Indicații

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate
(valabil la data publicării)

Produs destinat numai utilizării comerciale.

Inflamabil. 

Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea. Nociv prin înghițire. Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra recipientul închis ermetic și într-un loc bine ventilat. A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei – Fumatul interzis. A nu se inspira vaporii/aerosolii A nu se arunca la canalizare. A se evita contaminarea solului. A se purta mănuși de protecție corespunzătoare. În caz de înghițire, a nu se provoca voma; se consultă imediat medicul și i se arată ambalajul (recipientul) sau eticheta. 

Conține izocianaţi. A se respecta indicațiile producătorului (Fișa de securitate).

Produsul lichid poate irita, sensibiliza pielea și căile respiratorii și poate cauza reacții alergice. În timpul și după aplicare se asigură un flux continuu de aer proaspăt. Nu se aplică prin pulverizare sau stropire. Persoanele alergice sau cele care sunt predispuși îmbolnăvirii cailor respiratorii nu pot fi delegate pentru prelucrarea acestui prod

Evacuarea deșeurilor/Dezafectare șantier

Numai ambalajul gol poate fi dat la reciclat. Găleata cu rest de material se va preda la un loc destinat colectării lacurilor vechi.

Valoare limită admisă de UEpentru conținutul COV

Cat. A/i: 500 g/l (2010). Acest produs conţine max. 500 g/l COV.

Giscode

PU 20

Indicații suplimentare

Vezi fişa tehnică cu date de securitate.

La prelucrarea materialului trebuiesc respectate indicaţiile de prelucrare Disbon precum și indicațiile Caparol referitoare la curățarea și protecţia pardoselil

Suport Tehnic

În acest document nu pot fi prezentate toate suporturile şi acoperirile întâlnite în practică. În cazul în care se prelucrează straturi suport, care nu sunt prezentate în această fişă tehnică, este necesară să luaţi legătura cu departamentul tehnic. Vă stăm la dispoziţie să vă ajutăm cu sfaturi detaliate şi specifice cazului Dvs. individual.

Centru suport tehnic

Tel.:0800.800.600

E-mail: tehnic@caparol.ro