Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără substanţe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport şi pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele substraturi și pregătirea lor specială.

Diluare

Dacă este necesar, se diluează până la 2:1 cu apă.

Instrucțiuni de aplicare

În funcţie de gradul de absorbţie a suprafeţei, grundul se aplică nediluat sau diluat cu 1 parte apă, până la saturarea totală a suportului, dacă este necesar „ud pe ud”, bine prelucrat cu bidineaua sau pensula. Pe suprafeţele foarte absorbante, CapaSol se poate dilua cu max. 10% apă. Pe suprafeţele interioare slab absorbante, CapaSol se poate dilua cu 2 părți apă. Aplicarea cu rola sau prin pulverizare este posibilă pe suprafețele unde este necesară numai o grunduire normală, ca punte de aderenţă, pentru vopsiri ulterioare. Grundul nu are voie să formeze peliculă lucioasă. Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Consum

Cca. 50-200 ml/m², în funcţie de procedeul de aplicare, gradul de diluție și de absorbţie a suportului. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare: 
+ 5°C pentru substrat şi aer.

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore. În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.

Unelte

Pentru a se obține o consolidare a suprafețelor, grundul se aplică cu pensula sau bidineaua, saturat și bine prelucrat. Aplicarea cu rola sau cu aparate de pulverizat de înaltă presiune este mai puţin recomandată. Aplicarea cu aparate Airless este totuși posibilă.

Aplicare Airless:

Unghi de pulverizare: 60°
Duză: 0,029"
Presiune la pulverizare: 50 bar

Curățarea uneltelor se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Notă

CapaSol nu este recomandat pentru suprafeţele orizontale cu acumulare de apă.