Indicații

Certificare 

  •   Test de durabilitate (exterior) - RMI (Institutul Robert Murjahn) raport de testare 2009/107 - 16. 

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă. A nu se deversa in canalizare, in ape sau în sol. A se consulta instrucţiunile speciale / fişa tehnică de securitate.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajele goale se pot recicla. Resturile lichide de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menajer.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține max. 35 g/l COV.

Cod produs Vopsele si lacuri

M-DF02

Declarație Conținutul de substanțe

Rășină poliacrilică, dioxid de titan, pigmenți colorați, silicaţi, apă, glicol eter, aditivi, conservanti. 

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600

E-mail:  tehnic@caparol.ro