Indicații

Avize

  •  1-1244 Autorizație generală de construcție pentru folosirea în încăperi cu trafic uman, Z-156.605-640, Institutul German pentru Tehnica de Construcții, Berlin 
  • 1-1245Rezistență la efectul de umezeala din partea posterioară, Dr. Robert- Murjahn-Institut GmbH, Ober-Ramstadt
  • 1-1286 Verificarea comportamentului în caz de incendiu (Bfl s1) conf. DIN EN 13501-1; Institutul de verificare Hoch, Fladungen.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

Produs destinat numai aplicării profesionale.

Masa de bază: Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea. Iritant pentru ochi și piele. Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. A se evita contactul cu pielea. La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă medicul. La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă și săpun. A nu se permite pătrunderea în canalizare, în ape de suprafață sau în sol. A se purta mănuși de protecție corespunzătoare și a se proteja corespunzător ochii/fața. Conţine componenţi epoxidici. Poate provoca o reacţie alergică. A se consulta fișa tehnică de securitate a producătorului.

Conține: Bisphenol-A-Epoxidharz MG < 700, Bisphenol-F-Epoxidharz MG < 700, Alkylglycidylether,

Neopentylglykoldiglycidylether

Întăritor: Provoacă iritații. Iritant pentru căile respiratorii. Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea. A nu inspira vaporii/aerosolii. La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se con-sultă medicul. La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă și săpun. A se utiliza numai în spații bine ventilate. În cazul în care ventilarea este insuficientă, purtaţi echipament de protecţie respiratorie. A se purta echipament de protecție și mănuși de protecție corespunzătoare, a se proteja corespunzător ochii/fața. A se păstra sub cheie și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Conține: Polyaminaddukt,Polyoxypropylendiamin, 1,3-Cyclohexylenbis(methylamin)

Evacuarea deșeurilor/Dezafectare șantier

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile de material: masa de bază se amestecă cu întăritorul, se lasă să se întărească şi se dezafectează ca resturi de vopsele.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

Cat. A/j: 500 g/l (2010). Acest produs conţine max. 1 g/l COV.

Giscode

RE 1

Indicații suplimentare

Vezi fişa tehnică de securitate.

La prelucrarea materialului trebuiesc respectate indicaţiile de prelucrare Disbon precum și indicațiile Caparol referitoare la curățarea și protecţia pardoselilor.

Marcajul CE

EN 13813:

Normativul DIN EN 13813 „Mortare de şapă, mase de şapă – proprietăţi şi cerinţe” (ianuarie 2003) stabileşte cerinţele asupra mortarelor de şapă, care se utilizează la acoperire pardoselilor interioare. Această normă conţine şi acoperirile şi sigilările pe bază de răşini sintetice. 

EN 1504-2:

DIN EN 1504-2 „Produse şi sisteme pentru protecţia elementelor de susţinere din beton – cap. 2: Sisteme de protecţie a suprafeţelor de beton” stabileşte cerinţele asupra procedeului de protecţie a suprafeţei.

Pentru utilizarea în Germania în domeniul elementelor de structuri de rezistenţă sunt valabile supli-mentar şi alte norme. Corespondenţa se certifică prin însemnarea găleţilor cu litera Ü. Acesta se certifică mai departe prin sistemul de avizare a conformităţii 2+, cu controale şi verificări atât din partea producătorului cât şi din partea instituţiilor recunoscuţi de verificare (Notified Body).

Suport Tehnic

În acest document nu pot fi prezentate toate suporturile şi acoperirile întâlnite în practică. În cazul în care se prelucrează straturi suport, care nu sunt prezentate în această fişă tehnică, este necesară să luaţi legătura cu departamentul tehnic. Vă stăm la dispoziţie să vă ajutăm cu sfaturi detaliate şi specifice cazului Dvs. individual.

Centru suport tehnic

Tel.:0800.800.600

E-mail: tehnic@caparol.ro