Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Datorită utilizării de componente naturale, sunt posibile mici variaţii de nuanţă. Ca urmare recomandăm amestecarea materialului provenit din numere de şarjă diferite.

Reciclare

Resturile de material, dupa uscare devin gunoi menajer. 
Nu se deversează în canalizare, ape curgătoare sau pe pământ.

Centru Suport Tehnic

Tel.:    0800.800.600
E-mail: [email protected]