Aplicare

Suporturi recomandate

Tencuieli și mortare din grupa PII și P III, tencuieli decorative portante, acrilice, silicatice și siliconice, sisteme de termoizolație noi și vechi.

Suprafetele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare si uscate.

Respectati VOB, cap. C, DIN 18363, aliniat 3 (Germania).

Pregătirea suprafeței suport

Tencuieli din grupele de mortare P II şi P III :

Tencuielile noi pot fi vopsite după trecerea unui timp suficient de uscare, de regulă după 2 săptămâni, la cca. 20°C şi 65% umiditate relativă a aerului. În cazul unor condiţii meteorologice nefavorabile, precum vântul sau ploaia, timpul de uscare se va prelungi păstra un corespunzător. 

Tencuieli vechi:

Zonele reparate ale tencuielilor trebuie să fie bine întărite şi uscate. 

Tencuielile vechi se curăţă umed, prin metode adecvate. La curăţarea cu jet de apă sub presiune se va folosi o temperatură de maxim 60ºC si o presiune de maxim 60 bari. După curățare, se păstrează un timp de uscare suficient.

Tencuielile absorbante se grunduiesc cu CapaSol LF sau OptiGrund E.L.F. Pe tencuielile foarte nisipoase, făinoase, se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-Putzfestiger. Pe suprafețele netede, nu se poate aplica materialul fără a rămâne urme de rolă. De aceea, este necesară aplicarea unui strat suplimentar de grund cu Caparol Putzgrund.

Beton:

Suprafețele de beton cu depozite de murdărie sau cu strat făinos, se curăţa mecanic sau cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu reglementările. Pe suprafețele absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. sau CapaSol LF. Pe suprafețele făinoase se aplică un strat de grund cu Dupa-grund.

Suprafețe portante de tencuieli pe bază de rășini sintetice (organice), silicați sau rășini siliconice:

CapaGold / CapaSilber prezintă cerințe ridicate privind starea stratului suport. Tencuielile pe bază de rășini sintetice vechi, umflate din cauza apei, nu sunt adecvate și nu pot fi acoperite. Tencuieli-le vechi rezistente la apă, se curăţă umed, prin metode adecvate. La curăţarea cu jet de apă sub presiune se va folosi o temperatură de maxim 60ºC si o presiune de maxim 60 bari. După curățare, se păstrează un timp de uscare suficient.

Suprafețe portante de vopsele de dispersie, silicatice sau pe bază de rășini siliconice:

Straturile vechi murdare, cretoase, se curăță cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu reglementările în vigoare. În cazul curăţării umede, continuarea lucrului se va face după uscarea în profunzime a stratului suport.

Suprafețe neportante pe bază vopsele de dispersie sau vopsele minerale:

Se îndepărtează complet. Se curăță ulterior suprafața cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu reglementările în vigoare. În cazul curăţării umede, continuarea lucrului se va face după uscarea în profunzime a stratului suport. Pe suprafețele absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. sau CapaSol LF.

Sistem de termoizolație NOU:

În cazul sistemelor de termoizolație noi cu plăci de polistiren (Dalmatina sau EPS), CapaGold și CapaSilber pot fi aplicate ăpe întreaga suprafață în cazul următoarei configurații a sistemului:

Armare:

Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190, Capatect ZF-Spachtel 699 sau Capatect Carbon Spachtel aplicat pe întreaga suprafață și utilizând plasa din fibră de sticlă Capatect-Gewebe 650 înglobată în mod uniform.

Grunduire:  

Se aplică Putzgrund pe stratul de Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190 anterior aplicării stratului de tencuială Fassadenputz.

Tencuială decorativă:

Capatect Amphisilan Fassadenputz  sau Thermosan NQG Fassadenputz K15, K 20, K 30 sau R 20, R 30.

Pentru execuția sistemului de termoizolație vă rugăm consultați fișele tehnice corespunzătoare.

Suprafețele netede și drișcuite ale sistemelor termoizolante nu sunt recomandate pentru a fi acoperite cu CapaGold sau CapaSilber ! 

Sistem de termoizolație VECHI:

(Cerință: Izolarea termică trebuie să fie făcută cu plăci EPS și trebuie să fie portantă).

Acoperirea cu CapaGold și CapaSilber a sistemelor termoizolante existente se poate realiza pe zone reprezentând maxim 20% din suprafața totală, suprafețele necesitând următoarea pregătire: 

Pe tencuieli din grupele de mortare P II/III si pe tencuieli portante pe bază de rășini sintetice, rășini siliconice sau silicat (vezi Suporturi recomandate), este necesară aplic

Armare:

Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190 în care se înglobează un strat de plasă de armare Capatect-Gewebe 650(vezi I.T. Nr. 190). 

Grunduire:

Se aplică Putzgrund pe stratul de Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190 anterior aplicării stratului de tencuială Fassadenputz.

Strat final tencuială decorativă:

Capatect Amphisilan Fassadenputz  sau Thermosan NQG Fassadenputz K15, K 20, K 30 sau R 20, R 30.

Pentru execuția sistemului de termoizolație vă rugăm consultați fișele tehnice corespunzătoare.

Suprafețele netede și drișcuite ale sistemelor termoizolante nu sunt recomandate pentru a fi acoperite cu CapaGold sau CapaSilber !

Acoperirea pe întreaga suprafață a sistemelor termoizolante cu respectarea cerințelor sus-menționate (sistem de termoizolație nou) este posibilă doar în cazul unei reabilitări termice realizată prin dublarea sistemului termoizolante vechi prin aplicarea unuia nou peste el.

Defecte:

Exterior:

Micile defecte se repara cu Caparol Fassaden-Feinspachtel. Defectele mari, cu o adâncime de până la 20 mm, pot fi reparate cu Histolith Renovierspachtel. Suprafetele reparate se grunduiesc ulterior. Vezi Informatiile Tehnice Nr. 710 si Nr. 1029.

Interior:

Defectele se repară cu Caparol-Füllspachtel P sau Akkordspachtel fein. Vezi Informații Tehnice Nr. 715.

Suprafeţe afectate de alge sau mucegai:

Suprafața afectată de alge si mucegai se curătă mai întâi cu jeturi de apă, în conformitate cu reglementările în vigoare. Apoi suprafața se spală bine cu Capatox sau cu FungiGrund şi se lasă să se usuce.

Eflorescenţe de sare:

Eflorescenţele de sare se înlătură uscat prin periere. Se aplică un strat de grund cu Dupa-grund. La acoperirea suprafeţelor cu eflorescenţe de sare, nu poate fi acordată nici o garanţie pentru aderenta îndelungată a vopselei, respectiv eliminarea eflorescenţelor.

Instructiuni de aplicare

Se amestecă bine înainte de aplicare. A se repeta regulat această operație în timpul aplicării. Materialul poate fi aplicat cu bidineaua, rola sau gletiera (ArteTwin), în funcție de textura/structura startului suport. 

Zonele de îmbinare trebuie prelucrate din nou cu rola. Pentru aplicarea cu rola se vor folosi role cu o lungime medie a firului (12-16 mm) ce nu duc la acumularea de material la capete.

Aplicarea cu rola (recomandată doar pentru a realiza o suprafață texturată): CapaGold/CapaSilber trebuie aplicat uniform şi ulterior prelucrat cu rola într-o singură direcţie, pentru a asigura o orientare uniformă de pigmenţilor metalici. CapaGold/CapaSilber se va aplica în principiu pe suprafețe structurate.

Pe suprafețele netede, fin structurate, după aplicare, materialul va trebui prelucrat printr-o tehnică creativă (periere, pensulare etc.). 

Se pot obține suprafețe foarte atractive, după ce CapaGold/CapaSilber aplicat cu rola, va fi periat apoi utilizând o bidinea ovală. Gletiera Arte-Twin si tamponul de piele, sunt de asemenea recomandate pentru obținerea unor suprafețe decorative la interior. 

Sistemul de acoperire

Strat intermediar:

Se aplică cu rola un strat acoperitor saturat, uniform și neted de EffektGrund (I.T. Nr. 814), pe stra-tul suport pregătit conform indicațiilor de mai sus. EffektGrund trebuie nuanțat în nuanța corespunzătoare pentru CapaGold sau CapaSilber pe sistemele de nuanțare ColorExpress în colecția „CD EffektGrund”.

Se aplică două straturi de EffektGrund nediluat. Pe suprafețele netede se prelucrează cu o bidinea sau o altă unealtă de creatie (vezi mai sus). Pe suprafețele puternic sau neuniform absorbante trebuie aplicat în prealabil un strat de grund OptiGrund E.L.F sau CapaSol LF. 

Strat final:

Se aplică două straturi de CapaGold/CapaSilber nediluat. Egalizați toate urmele de rolă cu ajutorul unei pensule sau utilizând o unealtă de creație.

Consum

Cca. 100–150 ml/mp pe strat. 

Valorile de consum depind într-o mare măsură de absorbția si structura suportului. 

Consumul exact se determină prin efectuarea de probe, înainte de începerea lucrării.

Temperatura de lucru

Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare si uscare:

+ 8°C pentru material, aer şi strat supo

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafaţă după cca. 1 oră, se poate reacoperi cu urmatorul strat după cca. 12 ore. 

Curătarea uneltelor

Imediat după utilizare, prin spalare cu apă.