Aplicare

Suporturi recomandate

Suprafețele pereților și a tavanelor din interior. Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. În plus, substratul trebuie să fie neted, sau dacă este necesar, ușor texturat. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței suport

Suportul trebuie să fie fără contraste de culoare. De aceea, recomandăm aplicarea în prealabil de produse albe, ușor absorbante. Tapetele noi din fibră de sticlă sau cu inserție de așchii din lemn se pot vopsi direct (nu este necesară o pregătire specială).  Respectați informaţiile tehnice ale produselor folosite ca strat de grund sau strat intermediar.

Notă pentru design: 

Lazurile pentru pereți sunt materiale transparente, ce lasă a se vedea culoarea și structura substratului. Prin urmare, aplicarea de mostre și aprobarea clientului sunt esențiale. 

Efectul de contrast este mare atunci când pe straturi intermediare în culori deschise se aplică stra-turi de lazură în culori închise. În cazul în care lazura în culori foarte deschise se aplică pe suporturi puternic structurate, efectul vizual conferit de particulele în culori deschise din lazură poate fi unul limitat.

O grosime mai mare a stratului aplicat duce la obținerea unui luciu mai intens. Se pot obține suprafețe cu un aspect foarte nobil prin adăugarea a 1% până la 5% pigmenți de efect (IT nr. 816). Acești pigmenți se amestecă bine în produs pentru a se obține un material omogen.

Sistemul de acoperire

Strat de grund:

Caparol-Haftgrund sau Caparol Weissgrund pentru suprafețe netede.

Caparol Putzgrund pentru suprafețe ușor structurate, cu aspect mineral.

MultiStructur fein/mittel (fin/mediu) pentru suprafețe structurate, cu aspect mineral.

Strat intermediar:

Se aplică un strat intermediar cu Indeko-plus nuanțat la alegere în sistem ColorExpress pe una dintre culorile paletarului 3D-System.

Prin aplicarea de Capadecor Metallocryl Interior ca strat intermediar se pot obţine suprafeţe cu un aspect uşor metalizat – vezi pentru aceasta paragraful ”Efecte estetice ale suprafeței”.

Atenție:

Pentru a se evita obținerea unor urme de rolă evidente, stratul de grund trebuie aplicat cu peria. ArteLasur Color nu se aplică direct pe straturi intermediare alcaline (de ex. vopsele sau tencuieli silicatice).

Strat final: 

Arte-Lasur Color nu se nuanțează, este gata pregătită pentru aplicare şi nu trebuie diluată. Se re-comandă aplicarea pe toată suprafaţa folosind o perie moale (de ex. perie moale pentru tapet sau perie pentru praf). Peria este condusă în treceri scurte, încrucişate, pe suprafaţă. După o scurtă perioadă de așteptare, suprafaţa va putea fi  finisată uşor cu aceeaşi perie. Pe suprafeţele mari sau în caz de temperaturi crescute, se va asigura un număr suficient de aplicatori (cel puţin 2 persoane) pentru a se evita suprapunerile vizibile (îmbinări între aplicări). 

             

Ca strat intermediar pentru ArteLasur Color (suporturi netede) se va aplica Indeko-plus sau Metallocryl Interior, nuanțate în sistem Color-Express.

Suprafețe structurate se pot obține prin aplicarea cu rola a produsului MultiStruktur și apoi periat încrucișat (posibilitate de nuanțare în sistem ColorExpress într-o varietate mare de culori)

Arte-Lasur Color este gata pregătită pentru aplicare. Se aplică un strat de lazură pe întreaga suprafaţă, prin mişcări scurte.

 

Consum

Cca. 110-150 ml/m2 pe strat. În principiu, consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Temperatura de lucru

+ 5°C pentru material, aer şi strat suport.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, este uscată la suprafaţă după 4 ore. 

Curătarea uneltelor

Se face imediat după utilizare folosind apă, eventual adăugând și detergent.