Indicații

 Indicații de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data imprimării)

Masa de bază: Produs destinat utilizării profesionale. Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se inspira vaporii/aerosolii. La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă medicul. A se evita deversarea produsului în canalizare, ape de suprafață sau în sol. Conține Isophorondiamin. Poate provoca reacții alergice.

Întăritor: nu există

Conține 3-Glycidyloxypropyltrimethoxysilan. Poate provoca reacții alergice.

Fișa tehnică de securitate este disponibilă la cerere aplicatorilor profesioniști.

Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi reciclat. Resturile de material: masa de bază cu întăritorul se lasă să se întărească după care se dezafectează ca resturi de vopsele.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/j): 140 g/l (2010). Acest produs conține max. 90 g/l COV.

Cod produs lacuri şi vopsele

RE 0

Indicații suplimentare

Vezi fişa tehnică de securitate.

La prelucrarea materialului trebuiesc respectate indicaţiile de prelucrare Disbon pentru protecţia clădiril

Suport Tehnic

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. 

În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Tel.verde: 0800.800.600

E-mail: tehnic@caparol.ro