Indicații

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data publicării) 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La contactul cu ochii, se va clăti imediat cu apă. În cazul pulverizării, se va evita inhalarea. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol. Alte indicaţii: vezi fişa cu date de siguranţă a produsului.

Dispoziții Dezafectare 

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi evacuate ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, iar resturile uscate de material ca  vopsele întărite sau gunoi menajer.

Cod produs Vopsele si lacuri

D1

Declarație Conținutul de substanțe

Răşină acetat de polivinil, Apă, Aditivi, Conservanţi.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600

e-mail:  tehnic@caparol.ro