Indicații

Certificate 

  • RMI (Robert Murjahn Institut) Certificat 2009/107-16

Măsuri de securitate(valabil la data publicării)

S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă. S23 A nu inspira vaporii/aerosolii formaţi la pulverizare. S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu. 

A se consulta instrucţiunile speciale/fişa cu date de securita

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menajer.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține 30 g/l COV.

Cod produs Vopsele și Lacuri

M-GP01

Compoziție

Rășină poli-acrilică, pigment colorat, silicați, carbonat de calciu, apă, agent de formare film, aditivi, conservanți.

Consultanță Tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. 

În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru

Serviciu Clienți

Telefon: 0800.800.600

E-mail:  tehnic@caparol.ro