Aplicare

Suporturi recomandate

Suporturile trebuie să fie portante, curate, uscate şi fără substanţe de  separare. 

Pregătirea suprafeței

Tehnologia de pregătire a stratului suport depinde de tipul de strat suport şi de materialul de construcţie.

Vă rugăm consultaţi fişa tehnică a produsului Amphibolin.

Mod de aplicare

Înainte de aplicare, Capadecor Metallocryl EXTERIOR se amestecă energic. Amestecarea se va relua periodic în timpul aplicării.

Capadecor Metallocryl EXTERIOR poate fi aplicat cu ajutorul unei pensule sau a unei role. Urmele de rolă trebuie roluite (netezite) din nou, evitând suprapunerile.

Pentru aplicarea cu rola se recomandă role cu o lungime medie a firului (de 12 –16 mm), care permit aplicarea omogenă şi fără acumulări de material cum sunt de ex.:

• Rotanyl 17 pentru suprafeţe structurate mediu până la grosier 

• Rotanyl 13 pentru straturi suport uşor structurate

Pentru obţinerea unei distribuţii omogene a pigmenţilor Irodin, Capadecor Metallocryl 

EXTERIOR trebuie aplicat uniform, distribuit transversal şi ulterior roluit într-o direcţie.

Pe suprafeţe plane se pot obţine efecte deosebit de atractive dacă se aplică Capadecor Metallocryl EXTERIOR si după roluire se face o periere cu mişcări în cruce a suprafeţei utilizând o perie ovală.

Instrucțiuni de aplicare

Compoziţia straturilor: 

Se aplică un strat intermediar cu Amphibolin nuanţat în nuanţe 3D conforme cu nuanţa Capadecor Metallocryl EXTERIOR ce urmează a fi aplicată (a se lua notă de Informaţiile tehnice Amphibolin). 

Nu se vor folosi vopsele mate ca strat intermediar.

Se aplică apoi două straturi finale cu Capadecor Metallocryl EXTERIOR. 

Consum

Cca. 100 ml/m2 pentru un strat pe suprafeţe uşor structurate; pe suprafeţele cu rugozitate crescută consumul creşte corespunzător. Un consum exact se poate obţine numai după efectuarea de probe.&nb

Condiții de prelucrare

+ 5°C pentru suport şi în aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditatea relativă a  aerului, este uscat la suprafaţă după 4-6 ore şi poate fi aplicat un nou strat. La temperaturi mai joase şi umiditatea mai mare în aer, aceşti timpi se prelungesc.

Curățarea instrumentelor de lucru

Se curăţă cu apă după întrebuinţare.

Rețineți

Capadecor Metallocryl EXTERIOR nu este indicat a fi aplicat pe suprafeţe orizontale cu acumulare de apă. Datorită compoziţiei speciale a produsului, nu este permisă amestecarea lui cu alte materiale. La aplicările pe faţade a se avea în vedere VOB, Cap. 3, DIN 18 363, alin. 3.1.10.

Pentru evitarea de adăugiri vizibile, a se vopsi dintr-o trecere, ud-în-ud. 

Produsul Capadecor Metallocryl EXTERIOR este echipat cu substanţe active special ce conferă stratului protecţie împotriva algelor şi a ciupercilor.

Acest depozit de substanţe active conferă o protecţie de lungă durată,  limitată în timp de condiţiile obiectivului în ceea ce priveşte spre ex. gradul de infestare şi încărcarea cu umezeală (umiditate) a acestuia. Din această cauză prevenirea  permanentă a apariţiei algelor şi a ciupercilor nu este posibilă.