Indicații

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

La contactul cu ochii sau pielea se va clăti imediat cu apă. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol. 

Alte indicaţii: vezi fişa cu date de securitate a produsului – disponibila la cerere.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi evacuate ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, iar resturile uscate de material ca vopsele întărite sau gunoi menajer.

Cod produs Vopsele si lacuri

M-DF02

Compozitie

Răşină de poli-acrilat, pigment perlat (Aluminiu), Apă, Ester, Aditivi, Conservanţi. 

Asistență tehnică

În această informare tehnică nu pot fi luate în considerare toate straturile suport întâlnite în practică, precum şi tratarea acestora. În cazul unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, vă rugăm luaţi legătura cu reprezentanţii noştri tehnici

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600

E-mail:  tehnic@caparol.ro