Aplicare

Suporturi recomandate

Suporturile trebuie să fie curate, portante, fără substanţe care să împiedice aderenţa, uscate şi absorbante.

Pregătirea suprafeței suport

Suprafeţe exterioare:

Tencuielile noi din grupele de mortare P I, P II şi P III: 

Înainte de vopsire, tencuielile noi se vor lăsa neprelucrate astfel: grupa mortarelor P I cel puţin 4 săptămâni, grupa mortare-lor P II şi P III 2 săptămâni. 

Suprafaţa cu sinter se înlătură cu Histolith® Fluat.

Tencuieli vechi nevopsite şi straturi minerale vechi: 

Suprafaţa se curăţă bine. Se înlătură mai multe straturi. 

Se aplică un strat de grund cu Histolith® Kristallin-Fixativ , diluat în proporţie de 2:1 până la 1:1 cu apă, în funcţie de gradul de absorbţie a stratului suport.

Reparaţii ale tencuielilor:

Mortarul de reparaţie trebuie să cores-pundă tencuieli vechi în felul şi structura acestuia. Suprafaţa reparată trebuie să fie bine legată şi întărită înainte de aplicarea stratului final. Toate suprafeţele reparate se acoperă cu Histolith® Fluat iar ulterior se spală.

Piatră naturală: 

Doar pietrele naturale absorbante sunt potrivite ca strat suport. După posibilităţi, se va aplica un strat de probă şi se verifi-că compatibilitatea vopselei. Suprafaţa se curăţă bine. Se înlătură mai multe straturi. 

Înainte de vopsire, pietrele naturale sablate se consolidează cu Histolith® Steinfestiger.

Reţineţi: În cazul pietrelor naturale cu conţinut de substanţe solubile în apă, acestea pot ieşi la suprafaţă în stratul de acoperire şi crea pete.

Suprafeţele atacate de mucegai şi alge:

Mucegaiul, respectiv algele se îndepăr-tează prin curăţare umedă. După uscare, pe suprafaţă se va aplica Histolith® Algenentferner şi se lasă să se usuce bine. 

În ceea ce priveşte structura de aplicare a materialelor este necesară o consultare în prealabil cu un reprezentant de teren sau cu departamentul nostru tehnic.

Suprafeţe interioare:

Tencuielile noi din grupele de mortare P Ic, P II şi P III: 

Tencuielile noi se vor lăsa neprelucrate cel puţin 2- 4 săptămâni. Suprafaţa cu sinter se înlătură cu Histolith® Fluat.

Tencuieli pe bază de ipsos din grupa de mortar PIV: 

Pe tencuieli tari: un strat de bază cu Histolith® Innengrund. Tencuielile moi se consolidează cu Histolith® Spezial-grundierung. Tencuielile pe bază de ipsos cu suprafaţă de sinter se şlefuiesc şi se curăţă de praf, se aplică un strat de grund cu Histolith® Spezial-grundierung. După uscare se aplică un strat intermediar de Histolith® Innengrund.

Plăci de gipscarton: 

Se şlefuiesc muchiile. Se aplică ca strat de bază Histolith® Innengrund. Plăcile moi se consolidează cu Histolith® Spezial-grundierung. Se aplică un strat de bază cu Histolith® Innengrund. Pe plăcile ce au în componenţă materiale solubile în apă sau materiale nuanţabile se aplică un strat de bază cu Caparol AquqSperrgrund.

Plăci de construcţie din ipsos: Stratul de bază se aplică cu Histolith® Innegrund.

Beton: Eventualele urme de substanţe neaderente se îndepărtează.

Straturi vechi dar portante din vopsea de dispersie mată: 

Se curăţă bine suprafeţele. Se aplică un strat de bază cu Histolith® Quarzgrund diluat cu 10% Histolith® Silikat- Fixativ.

Straturi de vopsea pe bază de clei: 

Se spală până la bază. Se aplică un strat de grund cu Histolith® Spezialgrundierung.

Suprafeţele atacate de mucegai: Muce-gaiul se îndepărtează prin spălare. După uscare pe suprafaţă se va aplica materia-lul Histolith® Algenentferner şi se lasă să se usuce bine. 

În ceea ce priveşte structura de aplicare a materialelor este necesară o consultare în prealabil cu un reprezentant de teren sau cu departamentul nostru tehnic.

Mod de aplicare

În funcţie de efectul dorit, se poate aplică cu bidinele şi perii, cu pensula, cu buretele natural sau cu o cârpă.

Construcția straturilor

Strat lazurat pe piatră naturală:

Strat de bază, strat intermediar şi strat final.

Straturi decorative de lazură aplicate pe suprafaţa pereţilor:

Suprafeţele suport minerale puternic şi  neuniform absorbante precum şi cele cu suprafaţa nisipoasă: se grunduiesc cu Histolith® Silikat- Fixativ diluat în proporţie de 2:1 până la 1:1 cu apă, în funcţie de gradul de absorbţie a stratului.

În funcţie de structura dorită, se va folosi Histolith® Lasurgrund sau Histolith® Außenquarz ca strat de bază sau strat intermediar în culoarea albă sau nuanţate în concordanţă cu stratul ulterior de lazură (colorată în culori deschise).

Consum

Cca. 80-100 ml/m2 pentru un strat, pe suprafeţe plane. Pe suprafeţele rugoase consumul creşte corespunzător. Un consum exact se determină după efectuarea unor probe pentru fiecare obiectiv în parte.

Temperatura de lucru

+ 8°C pentru suport şi mediu înconjurător.

Uscarea/Timp de uscare

La o temperatură de +20°C şi 65% umidi-tatea relativă a aerului, este uscat la su-prafaţă după 12 ore şi poate fi aplicat un nou strat; după 24 de ore rezistent la ploaie. La temperaturi mai joase şi umiditatea mai mare în aer, aceşti timpi se prelungesc.

Curătarea uneltelor

Se face cu apă, imediat după folosire.

Recomandari

Reţineţi:

Pentru evitarea de adăugiri vizibile, a se vopsi dintr-o trecere, „ud în ud”. Nu este recomandat pentru suprafeţe orizontale sau cu acumulări de apă. Nu se aplică sub acţiunea directă a razelor solare, tempera-turi înalte, în condiţii de vânt foarte puter-nic, umiditate extrem de ridicată a aerului, pe timp de ploaie. În caz de necesitate se pot folosi plase sau panouri de protecţie. Atenţie la îngheţul de peste noapte.

Măsuri de protejare:

Împrejurimile suprafeţelor ce se vopsesc se acoperă avându-se în vedere sticla, ceramica, suprafeţele lăcuite, clincherul, piatra naturală, metalul şi lemnul.