Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate.
Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței suport

Muşchii sau algele depuse se îndepărtează cu jeturi de apă sub presiune, respectând prevederile legale. Suprafeţele se spală cu Capatox respectiv FungiGrund şi se lasă să se usuce bine.

Suprafete existente având ca strat final tencuieli pe bază de răşini sintetice, răşini siliconice, răşini silicatice, tencuieli pe bază de var-ciment (PII):

Tencuielile vechi se curăţă prin metode adecvate. În cazul curăţării cu jeturi de apă sub presiune aceasta se va face la o temperatură a apei de maxim 60°C şi o presiune maximă de 60 de bari. Păstraţi un timp de uscare suficient după curăţare.

Finisajul cu ThermoSan se efectuează în concordanţă cu tipul suprafeţei respective, conform următoarelor indicaţii legate de suprafaţa suport.

Tencuieli din grupele de mortare PII şi PIII sau tencuieli silicatice:

Tencuielile noi vor fi vopsite (cu un adaos de 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF) după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă 2 săptămâni la o temperatură de aprox. 20°C şi o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiţii meteorologice nefavorabile cum sunt ploile sau vântul se vor păstra timpi mai îndelungaţi.

La aplicarea unui strat de grund suplimentar cu CapaGrund Universal scade riscul apariţiei eflorescenţelor de var, astfel că după păstrarea unui timp de inactivitate de numai 7 zile se pot aplica straturile următoare.

Tencuieli vechi: reparaţiile trebuie să fie bine întărite şi uscate. Pe tencuielile nor-mal absorbante se va aplica direct ThermoSan, cu un adaos de maxim 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF. Pe tencuielile puternic poroase, absorbante, uşor nisipoase se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-Tiefgrund LF. Pe tencuielile puternic nisipoase, făinoa-se se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-Putzfestiger.

Plăcile de fibro-ciment (nevopsite):

Plăcile hidroizolate la suprafaţă şi uşor absorbante se grunduiesc cu AmphiSilan-Grundierfarbe. Plăcile nisipoase, foarte absorbante supuse intemperiilor, se grunduiesc cu AmphiSilan-Putzfestiger. Plăcilor expuse integral intemperiilor li se tratează părţile posterioare şi canturile.

În cazul aplicării pe plăci de azbociment  a se vedea instrucţiunile din fişa BFS Nr. 14.

Pentru evitarea apariţiei eflorescenţelor de calcar, plăcile de fibro-ciment noi, puternic alcaline, se grunduiesc cu Disbon 481 EP-Uniprimer iar ca strat intermediar se va folosi ThermoSan diluat cu 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF.

Plăcile de fibro-ciment acoperite cu produse silicatice, de ex. plăci Glasal:

Se verifică capacitatea portantă a stratului de acoperire. Se aplică un strat de grund cu Disbon 481 EP-Uniprimer iar ca strat intermediar se va folosi ThermoSan diluat cu 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF. În cazul aplicării pe plăci de azbociment  a se vedea instrucţiunile din fişa BFS Nr. 14.

Plăcile din lemn cu aşchii aglomerate întărite cu ciment:

Datorită alcalinităţii puternice a plăcilor din lemn cu aşchii aglomerate întărite cu ciment, acestea se grunduiesc cu Disbon 481 EP-Uniprimer, pentru evitarea apariţi-ei eflorescenţelor de calcar. Ca strat in-termediar se va folosi ThermoSan diluat cu 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF. (Vezi Fişa BFS Nr. 3 Alineat 2.2.5).

Vopsitorii portante cu vopsele de dispersie:

Straturile vechi murdărite, cretoase, se curăţă cu jeturi de apă sub presiune, ţinând cont de reglementările legale. Suprafeţele puţin absorbante, respectiv su-prafeţele netede, se grunduiesc cu ThermoSan cu adaos de 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF. Pe alte tipuri de curăţire (spălare, periere, curăţire prin pulverizare) se va aplica un strat de grund cu AmphiSilan-Putzfestiger.

Suprafeţele acoperite cu vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de răşini sintetice, neportante:

Se îndepărtează complet prin diverse metode, de exemplu mecanic sau prin periere urmată de o curăţire cu jeturi puternice de apă. Se grunduieşte cu ThermoSan cu adaos de 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF. Suprafeţele făinoase, nisipoase şi absorbante se grunduiesc cu AmphiSilan-Putzfestiger.

Zugrăvelile minerale neportante:

Se îndepărtează complet prin şlefuire, periere, răzuire sau jeturi fierbinţi de apă sub presiune. Respectând prevederile legale. În cazul curăţirii umede, continua-rea lucrului se face după uscarea suprafeţei. Se grunduieşte cu AmphiSilan-Putzfestiger.

Zidărie din cărămidă aparentă :

Se pretează la vopsire numai cărămizile rezistente la îngheţ sau clincherul fără incluziuni străine. Zidăria trebuie să aibă rosturi fără crăpături, fără săruri şi să fie uscată. Se grunduieşte cu Dupa-Grund. Dacă în stratul intermediar apar pete maronii, se va aplica în plus un strat de vopsea de faţadă Duparol, pe bază de solvenţi. (Informaţii tehnice nr. 150).

Zidării din piatră de calcar:

Se pretează la vopsire numai cărămizile rezistente la îngheţ sau fără incluziuni străine decolorante cum ar fii nisipul sau argila.

Rostuirea trebuie să se facă fără fisuri. Se curăţă suprafeţele cretoase/făinoase. Eflo-rescenţele de sare se periază uscat. Vezi fişa BFS Nr. 2. Grunduirea se face cu AmphiSilan-Tiefgrund LF.

Suprafeţele cu eflorescenţe de sare:

Eflorescenţele de sare uscate se înlătură prin periere. Se grunduieşte cu Dupa-grund.La acoperirea suprafeţelor cu eflorescenţe de sare nu poate fi dată nici o garanţie pentru rezistenţă îndelungată a vopsirii, respectiv dispariţia eflorescenţelor.

Suprafeţele cu defecte:

Porţiunile mici cu defecte se remediază cu Caparol Fassaden-Feinspachtel. Suprafeţele cu defecte mai mari de 20 mm pot fi reparate cu Histolith Renovier-spachtel. Suprafaţa şpăcluită se grunduieşte ulterior. Vezi fișele tehnice nr. 710 şi nr. 1029.

Mod de aplicare

Se aplică cu pensula sau rola. Pentru aplicare prin pulverizare Airless a produsului ThermoSan, recomandăm ThermoSan NespriTEC.

Instrucțiuni de aplicare

Strat de grund respectiv strat intermediar:

ThermoSan diluat cu max. 10% apă curată. În cele mai multe ori este de ajuns aplicarea unui singur strat (prim strat) prin amestecul materialului cu maxim 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF fără a fi necesar aplicarea unui strat adiţional.

Strat final: Se aplică ThermoSan diluat cu max. 5% apă curată. A se păstra ca timp de uscare minim 12 ore între straturi.

Consum

Cca. 150–200 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare: + 5°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafaţă după 2-3 ore și se poate revopsi după 12 ore. Este uscată în profunzime şi poate fi supusă unor solicitări după cca. 3 zile. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Notă

În cazul aplicării vopselei pe sisteme de termoizolaţie, a se avea în vedere condiţiile de aplicare prezentate în fişa BFS nr. 21. Pentru evitarea de adăugiri vizibile, a se vopsi într-o singură trecere, ud-în-ud. Nu se recomandă folosirea pe suprafeţe orizontale cu acumulare de apă. Materialul se va aplica doar pe suprafeţele intacte ale sistemelor de termoizolaţie şi corect pregătite din punct de vedere tehnic. În cazul suprafeţelor ce nu sunt intacte, vă sugerăm sistemul Capatect de renovare a sistemelor de termoizolaţie. Pe sistemele de termoizolaţie având izolaţia cu polistiren nu se vor aplica grunduri pe bază de solvenţi cu excepţia AmphiSilan-Putzfestiger. În cazul aplicării stratului colorat aceasta trebuie să aibă un grad de luminozitate >20.

ThermoSan este un produs cu conţinut de substanţe speciale active ce împiedică formarea algelor, muşchilor şi mucegaiului. Acest depozit de substanţe active conferă protecţie de durată, limitată în timp de condiţiile obiectivului: gradul de infestare şi gradul de umiditate a stratului suport. De aceea, o protecţie de durată împotriva ciupercilor şi a algelor nu este posibilă. 

Pentru tratarea suprafeţei suport în cazul suprafeţelor atacate de alge şi ciuperci se poate utiliza după curăţare FungiGrund în locul OptiGrund E.L.F.

În cazul nuanţelor închise, o solicitare mecanică (zgârietură) poate duce la apariţia de dungi mai deschise la culoare (efect de scriere). Aceasta este o însuşire specifică tuturor vopselelor mate de exterior. Sub influenţa umidităţii (de ex. ploaia) aceste dungi dispar.

În cazul suporturilor dense, reci sau în cazul procesului prelungit de uscare datorat intemperiilor (ploaie, rouă, ceaţă) pot apărea pe suprafaţa vopsită urme de scurgere lucioase şi lipicioase de culoare gălbui/transparentă din materialul auxiliar. Aceste materiale auxiliar sunt solubile în apă şi se îndepărtează de la sine cu apă din abundenţă de ex. după câteva ploi abundente. Calitatea vopsitoriei uscate nu este influenţată negativ prin aceasta. Cu toate acestea, în cazul unei prelucrări ulterioare, aceste scurgeri/materi-ale auxiliare trebuiesc umezite în prealabil şi după o expunere de scurtă durată se îndepărtează în întregime. Este necesară o grunduire suplimentară cu CapaGrund Universal. În cazul executării vopsitoriei în condiţii climatice corespunzătoare nu apar aceste urme de scurgeri.