Aplicare

Straturi suport recomandate

Toate straturile suport minerale.

Suportul trebuie să fie portant, fix, cu formă stabilă, fără zone neaderente, praf, uleiuri, grăsimi, urme de cauciuc şi alte substanţe separatoare. Masele de egalizare cu liant de ciment, respectiv cele îmbunătăţite cu materiale sintetice se verifică dacă pot fi acoperite sau se efectuează suprafețe de încercare.

Pe suporturi de pardoseli rezistenţa la tracţiune a suprafeţei care urmează a fi acoperită, trebuie să fie ≥1,5 N/mm2. Valoarea minimă măsurată nu are voie să fie sub 1,0 N/mm2.

Suprafeţele trebuie să ajungă la umiditatea de echilibru înainte de aplicarea produsului:

Beton şi şapele de ciment: max. 4% greutate;

Şape anhidride: max. 0,5 % greutate;

Şape magnezite: 2-4 % greutate;

Şapă de xilolit: 4-8 % greutate;

La șapele anhidride și magnezite trebuie evitată umiditatea ascendentă prin hidroizolare.

Pregătirea stratului suport

Stratul suport trebuie pregătit prin măsuri adecvate, de ex. sablare cu bile sau frezare, astfel încât să respecte cerinţele enumerate. Defectele din suprafaţă se repară cu mortarele Disbocret®-PCC sau cu mortarele epoxidice Disboxid, iar suprafața obținută se nivelează.

Pregătirea materialului

Se introduce întăritorul în masa de bază. Se omogenizează bine cu un malaxor la viteză redusă (max. 400 rot./min.). Se toarnă într-un alt recipient şi se omogenizează din nou.

Dacă materialul se dorește a fi pigmentat, mai întâi se amestecă pasta de colorare cu masa de bază (1 pungă de Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpaste la 25 kg Disboxid 420 E.MI Primer)

Raport de amestec

Masa de bază : Întăritor = 7 : 3 părţi greutate.

Procedeul de aplicare

Produsul poate fi aplicat cu racletă din cauciuc, bidinea, rolă cu lungime medie a părului sau fier de glet.

Construcția straturilor

Strat de grund

Materialul preparat se toarnă pe stratul suport și se întinde uniform cu racleta din cauciuc. Pentru evitarea zonelor lucioase, peste stratul întins se trece cu rola sau cu peria de sigilare. Stratul proaspăt de grund se presară cu nisip după nevoie. Pentru realizarea de straturi antiderapante (aplicate cu rola și straturile de mortar) se presară cu Disboxid 943/944 Einstreuquarz. Se presară cu Disboxid 942 Mischquarz dacă acesta urmează a fi acoperit prin șpăcluire cu un strat autonivelant. În condițiile unei temperaturi interioare de +20oC, stratul grund nepresărat va trebui reacoperit într-un interval de 16-24 ore de la aplicare. În cazul unor temperaturi interioare mai mari, este obligatorie presărare suprafeței.

 

Strat de sigilare

Produsul se aplica în număr de 1-2 straturi precum mai sus descris. Pentru o sigilare antiderapantă, primul strat proaspăt aplicat se presară cu Disboxid 943/944 Einstreuquarz (în funcție de gradul de rugozitatea dorită) sau cu un alt material de presărare adecvat ca de ex. Durop, Granitsplitt sau carbură de siliciu.

Masă de șpaclu

Start suport uniform, ușor rugos

Se pregătește masa de șpaclu din

Disboxid 420 E.MI Primer: 1 parte greutate

Disboxid 942 Mischquarz: 1,5 parte greutate

Strat suport rugos

Se pregătește masa de șpaclu din

Disboxid 420 E.MI Primer: 1 parte greutate

Nisip de quarț: 1,5 parte greutate (Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943 Einstreuquarz amestecat în raport de 1:1)

Masa de șpaclu se toarnă pe stratul suport grunduit și se întinde uniform cu fierul de glet. La sfârșit se aerisește cu o rola de aerisire cu țepi. Masa de șpaclu aplicată se va presăra în funcție de necesitate. Pe straturile suport foarte poroase și foarte rugoase se aplică un strat de grund Disboxid 420 E.MI Primer după care se va aplica masa de șpaclu.

Strat de mortar

Suprafaţa de pardoseală se grunduieşte conform descrierilor de mai sus. Se realizează mortarul din

Disboxid 420 E.MI Primer: 1 parte greutate

Disboxid 946 Mörtelquarz: 10 părţi greutate

Liantul din găleata de 5 kg este potrivit pentru doi saci de 25 kg de Mörtelquarz. Nisipul de quarţ se introduce într-un mixer şi liantul omogenizat se introduce în mixer în timpul funcţionării acestuia şi se omogenizează intens timp de 3 minute. Mortarul se aplică ud pe ud pe stratul proaspăt de grund sau pe suprafaţa de grund deja întărită şi presărată, se presează şi ulterior se netezeşte cu un fier de glet din plastic sau din oţel inoxidabil. Grosimea straturilor de mortar se reglează cu ajutorul lerelor. Pentru obţinerea suprafeţelor etanşe sau antiderapante, stratul se sigilează conform descrierii de la punctul 2. Înainte de o eventuală prelucrare suplimentară a mortarului, acesta trebuie grunduit, respectiv trebuiesc umplute porii cu Disboxid 420 E.MI Primer cu adaos de cca. 2% greutate Disboxid 952 Stellmittel.

Protecţia betonului proaspăt

Pentru reducerea efectivă a eliminării apei din beton (uscarea încetinită) respectiv pentru protecţia împotriva uscării prea rapide a betonului, produsul trebuie aplicat cât mai repede posibil: Momentul oportun în acest sens o reprezintă situaţia în care betonul dispune de o valoare de apă/ciment (a/c) < 0,55 şi poate fi mers peste suprafață (la +20°C deja după câteva ore) fără să rămână urme.

Materialul se va aplica numai pe suprafeţe ce au fost prelucrate în prealabil cu drişca astfel încât să nu mai existe substanţe cu efect de separare asupra aderenţei (de ex. strat de sinter – lapte de ciment). Nu este permisă existenţa filmului de apă pe suprafaţă la aplicarea produsului.

Indicaţie: Nu este permisă elicopterizarea betonului astfel tratat.

Suprafaţa se va curăţa cu o mătură de oţel sau de plastic (piasara) înainte de aplicarea produsului, pentru îndepărtarea eventualelor urme de lapte de ciment şi pentru îmbunătăţirea capilarităţii prin deschiderea porilor. 

Materialul se aplică cu ajutorul unei raclete din cauciuc în direcţii contrare. După un timp de aşteptare de cca. 10-15 min. (la +20°C) se va distribui materialul, cu ajutorul unei role, în cruce.

Se va aplica cantitatea maximă de Disboxid 420 E.MI Primer, ce poate fi absorbită de beton. Nu este permisă formarea băltoacelor de material. Materialul aplicat se verifică la pori, dacă ele mai există, se repetă operaţia de aplicare pentru închiderea definitivă a porilor. Ulterior se presară cu Disboxid 943 Einstreuqua

Consum

 

Strat de grund

cca. 200-400 g/m2

Sigilare

cca. 200-400 g/m2 pe strat

Masă de şpaclu

pentru suporturi uniforme, uşor rugoase:

 

Disboxid 420 E.MI Primer

Disboxid 942 Mischquarz

cca. 660 g/mm/m2

cca. 1 kg/mm/m2

pentru suporturi neuniforme, rugoase:

 

Disboxid 420 E.MI Primer

Disboxid 942 Mischquarz

Disboxid 943 Einstreuquarz

cca. 660 g/mm/m2

cca. 500 g/mm/m2

cca. 500 g/mm/m2

Strat de mortar*

 

Disboxid 420 E.MI Primer

Disboxid 946 Mörtelquarz

cca. 190 g/mm/m2

cca. 1,9 kg/mm/m2

Protecţia betonului proaspăt

 

Disboxid 420 E.MI Primer

Disboxid 943 Einstreuquarz

cca. 30-600 g/m2

cca. 1 kg/m2

Valorile exacte ale consumului se stabilesc prin efectuarea unor mostre la faţa locului.

*Este permisă reparaţia parţială pe pardoseli de balcoane. Din cauza diferenţelor de dilatare dintre mortarul epoxidic şi beton, nu este posibilă aplicarea pe întreaga suprafaţă din cauza faptului că este posibilă formarea fisuril

Timpul de prelucrare

Cca. 30 min. la temperatura de +20°C şi umiditatea relativă a aerului de 60%. Temperaturile mai mari scurtează, temperaturile mai mici prelungesc durata de prelucrabilita

Condiții de aplicare

Temperatura materialului, stratului suport şi a aerului:

Să fie de min. +12°C şi max. +30°C.

Umiditatea relativă a aerului nu are voie să depăşească 80%. Temperatura stratului suport trebuie să fie întotdeauna cu 3°C mai mare decât temperatura punctului de rouă.

Timpii de așteptare

Timpii de aşteptare între etapele de lucru trebuiesc să fie de min. 12 şi max. 24 ore, la +20°C. Intervalul de timp dat se scurtează în cazul temperaturilor înalte şi se prelungeşte în cazul temperaturilor scăzute.

Indicaţie: În cazul utilizării ca protecţie a betonului proaspăt, la +20°C, este posibilă aplicarea acoperirilor subţiri (sigilări, straturi aplicate cu rola) după 2 zile şi aplicarea straturilor groase (straturi autonivelante, mortare autonivelante şi mortare presărate) după 5 zile.

Uscarea/Timpul de uscare

În condițiile unei temperaturi de +20°C şi a unei umidități relative a aerului de 60%: se poate călca după cca. 12 ore, poate fi solicitat mecanic după cca. 3 zile şi este întărit integral după cca. 7 zile.

La temperaturi mai scăzute, timpii de uscare se prelungesc. Pe durata întăririi (cca. 12 ore la temperatura de +20°C) suprafața se va proteja de umezeală, în caz contrar pot apărea defecte pe suprafaţă şi probleme de aderenţă.

Curățarea instrumentelor de lucru

Sculele se curăţă imediat după utilizare sau în cazul pauzelor mai lungi de lucru, cu Disboxid 419 Verdünner.