatea aerului mai crescută, se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.

Curățarea echipamentului

Se spală cu apă imediat după utilizare, eventual cu adaos de detergenți. În pauzele de  lucru uneltele se vor păstra în grund/vopsea sau în apă.

Notă

Produsul nu se va aplica sub acţiunea directă a razelor solare, ploaie, umiditate extremă a aerului (ceaţă) sau vânt puternic. Dacă este necesar, pe schele se vor fixa prelate pentru protecţie. Atenţie la îngheţul de peste noapte. Grundul nu se aplică pe suprafețe lăcuite, suprafeţe cu eflorescenţe de sare, materiale sintetice (plastice) şi lemn. Nu este recomandat pentru suprafeţele orizontale cu acumulare de apă. Pentru suprafeţele cu un grad redus de înclinare se va asigura o scurgere eficientă a apei.

Compatibilitatea cu alte vopsele:

Este compatibil numai cu vopselele de dispersie silicatică. Sylitol® Konzentrat 111 nu se amestecă cu alte materiale.