Indicații

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării) 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La contactul cu ochii, se va clăti imediat cu apă. 

A nu se deversa în ape, canalizare sau sol.

Alte indicaţii: vezi fişa cu date de siguranţă a produsului.

Dispoziții Dezafectare 

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi evacuate ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, iar resturile uscate de material ca  vopsele întărite sau gunoi menajer.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul VOC

Categoria A/I): max.200 g/l (2010).. Acest produs conţine maxim 50 g/l VOC.

Cod produs Vopsele si lacuri

M-DF02

Declarație conținut de substanțe

Dispersie pe bază de răşină acrilică, Pigment colorat, Material de umplutură mineral, Apă, Aditivi, Conservanţi.

Alte informatii

Vezi fișa de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru

Suport Tehnic

Telefon: 0800.800.600

E-mail: tehnic@caparol.ro