Indicații

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Pielea şi ochii se protejează împotriva stropilor de material. La contactul cu ochii sau pielea se va clăti imediat cu multă apă. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol. Se acoperă cu grijă suprafeţele din vecinătatea zonelor de aplicare. Se şterg de îndată petele de produs de pe obiectele lăcuite, de pe cele de sticlă, ceramică, metal sau piatră naturală.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi evacuate ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, iar resturile uscate de material  ca  vopsele întărite sau gunoi menajer.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 10 g/l COV

Cod produs Vopsele si lacuri

M-SK01

Indicații suplimentare

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600

E-mail:  tehnic@caparol.ro