Aplicare

Suporturi recomandate

Toate straturile suport minerale(tencuieli, beton, zidărie de cărămidă), gips-carton, placi fibroase tari , elemente prefabricate, acoperiri vechi portante. 

Pregătirea suprafeței

Stratul suport trebuie sa fie curat, uscat si portant. Stratul suport se gletuiește în prealabil utilizând(ex.. cu Akkordspachtel mittel sau fein), în așa fel încât să fie lipsit de neregularități, goluri sau crăpături. Suprafața se grunduiește cu CapaGrund Universal nuanțat în aceeași nuanța cu stratul decorativ final.

Tencuieli din grupele PI, PII si PIII:

Tencuileile solide, normal absorbante se grunduiesc cu CapaGrund Universal. Pe tencuielile ușor absorbante se aplica un strat de grund CapaSol. Pe tencuielile puternic absorbante se aplică un strat de grund Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger.

Tencuieli de gips sau din grupa PIV:

Tencuielile din gips sunt șlefuite pentru îndepărtarea stratului de sinter, se desprăfuiesc si se grunduiesc cu CapaGrund Universal.

Placile din gips si gips-carton:

Urmele de șpaclu se șlefuiesc. Zonele moi si cele șlefuite se grunduiesc cu CapaSol LF. Zonele puternic absorbante vor fi grunduite cu Caparol Tiefgrund TB sau Amphisilan-Putzfestiger. Pe zonele normal absorbante se va grundui cu CapaGrund Universal. Pe plăcile cu pete de umezeală sau decolorări se va aplica un strat de Caparol AquaSperrgrund.

Beton:

Se îndepărtează eventualele bavuri, cât si resturile de materiale prăfoase sau nisipoase. Suprafețele puternic absorbante se grunduiesc cu Caparol Tiefgrund TB sau Amphisilan Putzfestiger. Suprafețele normal absorbante se grunduiesc cu CapaGrund Universal.

Vopsitoriile vechi portante:

Acoperirile mate, slab absorbante se acoperă direct. Suprafețele lucioase si acoperirile cu lac se șlefuiesc și se grunduiesc cu CapaGrund Universal.

Vopsitoriile vechi neportante:

Vopsitoriile neportane cu vopsele de dispersie sau lacuri se îndepărtează. Pe suprafețele poroase, nisipoase se grunduiesc cu CapaSol LF. Acoperirile minerale neportante se îndepărtează mecanic iar suprafețele se desprăfuiesc. Se va aplica un strat de grund Caparol-Tiefgrund TB sau Amphisilan Putzfestiger.

Vopsitoriile vechi cu humă:

Suprafața suport se spăla. Se grunduiește ulterior cu Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan Putzfestiger.

Tapetele rugoase, în relief din hârtie, tapetele neaderente:

Se îndepărtează complet. Urmele de clei și maculatură se spăla. Se grunduiește cu Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger.

Suprafețele cu pete de nicotină, apă, rugină sau grăsimi:

Suprafețele pătate cu nicotină,apă, rugina sau grăsime se spăla cu un degresant și se lașa să se usuce . Se aplica un grund izolator Caparol AquaSperrgrund. (Informatia tehnca nr.384).

Zonele cu greșeli:

După prelucrarea corespunzătoare cu Caparol-Akkordspachtel, în funcție de situație se grunduiește.

Indicatie :

La utilizarea grundului Caparol-Tiefgrund TB în spatii interioare apare un miros specific de solvent. De aceea în spațiile sensibile la mirosuri se va utiliza Amphisilan-Putzfestiger.

Mod de aplicare

Stratul suport este grunduit în prealabil cu Capagrund Universal în culoarea stratului final. Pentru aplicare se utilizează un fier de glet venețian. De obicei sunt necesare pentru finisarea suprafeței două faze de lucru.

1. Prima etapă :

Capadecor StuccoDecor DI PERLA nuanțat în culoarea dorită, diluat cu 20 % apă, este aplicat uniform, pe suprafața pregătita anterior, cu ajutorul unei role de mohair cu fir scurt.

2. A doua etapă :

Capadecor StuccoDecor DI PERLA nediluat, în aceeași nuanța, este aplicat cu ajutorul unui fier de glet venețian pană la acoperirea completă a suprafeței, iar după o scurta perioada de uscare cu același  fier de glet se freacă ușor suprafața, obținându-se aspectul caracteristic satinat al suprafeței. Consum de material cca. 80 ml/mp Capadecor StuccoDecor DI PERLA.

Indicație :

Pentru a evita ca îmbinările sa fie vizibile se va lucra ud-pe-ud. Curenții de aer și stratul suport cald afectează aplicarea.

Consum

Cca. 120-150 ml/mp pentru toate straturile.

Pentru determinarea consumului exact se recomandă efectuarea de pro

Temperatura minimă de lucru

Temperatura materialului, aerului si a stratului suport trebuie sa fie minim 5°C. 

Umiditatea relativa nu trebuie să depășească 8

Timp de uscare

Cca. 24 de ore, între straturi se va aștepta un timp minim de uscare de 12 ore.

La temperaturi mai scăzute și umiditate mai ridicată acești timpi se prelunge

Curățarea instrumentelor de lucru

Se curata cu apa imediat după utilizare.