Indicații

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Irita ochii si pielea. Evitați contactul cu pielea si ochii: cauzează afecțiuni grave. In caz de contact cu ochii, clăti bine cu apă și consultați medicul. În caz de contact cu pielea, spălați cu multă apă și săpun. În timpul aplicării, folosiți mănuși și ochelari sau mască de protecție. In cazul ingurgitării, contactați de urgență medicul, și arătați eticheta sau ambalajul.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajele goale se pot recicla. Resturile de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menajer.

Declarație Conținutul de substanțe

Hidroxid de calciu, carbonat de calciu si apă.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

0800.800.600

e-mail: tehnic@caparol.ro